به همزنجیران کارگر در سراسر جهنم سرمایه داری ایران!

کارگران!

همه از شکوه و تاریخی بودن قیام...

چرا مبارزات ما کارگران نتیجه نمی دهد؟

وسعت و کثرت مبارزات طبقه کارگر ایران و جهان در این روزها، توجه بسیاری از کارگران را به خود جلب کرده است. مبارزات شیلی، بولیوی، هنگ کنگ، لبنان، عراق و در ایران، هفت تپه، هپکو، آذراب و...

نقش بیکاران در خیزش آبانماه

از روز جمعه که قهر و خشم توده های کارگر مشتعل گردید، کارگران بیکار، عاصی تر و انفجارآمیزتر از برخی بخش های دیگر طبقه خود وارد میدان شدند. آنها در اکثر جاها خط مقدم جبهه پیکار را پر کردند، به این دلیل روشن که فشار گرسنگی و فقر و بی خانمانی و مصیبت های مولود سرمایه داری را سهمگین تر و کشنده تر بر گرده خود سنگین می دیدند. کارگرانی که به دلیل بیکاری کلیه راههای امرار معاش بر...

شورش خونین کارگران ایران در آبان ۹۸

با وجودی که تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری در آبان نسبت به ماه پیش و نیز سال پیش در همین ماه کاهش چشمگیری داشت اما اعتراضات کارگران بر علیه فقر، گرسنگی، بیکاری، آزادی کشی ها، سبعیت ها و

شورش خونین کارگران ایران در آبان ۹۸

با وجودی که تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری در آبان نسبت به ماه پیش و نیز سال پیش در همین ماه کاهش چشمگیری داشت اما اعتراضات کارگران بر علیه فقر، گرسنگی، بیکاری، آزادی کشی ها، سبعیت ها و

راهی که کارگران فولاد خوزستان باید می رفتند، اما نرفتند

در شروع بحث لازم است از دوست عزیز کارگری که او را نمی شناسیم، ...

جنبش کارگری ایران در مهر سال 1398

روند افت اعتراضات و اعتصابات کارگری علیه سرمایه در ماه مهر متوقف شد و در این ماه علیرغم درندگیها، لشکرکشی و دستگیری ها توسط رژیم سرمایه رو به اوج گذاشت بطوری که رقم 84...

صدای کارگران در دانشگاهها

ابراز حمایت از مبارزات کارگران، شعار اتحاد کارگر و دانشجو، حتی رفتن دانشجویان به سمت کارگران و شرکت در مبارزات آنان، پدیده های نوظهور و بدون پیشینه ای در کارنامه اعتراضات درون دانشگاهها نیستند. همه اینها در مقاطع مختلف تاریخی رخ داده اند، اما آنچه در طول دو...

برای اطلاع کارگرانی که در سرمایه داری زندگی می جویند!!

تولید ناخالص سالانه جهان مرز 85 تریلیون دلار را پشت سر نهاده است. حجم سرمایه وارد در چرخه تولید این رقم، از 510 تریلیون دلار افزونست. رقم کل سرمایه بین المللی کهکشانی تر از آنست که زیر ذره بین احصاء آید. خالص سرانه کار و تولید در سال بالغ بر 12000 دلار، سهم روزانه هر انسان قریب 32 دلار و برای...

به «گرتا تونبری» و همه کارگرزادگان شیفته حفاظت محیط زیست!

مقدم بر هر چیز ما ضد هر نوع چهره آفرینی هستیم. شما را نه منجیان و قهرمانان که معترضان به آلوده سازی خورد و خوراک، پوشاک، هوا، زمین، دریا، کل محیط زندگی انسانها می شناسیم و از این منظر با شما به گفتگو می پردازیم. خیزش شما ارزنده و انسانی است اما شرط اول هر...

عراق، طغیان کارگران، سفینه رانی بورژوازی در موج شورش ها

آنچه بر کف خیابان ها و سطح شهرهای عراق جاری است، مستقل از این یا آن تمایز، همان چیزی است که از شروع قرن بیستم تا امروز به کرات و مستمر، شاهد وقوعش بوده و هستیم. گرسنگی، فقر، فلاکت، آوارگی، بی خانمامی، فساد، آپارتاید جنایتکارانه جنسی، آلودگیهای مرگزای زیست...

در هفت تپه چه می گذرد؟

شاید ساده ترین پاسخ به پرسش بالا چند جمله زیر باشد. کارگران همچنان می رزمند. رفرمیست های سندیکاچی بدون وظیفه شده و نقش چندانی برای بازی کردن ندارند. فعالان کم و بیش رادیکال یا جسور مبارزات، زیر وحشیانه ترین شکنجه های رژیم اسلامی سرمایه قرار دارند. عمله...

فاجعه جدال کارگران انگلیسی و اروپای شرقی بر سر «برگزیت»!!!

بر جای رطل و جام می، گوران نهادستند پی      بر جای چنگ و نای و نی، آواز زاغ است و زغن

...

"شوراهای ضد سرمایه داری" تنها راه نجات

در گرداب هولناک بی­آبی، بی­مسکنی، آلودگی محیط زیست، تبعیضات جنسی و عقیدتی، بی­داروئی، فقر، کار کودکان، بیکاری و اخراج، با شدتی بسیار بیش از پیش، دست و پا می زنیم. سرمایه­داری بحران زده ایران، همه مصایبش را بر سر ما آوار کرده است. برای نجات از این جهنم، دست در دست هم بگذاریم و ...

با تدارک اعتصاب سراسری به احکام زندان همزنجیران خود اعتراض کنیم

رژیم اسلامی سرمایه، با بسیج کل نیروها و دستیازی به همه ترفندها و تاکتیکها جنگی سراسری را در همه عرصه های زندگی علیه ما آغاز کرده است و این جنگ را لحظه به لحظه مشتعل تر می سازد. گرسنگی، قحطی، آوارگی، فلاکت، بی داروئی، آلودگی های مرگ آفرین زیست محیطی، بیکاری،...

ما کارگران محکوم به تحمل این وضعیت نیستیم

یک اهرم بقای سرمایه داری ظرفیت درونی این نظام برای تغییر شکل برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی خود، به گاه بحرانها و بر سر بزنگاههای حساس، به ویژه دستکاری ساختار قدرت سیاسی یا افول و عروج مافیاهای درون ماشین دولتی است. اهرمی که رژیم اسلامی...

جنبش کارگری و دولت سرمایه
چرا تصرف شورائی کارخانه ها و مراکز کار مقدور است؟
شبکه اعمال قدرت شورایی کارگران علیه سرمایه
لینک کانال تلگرام «علیه سرمایه»