شانزده آذر، جنبش دروغین دانشجوئی نه، پیش به سوی خیزش کارگری

حدود یک قرن است که بورژوازی، ما را، بخش مؤثری از طبقه کارگر را، زیر بیرق فریب « جنبش دانشجوئی» از پیکر پیکار ضد سرمایه داری جدا کرده است. در باتلاق رفرم طلبی منحط مسالمت آمیز یا میلیتانت غوطه ور ساخته است، به دار دموکراسی جوئی مجعول پاسدار بردگی مزدی آویخته...

کارگران و رفرمیسم راست

باز هم روز یکشنبه تعدادی از کارگران آموزشی بازنشسته جلوی نهاد ریاست جمهوری سرمایه تجمع کردند. که چه کنند؟ در عالم واقع هیچ چیز!!، زبونی و استیصال خویش را به نمایش بگذارند. در مقابل کاخ قدرت سرمایه به نیایش پردازند. دست نیاز به آستان دلتمردان و حاکمان سرمایه داری دراز نمایند. میثاق پای بندی دیرین خود به نظم بردگی مزدی، به قانون و...

رخساره های سرخ پیکار طبقاتی در خوزستان

در شرایطی که جنبش کارگری جهانی خود را در رفرمیسم منحط سندیکالیستی و آویختن به دار قانون سرمایه مدفون ساخته است قرار نیست جنبش شورائی ضد سرمایه داری توده های کارگر در یک چشم به هم زدن، سره و ناب، بدون هیچ غل و غش، ظهور خود را اعلام کند و شروع به میدان داری و...

چرا تصرف شورائی کارخانه ها و مراکز کار مقدور است؟

سرمایه داران و دولت آنها هر سخن ما توده های کارگر در باره تصرف شورائی کارخانه ها را در گلو خفه می سازند. آنها البته در تهاجم سبعانه خود علیه ما تنها نیستند. کل سندیکاسازان و مدافعان مبارزه قانونی، همه احزاب، گروهها و دستجات مروج آویختن به دار نظم سرمایه، آنان که شب و روز از ما می خواهند تا...

علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ريشه اصلی ماجرا اندازيم.

در باره افزایش بهای ارز

 

علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ريشه اصلی ماجرا اندازيم. سرمايه داری ايران مانند اکثر کشورهای دنيا از لحاظ شرايط توليدی، درجه بارآوری کار و قدرت رقابت،...

بسیار بعید است بتوان بازار یا دفتر و دستکی پیدا کرد که به اندازه دموکراسی توانسته باشد کل احزاب و گروهها و محافل و لایه‌ها و جناح‌ها و باندها و مافیاهای بسیار مختلف المرام...
جنبش کارگری و دولت سرمایه
چرا تصرف شورائی کارخانه ها و مراکز کار مقدور است؟

در حاشیه سخنان امیدزای اسماعیل بخشی

مبارزات کارگران هفت تپه از دیرباز تا امروز و به ویژه در طول دو دهه اخیر صفحات متعدد و درس آموزی از کل کارنامه چهل سال اخیر جنبش کارگری ایران را به خود اختصاص داده است. آنها به طور نسبی بیشتر از سایر بخشهای طبقه کارگر در حال کار زار بوده اند. روزها و ماههای...

شبکه اعمال قدرت شورایی کارگران علیه سرمایه
لینک کانال تلگرام «علیه سرمایه»