دسته: مطالب برجسته

کمون پاریس، چراغ راه ماست

تاریخ جنبش کارگری جهانی، مالامال از تجربه و آموزش است. در این میان، قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 از همه پربارتر و آموزنده‌تر است. کارگران فرانسه سال‌ها بود که می‌جنگیدند. حتا در سال‌های پیش از استقرار دولت بورژوازی، نیروی بسیار مهمی در پیکار علیه سلطنت، کلیسا و همه دستگاه‌های نظم و قدرت نظام […]

سرمایه و «نعمت» کرونا

روال طبیعی و هویتی سرمایه داری است که بر متن هر شرایط، در پیچ و خم هر رخداد و بر فراز هر وضعیت، کلیه راهکارهای ممکن و تمامی امکانات قدرت خود را برای کاهش هزینه بازتولید نیروی کار توده های کارگر به کار گیرد تا از این طریق سیل اضافه ارزش ها را طغیانی تر […]

نقد مارکسی اقتصاد سیاسی

برگرفته از “سیمای سوسیالیسم” ارزش کل حاصل کار و تولید جهانی سالانه یا آنچه که اقتصاددانان سرمایه داری آن را «تولید ناخالص سالانه جهانی» می نامند برابر با کل کارساده یا مجرد انسانی انجام گرفته توسط کل توده های کارگر دنیاست. ملاک محاسبه کل ارزشها و اضافه ارزش ها در سطح جهانی، مستقل از تمایزات […]

بیکار سازی در اروپا

دولت های سرمایه داری همواره تلاش دارند تا وانمود کنند بعنوان نماینده کل جامعه، نگران بیکاری کارگرانند و در این رابطه از اهرم های لازم برای کنترل بیکاری استفاده می کنند!! یکی از این اهرم ها، حیله گری در تعریف داشتن کار و در نتیجه بازی کردن با ارقام بیکاری است. در این نوشته سعی […]

تحریم ها، رژیم اسلامی و زندگی کارگران

جنگ اقتصادی ترامپ نه فقط پایه های قدرت جمهوری اسلامی را خرد نمی کند که حتی استراتژی دیرپای بورژوازی امریکا برای تمکین این رژیم به نظم نسخه پیچی واشنگتن را هم مجال هیچ موفقیتی نخواهد داد. این جنگ از نقطه آغاز تا فرجام علیه طبقه کارگر ایران است و کوبنده ترین ضربه ها را بر […]

جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان

زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری […]

توهم پراکنی سوسیال دموکراسی و وضعیت طبقه کارگر

از صد سال پیش تا حال همه سعی سوسیال دموکراسی و اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی این بوده که به ما کارگران القا کنند که بنیاد تضاد و بشرستیزی سرمایه نه در شیوه تولید سرمایه‌ داری، نه در رابطه کار مزدی، نه در جداسازی انسانها از کار خود، یا بیگانه سازی آنها با خود، […]

رژیم اسلامی، ویروس کرونا و حمام خون کارگران

جان کارگر در هیچ کجای دنیای سرمایه داری واجد هیچ ارزشی نیست اما آنچه بورژوازی ایران و رژیم درنده اسلامی با کارگران می کند، سبعیت و بربریتی غیرقابل توصیف است. هر لحظه و هر ساعت که می گذرد کتاب تازه ای از جنایات رعب انگیز این رژیم دررابطه با ماجرای شیوع «کرونا»، پروسه اپیدمی شدن […]