دسته: مقاله ها

جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا

کرونا بحران سرمایه داری را به گونه ای فاحش تعمیق کرده است. بحرانی که مولود کرونا نیست، از ژرفنای هستی سرمایه داری می جوشد، درسالهای اخیر آغاز نگردیده است، از 2008 شروع نشده است، پیشینه تاخت و تاز طوفانی آن به یکی، دو دهه اخیر هم محدود نیست. بحرانی که دهه ها است در شریان […]

از آتش کوره ها تا موج هریرود، از فاشیسم نازی تا فاشیسم اسلامی

قرار بود و قرار است که کل کارگران دنیا قدرت طبقاتی واحد و یک تنه ای علیه کل نظام سرمایه داری و طبقه درنده سرمایه دار جهانی باشند. بیرق رهائی انسان را انترناسیونالیسم سرخ ضد کار مزدی توده کارگر افراشت. اما کارگران بسیار سریع این بیرق را در سیاهی زار دهشت زای رفرمیسم راست اتحادیه […]

خرید و فروش سهام و آینده ما

سرمایه ­داری ایران همانند همه جهان در چنبره بحران اقتصادی دست­و­پا می­زند. وجود تحریم­ها که سرمایه اجتماعی ایران را از حضور متعارف در روابط اقتصادی و اجتماعی دنیای سرمایه­داری محروم کرده است بر شدت عوارض بحران افزوده است. در مواجهه با این وضعیت، رژیم اسلامی سرمایه دست به دامن طرح واگذاری سهام و عرضه اوراق […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 7)

میدان تاخت و تاز بیماری هلاکت آفرین و بشریت کش کووید 19 بر خلاف آنچه دولت های درنده سرمایه داری دنیا، از مرزداران پرآوازه دموکراسی و آزادی!! و حقوق بشر!! گرفته تا فاشیست و لیبرال و صاحب هر نام و نشان دیگر می گویند نه فقط نشانی از محدود شدن ندارد که لحظه به لحظه […]

کارگران و جنبشی که آهنگ خلاصی از زبونی و شکست ندارد!

اگر یک کارگر عکاس با درد و رنج، شناخت و شعور ضد سرمایه داری باشیم و عدسی دوربین خویش را به گونه ای هدفدار بر روی منطقه ای از دنیا که نامش جهنم بردگی مزدی ایران است بچرخانیم. دردناک ترین و رقت بارترین صحنه ها را در تصویر خواهیم یافت. آیا به این خاطر که […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 6)

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم […]

درس های ویروس کرونا

هجوم پاندمیک کرونا به زندگی انسان ها مسلما یک فاجعه بزرگ بشری است. اما حتی سترگ ترین فاجعه های تاریخ و انسانی اگر به طور ریشه ای واکاوی گردد، می تواند بسیار درس آموز باشد …

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 5)

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم […]

رژیم اسلامی و محیط کارهای بی خطر!!!

دولت سرمایه داری در هر شکل و زیر هر نام، دیکتاتوری پارلمانتاریستی، نظامی، فاشیستی، لائیک، دینی به هر حال سرمایه تشخص یافته در ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرمایه است. اگر آن را به درستی و رادیکال واکاویم کل سرمایه یک جامعه است که با سلاح سیاست، قانون، پارلمان، مدنیت، فرهنگ، تحزب، اتحادیه، […]

علم یا دین؟

تهاجم کرونا و کشتار ده ها هزار انسان، دست و پا بسته بودن و درماندگی بشریت را با وحشتزدگی و هراس هولناکی بر همگان آشکار ساخت. همه از اعماق وجود خود بی ارزشی جان و حیات خویش و استیصال و بی ارادگی خود را درک کرده و به چشم می بینند. تمام بحث و گفتگوها، […]