دسته: مقاله ها

افسانه «زندگی بهتر کارگران با رشد سرمایه»!!! – تجربه بنگلادش

بنگلادش تا کمی قبل توسط سازمان ملل سرمایه، جزو کشورهای با رشد کم ( سرمایه داری) طبقه بندی شده بود. کشوریست که بیشترین و سریع ترین رشد اقتصادی را در منطقه آسیا- پاسیفیک دارد، رشد تولید ناخالص ۵،۴ درصد حتی در سال ۲۰۲۰ ، سال بدترین بحران های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی از بعد از […]

جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان

زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری […]

از کجا آغاز کنیم و چگونه یک قدرت کارساز فائق گردیم؟

این روزها همه ما در هر شهر و دیار که زندگی می کنیم و در هر کارخانه، مدرسه، بیمارستان، مؤسسه و مرکز کار که استثمار می شویم در حال اعتراض، عصیان و کارزار هستیم. همه از فقر، گرسنگی، بدهی، بیکاری، خرابه نشینی و گورخوابی در خشم هستیم. روزهای آخر سال است، اگر بیکاریم هیچ ممر […]

درباره مذهب (2)

ماجرای مذهب در جامعه سرمایه‌داری را دنبال کنیم. سرمایه‌داری در اروپای قرون 15 و 16 در حال شکل‌گیری بود، برای رشد و گسترش و سلطه کامل بر جامعه، به دنبال کسب قدرت دولتی، با فئودالیسم، سلطنت و کلیسا در جدال بود، برای پیشبرد این کشاکش، خود را نیازمند کارگران می‌یافت و سعی می‌نمود تا جنبش […]

کارگران بخش بهداشت

بخشی از کارگران را پرستاران تشکیل می دهند. پرستاری از جمله مشاغلی است که بر اساس تقسیم کار جنسیتی، زنان در آن اکثریت دارند. سازمان بهداشت جهانی از سهم 75 درصدی زنان و در ایران از سهم 90 درصدی زنان در شغل پرستاری صحبت می کند. حضور چنین اکثریتی از زنان در یک شغل در […]

حوادث کار یا کشتار پنهان کارگران

از قرن ها پیش که روابط جهنمی سرمایه داری پایه گرفت و شتاب صعودی اش آغاز شد لطمات بدنی، روحی و حتی مرگ و میر کارگران نیز افزایش یافت. اما در روابط تولیدی سرمایه داری همه چیز از جمله فرهنگ گزارش گری با رمز گذاری همراه است. هیچ فاجعه ای به منبع اصلی اش ارجاع […]

مادام که مزدبگیر هستی، مزدت کم یا هیچ خواهد بود!

عوارض سرکوب فکری، تحمیق و مهندسی شعور کارگران نه فقط از آثار فاجعه بار سرکوب فیزیکی و به خون کشیدن مبارزاتشان توسط بورژوازی کمتر نیست که بسیار بیشتر هم هست. درست همان گونه که فشار قهر اقتصادی سرمایه از همه اشکال دیگر قهر آن افزونتر است. در طول دهه های اخیر مدام این حرف را […]

خواست و مطالبات زنان

این روزها در گفتگوهای شفاهی با زنان و فعالین این حوزه بویژه در فضای مجازی از مرد سالاری، عدم آزادی در پوشش لباس، آزادی ورود به ورزشگاه ها، مسافرت آزادانه به خارج، برخورد پدر و مادرها با فرزند دختر و پسر و…. که همه واگویی واقعیت هایی است که در جهنم سرمایه داری ایران می […]

کارگران ضد سرمایه داری و افزایش دستمزدها

آخر هرسال گفتگو درباره میزان افزایش دستمزدها میان معلمان، کارمندان، پرستاران، کارگرانی که حقوق معوقه دارند، کارگران اخراجی، بیکار و بازنشسته­ها شدت می­گیرد. بعد از اینکه رژیم چند درصدی به مزدها اضافه کرد، همه زانوی غم به بغل می­گیریم که این دستمزدها با تأمین یک زندگی انسانی فاصله زیادی دارد. هر سال هم دوباره این داستان […]

کمون پاریس، چراغ راه ماست

تاریخ جنبش کارگری جهانی، مالامال از تجربه و آموزش است. در این میان، قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 از همه پربارتر و آموزنده‌تر است. کارگران فرانسه سال‌ها بود که می‌جنگیدند. حتا در سال‌های پیش از استقرار دولت بورژوازی، نیروی بسیار مهمی در پیکار علیه سلطنت، کلیسا و همه دستگاه‌های نظم و قدرت نظام […]