آخرین مطالب
بیانیه دستمزد «تشکلهای مستقل»!! اظهارنامه توهم، وادادگی و استیصال

دادخواست 26 بهمن 9 «تشکیلات»، با عنوان «بیانیه تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال 1400»، تصویر نقشی است که رفرمیسم سندیکالیستی و حزب آویز در طول سالیان متمادی در جنبش کارگری دنیا و ایران بازی کرده است. این «بیانیه» درهمان حال مبین سهم عظیمی است که رفرمیسم در پهنه خدمت به […]

جنبش کارگری و ستم بر زنان

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند، رفتارهایی که چه بسا از جانب مادران اعمال می‌شود، مادرانی که به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند این تبعیضات را در […]

چرا مزد بیشتر؟ چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟

آخر هرسال وقت کشمکش، اعتراض و کارزار بر سر چند و چون مزدها است!!. «مصوبه شورای عالی کار ناعادلانه است»!!، «افزایش دستمزد باید به اندازه نرخ تورم باشد»!!، «سقوط مزدها به زیر خط فقر ظلم است»!! و فراوان عبارات این گونه که بر زبان ها جاری، در مراکز کار و تولید فریاد، در رسانه ها […]

شماره سی و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: با کارگران «سوپر پایپ اینترنشنال» چه کرده اند؟ چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد سرمایه و طبیعت (2) سرمایه و کشتار جدا، جدای کارگران چرا مزد بیشتر؟چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟ تعریف کار در سوسیالیسم کنار شهر “زورآباد” (شعر) […]

تعریف کار در سوسیالیسم

از کتاب «سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» نوشته م.الف (ناصر پایدار) کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت « فی نفسه»  بازگوی هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر پروسه […]

سرمایه و طبیعت (2)

بر طبق محاسبات، چین، هند، بخشهایی از امریکا و خاورمیانه بطور غیر قابل کنترلی از مخازن زیر زمینی آب استفاده می کنند. آب در چرخش خود روی زمین، هوا و زیر زمین دچار هیچ کمبودی نمی شود زیرا در کل ناپدید نمی گردد، آن چه اتفاق می افتد این است که چرخه اش توسط سرمایه […]

چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد

ماههای آخر هر سال فصل گفتگو و کشمکش در باره افزایش دستمزدهاست: « شورای عالی» کار برای افزایش مزدها تصمیم می گیرد، نهاد مذکور میزان این فزونی را اعلام کرد، مصوبه این نهاد ناعادلانه است، میزان افزایش باید برابر نرخ تورم باشد اما نیست، کارگران علیه این تصویب نامه دست به مبارزه خواهند زد، فریاد […]

با کارگران «سوپرپایپ اینترنشنال» چه کرده اند؟

سرمایه داری در شرایط روز دنیا، در تمامی کشورها اسیر بحران است. بحران پدیده ذاتی سرمایه است. همیشه به صورت ادواری چرخه تولید سرمایه را مختل می کرده است، اما در وضعیت حاضر خیلی طولانی تر و مقاوم تر تاخت و تاز می کند. بیماری کوید 19 هم بر حدت و شدت آن افزوده است. […]

در حاشیه اعتراضات اخیر بازنشستگان

در دو هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در مقابل مجلس سرمایه و اداره کار در تهران و برخی شهرستانها برپا شد. سنتی رفرمیستی و از همه لحاظ ورشکسته که حزبیون و سندیکالیست ها آن را به توده کارگر توصیه می کنند. سنتی که جنبش کارگری ایران از آغاز تا سقوط رژیم سلطنتی […]

کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی

در طول همین ماه اخیر حدود 400 اعتصاب و تجمع اعتراضی توسط توده های کارگر در 400 مرکز کار و تولید رخ داده است. شمار اعتصابات و اعتراضات سالانه کارگران از چندهزار افزون تر است. دلیل وقوع همه اعتراض ها و دست از کار کشیدن ها در همه مؤسسات خصوصی و دولتی، در نواحی مختلف […]