دسته: دسته‌بندی نشده

اعدام جنایتکارانه دو کارگر به جرم اهانت به مقام نبوت

امروز دوشنبه یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع  دو کارگر زندانی به جرم «سب‌النبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر، استخفاف قرآن و توهین به مقدسات» توسط رژیم بشرکش اسلامی سرمایه اعدام شدند. آنها به جرم  «سب النبی به قتل رسیدند. اما آیا رژیم به این دلیل آنها را اعدام کرد؟ پاسخ هر کارگر انسان […]

شماره هفتاد و یکم نشریه علیه سرمایه

مطالب این شماره: اندر باب دفاع اتحادیه های کارگری اروپا از «حقوق» طبقه کارگر ایران!! جدال مرکزگرایان فاشیست با احزاب خواهان فدرالیسم به کارگران سراسر دنیا! «مطالبات حداقلی» یا مناقصه فروش دستاوردهای جنبش کارگری به کارگران اروپا! تصویر باژگون جامعه گردانی شورائی؟ پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)! مطلبی از اسماعیل گرامی […]

مطلبی از اسماعیل گرامی – کارگر بازنشسته

در برخورد با “منشورمطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران” که از طرف بیست تشکل امضاء گردیده باید از دریچه طبقه کارگر و با ادبیاتی خاص آنرا نقد نمود. در همان خوانش اول، نکات برجسته ای به چشم می خورد که میتوان نقد خود را از یکی از این نکات شروع کرد که از […]

کارگران ساختمانی باید از آویزان شدن به قانون سرمایه دست بکشند

کارگران ساختمانی با دستمزد نازل و عدم امنیت شغلی روزها، حتی ماه در انتظار می مانند تا سرمایه داری یا فردی غیرسرمایه دار برای خرید نیروی کار به سراغشان آید. در هر شهری بویژه شهرهای بزرگ تعدادی از کارگران ساختمانی را مشاهده می کنیم که نگران و مضطرب در انتظار یافتن مشتری برای نیروی کارشان […]

جدال مرکزگرایان فاشیست با احزاب خواهان فدرالیسم

نامه ای کوتاه از یک کارگر بحث من در این نوشته مطلقا پرداختن به فاشیستهای پهلوی طلب از گور برخاسته تاریخ نیست. ارتجاعی و فاشیستی بودن این فرقه آنقدر عریان است که جای هیچ توضیح و تفسیر اضافی را باقی نمی‌گذارد. در این نوشته سعی میکنم نظر خودم رو راجع به گروه دوم عنوان کنم […]

تصویر باژگون جامعه گردانی شورائی؟

در میان خیزش شکوهمند اخیر، این صحبت از جانب تعداد کثیری شنیده می شد که نباید رهبری این مبارزات در دستان یک نفر متمرکز شود، “شورائی ائتلافی” عهده دار این امر گردد و در فردای سرنگونی هم حکومتی مبتنی بر مدیریت جمعی و با مشارکت احزاب شکل گیرد. اما منظور ما از حکومت شورایی به […]

پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)!

برای دفاع از جان فرزندان دانش آموز دختر، پسر خود، برای مقابله با مسموم سازی تروریستی و جنایتکارانه این عزیزان توسط رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، هر چه فوری تر دست به تشکیل ستاد مقاومت، تعرض، مبارزه بزنید. این تنها راه است، کمترین تردیدی برای هیچ انسانی در هیچ کجای جهنم سرمایه داری ایران باقی […]

به کارگران اروپا!

خطاب ما به شما است. هیچ دولتی مخاطب ما نیست زیرا ما کل دولت های دنیا را دولت سرمایه و قدرت اختاپوسی اعمال قهر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، پلیسی، نظامی و فرهنگی سرمایه داری بر طبقه کارگر می بینیم. خطاب ما به هیچ اتحادیه کارگری نیز نیست زیرا یکایک این امامزاده ها عمله و اکره سرمایه […]

قطار مرگ، ایستاده در یک ایستگاه یا آماده سوار همه کارگران در همه جا

عاطفه رنگریز فعال جنبش کارگری از درون سیاهچالهای مرگ رژیم درنده اسلامی سرمایه داری با نوشتن مطلبی به توصیف وضع شکنجه گاه قرچک پرداخت. این کوره آدم سوزی سرمایه را به قطار ایستاده مرگ تشبیه کرد، تشریح نمود و دور از چشم عمله و اکره کشتار رژیم برای توده های کارگر زندانی جهنم سراسری سرمایه […]