دسته: مقاله ها

خیزش ما طغیان خشم توده های کارگر است.

این خیزش را شورائی و ضد سرمایه داری سازمان دهیم. کارگران! بیش از 75% جمعیت جامعه را، ما طبقه کارگر تشکیل می دهیم. 25% مابقی لایه های مختلف طبقه سرمایه دار هستند. «طبقه متوسط»!! درشرائط استیلای سرمایه داری لفظ مریخی موهوم و گمراه کننده ای است که ارتجاع بورژوازی به هم می بافد تا شالوده […]

توطئه باند کارگر نمای کارگر فروش دست ساخت جمهوری اسلامی موسوم به «پایپینگ» علیه اعتصاب سراسری کارگران را محکوم می کنیم

شمار مراکز در حال اعتصاب مرز 100 واحد را پشت سر نهاده است و جمعیت کارگران اعتصاب کننده از 100 هزار افزون است. کارگران یکصدا و مصمم از عسلویه و کنگان و دیر و بوشهر تا شهرهای مختلف استان های خوزستان، اصفهان، فارس، تهران، گیلان و ارومیه بر دستمزد بالای 12 میلیون تومان، تضمین مطمئن […]

واکاوی انتقادی بیانیه هفتم شورای اعتصاب کارگران پیمانی نفت

فرجام تیره همزیستی رفرمیستی با پاشنه آشیل ها و کاستی ها دوستان «شورای اعتصاب» در آخرین بیانیه می گویند: «الف – مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر مرکز در دست پیمانکاری خاص است. تشکل سراسری وجود ندارد و هماهنگی میان کارگران شاغل در این مراکز دشوار است. مقاطعه کاران از این پراکندگی بهره برمی […]

بیانیه 6 شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی، نقاط قوت، کاستی ها

پافشاری مؤکد و مصمم بر ادامه اعتصاب تا تحقق کامل تمامی مطالبات، برای همه کارگران، قطعا ارزنده ترین و درخشنده ترین بند بیانیه  ششم است. شورا یک بار دیگر تصریح کرده است که دستمزد هیچ کارگری نباید از 12 میلیون تومان کمتر باشد. کلیه قراردادهای کار دانمی گردد، اشتغال همگان تضمین و هر نوع بیکارسازی […]

بالنده و استوار باد همسنگری شورائی سرمایه ستیز کارگران. نگاهی به بیانیه پنجم شورای اعتصاب کارگران پیمانی نفت

بیانیه پنجم «شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی» مثل سایر بیانیه های آنها از عزمی راسخ برای ادامه اعتصاب خبر می دهد. ما به عنوان آحادی از طبقه کارگر، ضد هر نوع نسخه نویسی حزبی، فرقه ای و از بالای سر برای توده همزنجیر، دستاورهای تا کنونی مبارزات کارگران را با همه وجود ارج می گذاریم. […]

از یک کولبر به کولبران درباره سوداگران کرد و نفتگران اعتصابی

فوق لیسانس شیمی هستم اهل استان کرمانشاه. دل نوشتەای نگاشته‌ام از من کولبر و یکی از صدها تحصیل کردگان که کولبری می­کنم خطاب به کولبران کردستان. هر وقت کولبری هدف شلیک مستقیم گلوله حافظان سرمایه می­شود و یا از پرتگاه پایش لیز می­خورد و جان می­دهد و یا در خوشبینانه ترین حالت یا توسط نگهبانان […]

به همزنجیران کارگر در سراسر ایران! (2)

ساعت، به ساعت شمار بیشتری از توده های کارگر گرسنه، عاصی، به ستوه آمده از فشار استثمار سرمایه داری به اعتصاب ملحق می گردند. تا همین لحظه حاضر کارگران بیش از 70 مرکز کار و تولید در مهمترین حوزه های صنعتی دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کرده اند. دستمزد بالای 12 میلیون تومان، […]

لحظات حساس و سرنوشت ساز در تاریخ مبارزه طبقاتی ما!

به دهها میلیون همزنجیر کارگر در سراسر ایران! چند روز است که دوش به دوش هم، در سطحی وسیع، با خیزشی در حال سراسری شدن، کارخانه ها و مراکز کار را تعطیل کرده ایم، چرخه تولید سرمایه داری را از چرخش باز داشته و زمین زیر پای طبقه سرمایه دار و دولتش را دچار زلزله […]

مروری در اطلاعیه «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»

اطلاعیه حاوی بسیاری نقطه قوتها است. نوعی همجوشی، همپیوندی برای راه اندازی یک اعتراض نسبتا وسیع کارگری را متجلی می سازد. اعتصاب مصمم و استوار کارگران شرکت «فراب» در نیروگاه «بیدخون» با انتشار طرح موسوم به «بیست – ده» و خواست افزایش دستمزد را حلقه آغاز در زنجیره اعتصاب ها و اعتراضات قریب الوقوع می […]

رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها

چهل و دو سال است که همه از بحران کوبنده اقتصادی، فروپاشی شیرازه تولید، تشتت ساختار قدرت و بالاخره سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی می گویند. تکرار روز به روز این برآوردها و پندارها، بارزترین حلقه اشتراک را در زنجیره طویل نیروهای مخالف رژیم، از راست تا «چپ» تعیین می کرده است. در این میان […]