دسته: دسته‌بندی نشده

جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟نگاهی به اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان

معلمان بخش وسیعی از طبقه کارگرند. مثل همه کارگران فروشنده نیروی کارند و از هر نوع دخالتگری یا حق دخالت در سرنوشت، کار، تولید و زندگی خود ساقط هستند. آنها درعین حال به قشر درس خوانده و غالبا دانش آموخته دانشگاهی این طبقه تعلق دارند. در همان حال به اندازه تمامی لایه های دیگر طبقه […]

همزنجیران کارگر در سراسر جهنم سرمایه داری ایران!

در همین لحظه حاضر قریب ۱۰۰ هزار نفر از آحاد توده های طبقه ما زیر فشار گرسنگی، فقر، آوارگی و محرومیت از ابتدائی ترین مایحتاج معیشتی، در بیش از ۱۱۴ مرکز کار و تولید دست از کار کشیده و در حال اعتصاب هستند. آنها چرخ تولید سود را از چرخش فرو انداخته و اعلام داشته […]

از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1)

همدردان! در حال پیشبرد مبارزه ای وسیع و سراسری هستیم. اعتراض ما هر روز از روز پیش مشتعل تر می گردد. شمار کسانی که در اجتماعات و راه پیمائیهای ما حاضر می شوند، مستقل از افت و خیزهای معمول، روندی رو به عروج و افزونی دارد. آنان که در آغاز می ترسیدند، امروز با هراس […]

راه نجات، لغو کارمزدی است

جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما چگونه؟ و چه رژیمی را باید جایگزین آن کرد؟ اقشاری از طبقه سرمایه­ دار ایران مدتهاست که خیال سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند. این اپوزیسیون سرنگونی­ طلب مدعی است که با سپردن حکومت به افراد باسواد و کاردان و جداسازی دین از دولت جامعه­ ای مرفه و آزاد را […]

واکسیناسیون فوری و رایگان برای همگان

ابعاد هولناک کرونا از حد طاقت گذشته است. کرور کرور آدم در مقابل چشمان بهت­زده اطرافیانشان تسلیم مرگ می­شوند. تمام ایران در وضعیت قرمز و سیاه قرار دارد. بیمارستانها دیگر تخت خالی ندارند و بیماران را درمان نشده ترخیص می­کنند. جمهوری اسلامی ارزشی برای جان هیچ کارگری قائل نیست، رهبرش از ممنوعیت ورود واکسن غربی […]

توطئه تعرض جنسی عوامل رژیم به دختران خردسال، شورش کارگران گنبد کاووس

در روز دوم فروردین، دو دختر هفت یا 8 ساله، از خانواده های کارگری گنبدکاووس، به گاه جمع آوری علوفه و هیزم در زمین های اطراف شهر، نخست مورد حمله سگ های ولگرد بیابانی و دقایقی بعد آماج تعرض جنایت آمیز جنسی عوامل رژیم اسلامی بورژوازی قرار می گیرند. دختران از وحشت حمله سگان به […]

ترس رژیم و ما

فشار برکارگران از همان روزهای بعد از قیام بهمن شروع شد. شاید از اولین ها کارگران شاغل در نساجی مازندران بودند. نساجی فعالی از دهه سی که بیش از 7000 کارگر داشت و محصولات مرغوبش علاوه بر نیاز داخلی به خارج هم صادر می شد. سال هاست که کارگرانش در اعتصاب و اعتراض راهپیمایی و […]

تعریف کار در سوسیالیسم (2)

تکامل سرمایه‌دارى، تکامل پروسه انفصال همه سویه انسان از کار خویش و تعریف کارش بود. این پروسه اکنون در شروع  قرن بیست و یک به نقطه اوج خود رسیده است و بیگانگى انسان با فرآیند کار و تولید و خویشتن خود تا آخرین مراحل تعمیق پیش رفته است. بشر که در هزاره های پیش زیر […]

دستمزد و موضع رفرمیسم

افزایش دستمزد موضوع هر روز مبارزات کارگری است. کارگران به اشکال مختلف برای افزایش دستمزد، خلاصی از فقر، فلاکت، گورخوابی و پشت بام خوابی اجاره ای، بطور خودجوش به مبارزه با سرمایه روی می آورند. در مبارزات دیماه 96 و آبان 98 هم گرچه کارگران بیکار نیروی عمده این شورش کارگری علیه سرمایه بودند اما […]

جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1399

با وجودی که تعداد اعتراضات کارگری آبان ماه تفاوت زیادی با ماه گذشته ندارد اما ماه آبان امسال کجا و سال گذشته کجا، همین روند در ماه آذر نیز ادامه یافت و تعداد کل حرکات کارگری از 150 در آبان به 165 در ماه آذر افزایش یافت. اما گذشته از تعداد اعتراضات تفاوت هایی از […]