آخرین مطالب
شماره سی و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1399 کرونا و کودکان کار”روزگار سخت نان آوران کوچک” کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی» کارگران قطعات توربین شهریار […]

کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی

در طول همین ماه اخیر حدود 400 اعتصاب و تجمع اعتراضی توسط توده های کارگر در 400 مرکز کار و تولید رخ داده است. شمار اعتصابات و اعتراضات سالانه کارگران از چندهزار افزون تر است. دلیل وقوع همه اعتراض ها و دست از کار کشیدن ها در همه مؤسسات خصوصی و دولتی، در نواحی مختلف […]

سخنی با همزنجیران کارگر

فایل صوتی: گسترش انفجاری موج بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی در زندگی ده ها میلیون توده کارگر، خیمه شب بازی های کریه سیستم قهر ولایی سرمایه داری زیر نام عفو کارگران زندانی و تلاش رژیم برای بسته بندی جنگ داخلی تقسیم سود و سرمایه و قدرت با برچسب محاکمه مفسدان و کل اینها به عنوان […]

جنگ ضد سرمایه داری را تسلیم جنگ سرمایه داران نکنیم

فایل صوتی: رژیم اسلامی سرمایه در این چند روز همه امکانات مافیایی خود را به کار گرفت تا مبارزات ما کارگران علیه شدت استثمار، گرسنگی و بی دارویی، بی خانمانی و کل سیه روزیهای مولود سرمایه داری و حاکمیت بربرمنشانه اش را در جار و جنجال کشمکش های منطقه ای و بین المللی خود غرق […]

کرونا و کودکان کار”روزگار سخت نان آوران کوچک”

در جهان ۲۵۰ میلیون کودک کار وجود دارد که بیش از سه چهارم تا ۹۰ درصد آنها در کشورهای مختلف جهان سرمایه داری بوده و در خیابان کار می‌کنند، اما در خانه زندگی می‌کنند و نان‌آور خانه هستند. طبق آمار سازمان جهانی کار ۱۲۰ میلیون‌ نفر از ۲۵۰ میلیون کودک کار، از سن پنج تا […]

کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی

در این نوشته هدف برخورد با مردان که چرا در کار خانگی شریک نمی شوند نیست، بلکه هدف برخورد با سرمایه داری و تقسیم کار اجتماعی آن است که بار مخارج بازتولید نیروی کارلازم آتی سرمایه را بر دوش خانواده های کارگری و به ویژ زنان آن تلمبار می کند. هم این گونه است کار […]

در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی»

اسماعیل بخشی همان گونه که وجود طبقاتی، زندگی و کارنامه پیکارش حاکی است یک کارگر عاصی از استثمار، انسان ستیزی و جنایات سرمایه داری است. او سالها در قلب اعتراض پرخروش کارگران هفت تپه نقشی متمایز با رفرمیسم منحط سندیکاچی بازی کرده و به سهم خود، تأثیری در انزوای سندیکالیسم آویزان به رفرمیسم چپ نمای […]

هزینه سرکوب کارگران بیشتر از هزینه معاش و درمان 40 میلیون کارگر!!

در بودجه سال 1400 رژیم اسلامی، سهم سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، پلیس، وزارت دفاع، ستاد نیروهای مسلح، سازمان پژوهش و نوآوری نظامی، وزارات اطلاعات و در یک جمله نیروهای سرکوب و اعمال قهر علیه جنبش کارگری از 121 تریلیون تومان بالاتر رفته است. پاه پاسداران مزید بر بودجه کهکشانی ریالی خود، چیزی معادل 40 تریلیون […]

رژیم اسلامی، درنده علیه کارگران، ذلیل در مقابل رقیب!

فاشیسم دینی بورژوازی با گروگانگیری جنبش کارگری ایران و سرکوب فکری و فیزیکی توده های کارگر بر اریکه قدرت نشست. سطر، سطر کارنامه ننگینش را با تشید سبعانه استثمار کارگران، حمام خون مبارزات آنان، هولوکاستهای دهه شصت، دهه های بعد، قتل عام خیزشهای کارگری 96، 98،  تحمیل نرخ استثمار 1300 درصدی و وحشیانه ترین اشکال […]

کارگران قطعات توربین شهریار و دستمزد های معوقه

شرکت قطعات توربین شهریار در کیلومتر 7 جاده ملارد – کرج و در همجواری چندین کارخانه  متعلق به تراست عظیم مپنا مستقر است. حدود 300 پرسنل شاغل در بخش تولیدی، اداری و خدماتی دارد و کارگرانش کار تعمیر و بازسازی توربین های گازی مربوط به نیرو گاهها و پترو شیمی ها را انجام می دهند. […]