صدای کارگران در دانشگاهها

ابراز حمایت از مبارزات کارگران، شعار اتحاد کارگر و دانشجو، حتی رفتن دانشجویان به سمت کارگران و شرکت در مبارزات آنان، پدیده های نوظهور و بدون پیشینه ای در کارنامه اعتراضات درون دانشگاهها نیستند. همه اینها در مقاطع مختلف تاریخی رخ داده اند، اما آنچه در طول دو...

برای اطلاع کارگرانی که در سرمایه داری زندگی می جویند!!

تولید ناخالص سالانه جهان مرز 85 تریلیون دلار را پشت سر نهاده است. حجم سرمایه وارد در چرخه تولید این رقم، از 510 تریلیون دلار افزونست. رقم کل سرمایه بین المللی کهکشانی تر از آنست که زیر ذره بین احصاء آید. خالص سرانه کار و تولید در سال بالغ بر 12000 دلار، سهم روزانه هر انسان قریب 32 دلار و برای...

به «گرتا تونبری» و همه کارگرزادگان شیفته حفاظت محیط زیست!

مقدم بر هر چیز ما ضد هر نوع چهره آفرینی هستیم. شما را نه منجیان و قهرمانان که معترضان به آلوده سازی خورد و خوراک، پوشاک، هوا، زمین، دریا، کل محیط زندگی انسانها می شناسیم و از این منظر با شما به گفتگو می پردازیم. خیزش شما ارزنده و انسانی است اما شرط اول هر...

عراق، طغیان کارگران، سفینه رانی بورژوازی در موج شورش ها

آنچه بر کف خیابان ها و سطح شهرهای عراق جاری است، مستقل از این یا آن تمایز، همان چیزی است که از شروع قرن بیستم تا امروز به کرات و مستمر، شاهد وقوعش بوده و هستیم. گرسنگی، فقر، فلاکت، آوارگی، بی خانمامی، فساد، آپارتاید جنایتکارانه جنسی، آلودگیهای مرگزای زیست...

در هفت تپه چه می گذرد؟

شاید ساده ترین پاسخ به پرسش بالا چند جمله زیر باشد. کارگران همچنان می رزمند. رفرمیست های سندیکاچی بدون وظیفه شده و نقش چندانی برای بازی کردن ندارند. فعالان کم و بیش رادیکال یا جسور مبارزات، زیر وحشیانه ترین شکنجه های رژیم اسلامی سرمایه قرار دارند. عمله...

فاجعه جدال کارگران انگلیسی و اروپای شرقی بر سر «برگزیت»!!!

بر جای رطل و جام می، گوران نهادستند پی      بر جای چنگ و نای و نی، آواز زاغ است و زغن

...

"شوراهای ضد سرمایه داری" تنها راه نجات

در گرداب هولناک بی­آبی، بی­مسکنی، آلودگی محیط زیست، تبعیضات جنسی و عقیدتی، بی­داروئی، فقر، کار کودکان، بیکاری و اخراج، با شدتی بسیار بیش از پیش، دست و پا می زنیم. سرمایه­داری بحران زده ایران، همه مصایبش را بر سر ما آوار کرده است. برای نجات از این جهنم، دست در دست هم بگذاریم و ...

با احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه مقابله کنیم

رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، کارگران مبارز هفت تپه و همسنگران آن ها را به زندان های سنگین محکوم کرده است. دستمزدهای محقر کارگران هفت تپه ماهها به تعویق افتاده بود، کارگران در مرگبارترین اوضاع، کار کردند و به هنگام مطالبه مزد خود، هدف یورش وحشیانه سپاه پاسداران و...

با تدارک اعتصاب سراسری به احکام زندان همزنجیران خود اعتراض کنیم

رژیم اسلامی سرمایه، با بسیج کل نیروها و دستیازی به همه ترفندها و تاکتیکها جنگی سراسری را در همه عرصه های زندگی علیه ما آغاز کرده است و این جنگ را لحظه به لحظه مشتعل تر می سازد. گرسنگی، قحطی، آوارگی، فلاکت، بی داروئی، آلودگی های مرگ آفرین زیست محیطی، بیکاری،...

ما کارگران محکوم به تحمل این وضعیت نیستیم

یک اهرم بقای سرمایه داری ظرفیت درونی این نظام برای تغییر شکل برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی خود، به گاه بحرانها و بر سر بزنگاههای حساس، به ویژه دستکاری ساختار قدرت سیاسی یا افول و عروج مافیاهای درون ماشین دولتی است. اهرمی که رژیم اسلامی...

جنبش کارگری، بالیدن همصدائی ها و همرزمی ها

کارگران راه آهن در طول روزهای اخیر خطوط حمل و نقل ریلی سرمایه داری را در بیشترین نقاط کشور به ورطه تعطیل رانده اند. این اولین بار نیست که ریل بانان و قطار رانان به طور همزمان شبکه سراسری راه آهن سرمایه داری را مختل می کنند و از کار می اندازند. در سال پیش و...

جنبش کارگری ایران در تیر ماه سال 1398

پیش از هر چیز باید یک اشتباه را اصلاح کنیم. در تیتر نمودار اعتصابات در گزارش پیشین به اشتباه نیمه دوم سال ذکر شده است حال آن که درست آن نیمه اول سال می باشد. متوسط روزانه کل اعتراضات و اعتصابات کارگری در سه ماه اول امسال به رقم ...

سخنی با کارگران کردستان به بهانه مذاکره احزاب بورژوازی کرد با رژیم اسلامی

چند حزب و گروه ارتجاع بورژوازی کرد در ادامه رسم همیشگی خویش و تنیدن بر طینت طبقاتی خود با رژیم اسلامی درنده بورژوازی وارد مذاکره شده اند. تا اینجا هیچ حادثه تازه ای اتفاق نیافتاده است. آنچه رخ داده است عادی ترین و متعارف ترین رویدادها است. چند حزب و مافیای...

جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۳۹۸

بهار امسال شاهد تشدید مناقشات رژیم سرمایه داری ایران و رقبای بین المللی بر سر تقسیم سهام سود و قدرت و حاکمیت بود. عربده های جنگ جنگ وحوش سرمایه از واشنگتن تا تهران و تلاویو و ریاض بیش از پیش زندگی کارگران را در کلاف خود پیچید. ارتجاع هار بورژوازی ایران کوشید تا این...

فراخوان به کلیه همزنجیران کارگر!

۱- بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶ را ۴۳۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه هر ایرانی در این سال را۵۳۲۰ دلار گزارش کرده است. همه می‌دانند و سران رژیم...

محسن حکیمی و الغای تقسیم کار یدی و فکری!

مدتهاست آقای محسن حکیمی بحثی تحت عنوان "نفی جدایی کار فکری از کار مادی" را همه جا بیان می دارد. بحثی که گویا بدیع و خود­ساخته است!. او این نظریه را عموما در میان الفاظ فلسفی پیچیده است. معنای...

کارگران، مذهب و "جدائی دین از دولت"

40 سال توسل همه جانبه جمهوری اسلامی به اصول و فروع اسلام، آیات و...

مصاحبه نشریه «نگاه» با بهرام دزکی

جنبش کارگری و راه کارهای پیش روی درمبارزه علیه سرمایه داری

...

جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال 1398

جنبش کارگری ایران هم چون سال های پیش در اواخر سال گذشته شدت بیشتری گرفت و این در شمار اعتصابات، اعتراضات و هم چنین شمار کارگران شرکت کننده در اعتصابات هویدا بود. اما این روند با آغاز سال جدید دچار رکود شد. یک دلیل آن شاید وقوع مکرر و طولانی مدت سیل ها در غالب مناطق...

با جنایت آفرینی سرمایه داری در منطقه مقابله کنیم

جدال رژیم اسلامی و اقمارش با آمریکا، اسراییل و کشورهای عرب متحد آنها به نقطه اوج خود رسیده است. ناو­ها و بمب افکنهای ارتش جنگ افروز ایالات متحده، در خلیج و آسمان خاورمیانه می چرخند و عربده سر می دهند. در چنین وضعی همه می‌پرسند چه اتفاق خواهد افتاد؟

...

نگاهی به وضعیت طبقه ما، کارگران

هستی طبقه کارگر در تضاد با سرمایه است. کارگر با فروش نیروی کار خود به سرمایه، می­بیند که از تصمیم­گیری درباره اینکه چه تولید شود و نشود، از دخالتگری در مقدار تولید، میزان ساعت کار و شدت کار و شرایط کار محروم است. کارگر مشاهده می­کند که سرمایه،...

اول ماه مه را، روز اهتزاز بیرق پیکار ضد سرمایه داری سازیم.

رفرمیست ها حتی میلیتانت ترین و رژیم ستیزترین آنها دستیار با مواجب یا بدون هیچ مواجب ارتجاع بورژوازی در بستن سد بر سر راه مبارزه طبقاتی توده های کارگر هستند. آنها در اول ماه مه همان را انجام می دهند که در همه دقایق و آنات عمر خود به آن مشغولند. به اطلاعیه ها و فراخوانهای آنان نظر اندازید. بدبختی‌های طبقه...

به همه کارگران در سراسر ایران!

همه از وضعیت مناطق سیل زده و آنچه بر سر همزنجیران ما در این مناطق رفته است و می رود به خوبی آگاهید. گزارشی که ساعاتی قبل در همین کانال تلگرامی و اینترنتی آوردیم نکته، نکته اش حاصل مشاهدات مستقیم عزیزان ما از حال و روز میلیون ها کارگر نفرین شده اسیر سیل در...

گزارش خبری از سیل در منطقه پل دختر

به گفته ی ساکنان پل دختر غربی به دلیل بارش باران سه روزه از تاریخ 5 فروردین 1398 ابتدا یک سیل جزئی در منطقه آمده که دیواره رود را آسیب زد ولی به منطقه آسیب زیادی نرساند. بعد از دو روز مجددا باران داشتیم تا این که ساعت 7 صبح 12 فروردین ماه به مردم این منطقه اخطار سیل و دستور خروج از منطقه را...

کارگران! همزنجیران! همرزمان

بر اساس گزارشات رسمی دولت درنده سرمایه داری، همین الان بیش از 25 هزار کومه مسکونی توده های کارگر در مسیر سیلاب ها به طور کامل ویران گردیده است. 60 هزار کاشانه محل سکونت کارگران تا 60 درصد تخریب شده است. تمامی روستاهای پیرامون پل دختر، نورآباد، منطقه وسیعی از روانسر و جاهای...

سیل انباشت و طوفان سود سرمایه، سونامی کشتار و بیخانمانی کارگران

توضیح: در تهیه این مطلب از مقاله « سرمایه چون اپیدمی» استفاده شده است.

...

هر چه انتظارات ما نازل تر، طغیان قهر ارتجاعی سرمایه سرکش تر!

سه سال اخیر، دوره وفور اعتصاب، راه پیمایی، راهبندان و سایر اشکال اعتراض ما علیه جنایات سرمایه داران و برای حصول محقرترین مطالبات بوده است. خواسته های ما در سراسر جامعه، در کلیه مراکز کار همگون، حتی یکسان بوده است اما حتی دو اعتصاب به صورت مرتبط و با همدلی و همراهی کارگران اعتصاب کننده نداشته...

جنبش کارگری ایران در سال 1397

جنبش کارگری ایران در سال 97 قدم به مرتبه ای از ارتقاء خود گذارد که در طول تاریخ حضورش در صحنه نبرد طبقاتی با حاکمان سرمایه چنین فضائی را تجربه نکرده بود. آن چه کارگران در طول این سال انجام دادند در هیچ رقم و نموداری قابل بیان نیست. نا گفته پیداست که ارقام اعتراضات و اعتصابات در طول این...

آینده خیزش کارگران و وظایف ما

توضیح: متن زیر تلخیص فشرده ای است از مطلبی که مدتها قبل در یکی از شماره های علیه سرمایه درج گردید.

افزایش دستمزدها و چند کلام اساسی خطاب به همه همزنجیران کارگر

دولت اسلامی سرمایه داری اعلام کرده است که سطح دستمزد کارگران را سی و هفت درصد بالا خواهد برد. این افزایش شامل حال کل کارگران نخواهند شد، معلمان و بخشی از طبقه ما که در عرف رژیم اسلامی و کل بورژوازی از جمله احزاب و محافل لنینی نشان «پرافتخار» «کارمند»!!،...

کارگران! با نوروز چه کنیم؟!

اینکه نوروز از کجا آمده است بماند. اساس بحث آنست که ما کارگران، ما طبقه جدا از...

نگاهی مالامال از رنج و آزار به زندگی کارگران

توفان بحران سرمایه داری در ایران تمامی عرصه های زندگی و حیات جامعه را در برگرفته و وحشیانه هر روز و هر ساعت با شدت بیشتری به معیشت و زندگی کارگران حمله ور می شود.بسیاری از کار گاهها و شرکت های تولیدی یا رسما " ورشکسته و تعطیل شده اند و یا با پیش گرفتن سیاست به اصطلاح " تعدیل نیرو" و اخراج...

در باره «رهنمودهای تحصن اسفند ماه معلمان»

در کانال تگرامی منسوب و موسوم به «کارگران – معلمان» متنی با عنوان «رهنمودهای تحصن اسفند ماه» درج گردیده است. در این به اصطلاح «رهنمودها» چند نکته تصریح و بر اهمیت آنها تأکید شده است. به طورمثال از نیروهای حراست خواسته شده است که در روزهای...

جنبش کارگری ایران در بهمن ماه سال 1397

جنبش کارگری ایران در بهمن ماه سال 1397

همه شواهد نشان از ادامه اعتصابات و اعتراضات...

خیزیم و بشکنیم، بن بست روز پیکار طبقاتی را

در طول این دو سال گام های بزرگی به جلو برداشته ایم. آوای هم صدایی ما در طرح مطالبات و اعتراضات خویش کران تا کران جهنم سرمایه داری را در خود پیچیده است. فشار قهر اقتصادی و تعرض رعب انگیز...

بیانیه کارگران ضد سرمایه داری

 

خیلی ها از مبارزه با استثمار، فقر، ستم، آوارگی، اعتیاد، فحشا، آلودگیهای زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی، کار کودکان یا کشتار آزادیها می گویند! سخن صریح ما...

مصاحبه

توضیح: نشریه "نگاه" شماره 32 مصاحبه ای با ناصر پایدار داشته است. متن زیر برپایه این مصاحبه تهیه شده است.

...

جنبش کارگری ایران در دی ماه سال 1397

نزدیک سه سال است که ما هر ماه، چند ماه یکبار، هر هفته یا چند هفته یک بار گزارشی از تقابل کارگران با سرمایه داران و دولت آن ها تنظیم کرده ایم. هدف از این کار تکرار عادت و انجام یک وظیفه نیست. سعی داشته ایم از جنبش کارگری، کاستی های آن و پیشرفت هایش در سازماندهی شورائی...

ما کارگران در آتش سرمایه می سوزیم!

بسیاری از رفقای کارگر هنگام مواجهه با ما معترض اند که چرا شما، کارگران ضد سرمایه داری، با این شدت علیه سرمایه و سرمایه داری موضع گیری می کنید، چرا به افشای حکومت آخوندی نمی پردازید، چرا از جدائی دین و دولت در...

مبارزات کارگری و رویکرد ضد سرمایه داری

در مورد هفت تپه بسیار نوشتند ولی به این موضوع کمتر پرداختند که این مبارزات چه تفاوتی با مبارزات دیگر داشت. کارگران هفت تپه به پا خاستند؛ به اعتصاب اکتفا نکردند، به گرفتن مزدهای معوقه بسنده ننمودند بلکه خواستار تصرف کارخانه، خلع ید از صاحبان سرمایه و اداره...

چند نکته پیرامون نامه اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت تپه و از فعالان جنبش کارگری ایران، پس از تحمل 25 روز سبعانه ترین شکنجه های جسمی و روانی توسط رژیم اسلامی سرمایه، با سپردن وثیقه ای سنگین آزاد شد. بدون شک هیچ نوع بشری یافت نخواهد شد که هنوز بارقه ای از شرافت و وجدان بیدار...

رفرمیسم و کمپین صنفی کردن جنبش کارگری!!

«مطالبات کارگران صنفی است»!! «اعتراضات صنفی کارگرها اوج گرفته است»!! «حق تشکل صنفی کارگران را به رسمیت بشناسیم»!!، «مبارزه صنفی کارگر نباید سرکوب شود»!! «به حمایت از حقوق صنفی توده کارگر برخیزیم»!!

...

این روزها همه شورائی شده اند!! کارگران هشدار!!

بیش از دو دهه پیش، وقتی که رویکرد ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی، سخن از سازمانیابی سراسری شورائی سرمایه ستیز توده های کارگر گفت از زمین و آسمان آماج قهر سندیکالیستها، حزبیون و کل رفرمیسم راست و چپ گردید. چماق های تکفیر بالا رفت و تا جایی که به خاطر می...

جنبش کارگری ایران در سه ماه سوم 1397

اگر بخواهیم مبارزات کارگری در ایران را با عدد و رقم دنبال کنیم می توان در چند جمله و تعدادی عدد خلاصه کرد که رشد آن در هر دوره سه ماهه امسال بی نظیر بوده است، هیچگاه از نفس نیافتاده بلکه دائما در حال افزایش بوده است. سه ماه اول، دوم و سوم سال 96 به ترتیب 180، 240 و 364...

درس های مبارزات کارگران هفت تپه را ارج نهیم و به کار گیریم

مبارزات سرمایه ستیز کارگران هفت تپه بخش کوچکی از جنبش عظیم کارگری بود. تمامی کارخانه ها و شرکت ها در این جنگ کار و سرمایه شرکت نکردند. تنها کارگران هفت تپه در شوش و کارگران فولاد، رزم پولادین علیه سرمایه ساز کردند. زنان کارگر شجاعانه مبارزه کردند. هر کسی از خیل کارگران مزدی چه یدی و چه فکری به فراخور توانمندی هایش بر آتش رزم...

درس های مهم خیزش کارگران هفت تپه

در باره نیشکر هفت تپه و به ویژه مبازرات ماههای اخیز کارگران تا چشم کار می کند گفته اند و نوشته اند. هر کسی از ظن خود یار ماجرا شده، به ستایش پرداخته، از کاستی ها گفته، توصیه ها لیست نموده است و به شکلی ادای دین کرده است. بحث ما در اینجا واکاوی گفته های...

شانزده آذر، جنبش دروغین دانشجوئی نه، پیش به سوی خیزش کارگری

حدود یک قرن است که بورژوازی، ما را، بخش مؤثری از طبقه کارگر را، زیر بیرق فریب « جنبش دانشجوئی» از پیکر پیکار ضد سرمایه داری جدا کرده است. در باتلاق رفرم طلبی منحط مسالمت آمیز یا میلیتانت غوطه ور ساخته است، به دار دموکراسی جوئی مجعول پاسدار بردگی مزدی آویخته...

کارگران و رفرمیسم راست

باز هم روز یکشنبه تعدادی از کارگران آموزشی بازنشسته جلوی نهاد ریاست جمهوری سرمایه تجمع کردند. که چه کنند؟ در عالم واقع هیچ چیز!!، زبونی و استیصال خویش را به نمایش بگذارند. در مقابل کاخ قدرت سرمایه به نیایش پردازند. دست نیاز به آستان دلتمردان و حاکمان سرمایه داری دراز نمایند. میثاق پای بندی دیرین خود به نظم بردگی مزدی، به قانون و...

رخساره های سرخ پیکار طبقاتی در خوزستان

در شرایطی که جنبش کارگری جهانی خود را در رفرمیسم منحط سندیکالیستی و آویختن به دار قانون سرمایه مدفون ساخته است قرار نیست جنبش شورائی ضد سرمایه داری توده های کارگر در یک چشم به هم زدن، سره و ناب، بدون هیچ غل و غش، ظهور خود را اعلام کند و شروع به میدان داری و...

چرا تصرف شورائی کارخانه ها و مراکز کار مقدور است؟

سرمایه داران و دولت آنها هر سخن ما توده های کارگر در باره تصرف شورائی کارخانه ها را در گلو خفه می سازند. آنها البته در تهاجم سبعانه خود علیه ما تنها نیستند. کل سندیکاسازان و مدافعان مبارزه قانونی، همه احزاب، گروهها و دستجات مروج آویختن به دار نظم سرمایه، آنان که شب و روز از ما می خواهند تا...

علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ريشه اصلی ماجرا اندازيم.

در باره افزایش بهای ارز

 

علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ريشه اصلی ماجرا اندازيم. سرمايه داری ايران مانند اکثر کشورهای دنيا از لحاظ شرايط توليدی، درجه بارآوری کار و قدرت رقابت،...

بسیار بعید است بتوان بازار یا دفتر و دستکی پیدا کرد که به اندازه دموکراسی توانسته باشد کل احزاب و گروهها و محافل و لایه‌ها و جناح‌ها و باندها و مافیاهای بسیار مختلف المرام...
جنبش کارگری و دولت سرمایه
چرا تصرف شورائی کارخانه ها و مراکز کار مقدور است؟

در حاشیه سخنان امیدزای اسماعیل بخشی

مبارزات کارگران هفت تپه از دیرباز تا امروز و به ویژه در طول دو دهه اخیر صفحات متعدد و درس آموزی از کل کارنامه چهل سال اخیر جنبش کارگری ایران را به خود اختصاص داده است. آنها به طور نسبی بیشتر از سایر بخشهای طبقه کارگر در حال کار زار بوده اند. روزها و ماههای...

شبکه اعمال قدرت شورایی کارگران علیه سرمایه
لینک کانال تلگرام «علیه سرمایه»