آخرین مطالب
شماره سی و هشتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها جنبش کارگری ایران در دوماه اول ۱۴۰۰ کمپین شوراسازی طبقه کارگر و سناریوی انتخابات هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟ شعر”ما را به خاطر می آوری؟” کشتار کارگران در «آزادراه تهران – شمال» سیل جنایت سرمایه 6 […]

رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها

چهل و دو سال است که همه از بحران کوبنده اقتصادی، فروپاشی شیرازه تولید، تشتت ساختار قدرت و بالاخره سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی می گویند. تکرار روز به روز این برآوردها و پندارها، بارزترین حلقه اشتراک را در زنجیره طویل نیروهای مخالف رژیم، از راست تا «چپ» تعیین می کرده است. در این میان […]

طبقه کارگر و سناریوی انتخابات

این روزها بازهم دولت اسلامی سرمایه، اپوزیسیونهای راست و چپ، در داخل و خارج، از سناریوی انتخابات رئیس جمهوری می ­گویند. ابتدا ببینیم که در نظام سرمایه­داری اساساً انتخابات چیست؟ حرف طبقه سرمایه ­دار درباره انتخابات این است: «همه انسانها دارای منافع یگانه، میهن واحد و سرنوشت مشترکی هستیم. با برگزاری انتخابات همه در تعیین […]

کمپین شوراسازی

سالهاست در گرداب دستمزدهای ناچیز، حقوق های معوقه، بیکاری و اخراج، هزینه ­های دارو و درمان، خوراک و مسکن، آلودگی محیط زیست، تبعیضات جنسی و عقیدتی، سرکوب و خفقان، دست و پا می­زنیم. بسیاری از ما تا به حال چشم انتظار کارفرماها، حکومت و جناح­هایش بوده ­ایم، در انتخابات رئیس جمهورها شرکت کرده ­ایم، مقابل […]

سرنوشت توده کارگر فلسطین و جنبش کارگری

هفتاد و چهار سال پیش هر دو بلوک قدرت سرمایه جهانی، امریکا و «شوروی» با صدور قطعنامه 181 «شورای امنیت» سنگ بنای تشکیل دولتی را گذاشتند که به بیان فاشیستی «هرتزل» قرار بود «باروی سیادت اروپا بر آسیا باشد»!! و در زبان زمینی مبارزه طبقاتی، ستادی از زنجیره طویل ستادهای قهر و سبعیت سرمایه داری […]

جنبش کارگری ایران در دوماه اول ۱۴۰۰

با وجودی که از تعداد اعتراضات کارگری علیه سرمایه داران و دولت آن ها نسبت به همین ماه سال پیش کاسته نشده و کارگران همچنان دست به تجمعات اعتراضی می زنند (۸۰ اعتراض و اعتصاب هر ماه) اما چنان که در جمع بست جنبش کارگری سال پیش گفتیم در هیچ یک از این اعتراضات هیچ […]

هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟

چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند                                شاهبازان طریقت به شکار مگسی؟؟ همه روزنامه های رسمی رژیم اسلامی، کل رسانه های فارسی زبان خارج کشور، برخی از عظیم ترین تریبونهای تبلیغاتی سرمایه بین المللی، یکایک سایت های اینترنتی احزاب، گروهها، اتحادها و محافل موسوم به «چپ»، تمامی جراید منسوب به تشکلهای دارای […]

به مناسبت روز کارگر

در حال حاضر مشخص­ترین و در عین حال تأسف­بارترین ویژگی جنبش طبقه ما، جنبش کارگری ایران، زمینگیری و فروماندگی آن است. محافظه کارترین کارگران، آنان که معمولاً برای بهبود زندگی خود چشم انتظار انواع منجیان هستند کورسوی حضور هیچ منجی قابل اتکایی را در مقابل خود نمی بینند. فعالترین و جسورترین کارگران، رفقای هفت تپه […]

شماره سی و هفتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1) از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 2) کارگران و قرارداد 25 ساله چین – ایران راه نجات، لغو کارمزدی است رفاه و آزادی کارگران غربی!! رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن […]