آخرین مطالب
یا قدرت همجوش طبقاتی ضد سرمایه داری یا مرگ!

همه واقعیت ها با رساترین صدا فریاد می زنند که طبقه کارگر ایران اگر به صورت یک قدرت همجوش، سازمانیافته و شورائی در همه عرصه های زندگی اجتماعی، علیه سرمایه نشورد، میلیونها نفر از نفوس توده خود از کودک خردسال تا جوان و پیر را زیر فشار گرسنگی، فلاکت، فقر، بی داروئی، بی سرپناهی از […]

شعارهای ارتجاعی سوداگران سود و قدرت را از ساحت پاک شورش ها بیرون ریزید!

موج خشم و قهر توده های کارگر علیه شدت استثمار سرمایه، علیه گرسنگی، فقر، بی خانمانی، بی آبی، بی سرپناهی، بی بهداشتی و بی درمانی مولود سرمایه داری، علیه اعدام، آزادی کشی، زندان، شکنجه، تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی، کشتار ابتدائی ترین حقوق انسانی و علیه حاکمیت فاشیسم اسلامی بورژوازی از همه سو در حال طغیان است. […]

نشریه علیه سرمایه – شماره 27 تیرماه 1399

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر! همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب خروش و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. […]

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر!

همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. مبارزات ما دیری است که بر روی […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 12)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

به کارگران هفت تپه!

قریب 3 هفته است که کارگران هفت تپه چرخ تولید را از کار باز داشته اند و در چهاردیواری شرکت دست به اعتراض و راهپیمائی زده اند. خواست های آنان لغو خصوصی سازی، توقف هر نوع اخراج همزنجیران، بازگشت بدون هیچ قید و شرط کارگران اخراجی، تعیین تکلیف شرکت هفت تپه، پرداخت بلادرنگ مزدهای معوقه، […]