دسته: سرمایه و معضلات بهداشت و درمان

رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سرهم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس […]

سرمایه و «نعمت» کرونا

روال طبیعی و هویتی سرمایه داری است که بر متن هر شرایط، در پیچ و خم هر رخداد و بر فراز هر وضعیت، کلیه راهکارهای ممکن و تمامی امکانات قدرت خود را برای کاهش هزینه بازتولید نیروی کار توده های کارگر به کار گیرد تا از این طریق سیل اضافه ارزش ها را طغیانی تر […]

ویروس کرونا و رژیم اسلامی سرمایه

مقابله جدی و سریع در برابر شیوع کرونا دستور کار هیچ دولت سرمایه داری در هیچ کجای دنیا نیست، زیرا جان انسانها در چرخه ارزش افزائی سرمایه و بازار داد و ستد نظام بردگی مزدی بی ارزش ترین کالاها است. با این وجود به خاطر چالش معضلات اقتصادی، مقابله با افت بازار انباشت و کاهش […]

مراکز کار را تعطیل، بهداشت، دارو و درمان را رایگان سازیم

کارخانه ها و کل چرخه کار سرمایه داری ایران دیگر فقط جهنم استثمار و فرسایش هلاکتبار جسم و جان ما توده های کارگر نیست، بلکه در وجب به وجب خود، باتلاق سرایت کرونا و مرگ و میر گسترده ما توسط این ویروس و بیماری است. ویروسی که از گنداب بی توجهی سرمایه به جان انسانها […]

معیشت و درمان رایگان را بر سرمایه و دولتش تحمیل کنیم

جمهوری اسلامی با پنهان کاری تبهکارانه انتشار اپیدمیک ویروس کرونا، جعل کلیه واقعیت ها و دروغ بافی ها، با هموارسازی راه ورود ویروس کرونا، سراسر جهنم سرمایه داری ایران را به این ویروس آلوده است. از این هم فراتر عامل واقعی انتقال و انتشار آن به کشورها و قاره های دیگر گردیده است. رژیم اسلامی […]

دفاع دموکراتیک و مدنی از جان انسانها در مقابل ویروس کرونا!!!

سرمایه داری خوب و بد ندارد و بورژوازی همه جای جهان سر و ته یک کرباس است. انسان، انسانیت، موجودیت انسانی و نیازهای اولیه بشری هیچ چیز، سرمایه، سود، انباشت و خودافزائی غول آسای سرمایه  همه چیز. این حرف اول و آخر شیوه تولید سرمایه داری در سراسر دنیا و در کل تاریخ این نظام […]

رژیم اسلامی، ویروس کرونا و حمام خون کارگران

جان کارگر در هیچ کجای دنیای سرمایه داری واجد هیچ ارزشی نیست اما آنچه بورژوازی ایران و رژیم درنده اسلامی با کارگران می کند، سبعیت و بربریتی غیرقابل توصیف است. هر لحظه و هر ساعت که می گذرد کتاب تازه ای از جنایات رعب انگیز این رژیم دررابطه با ماجرای شیوع «کرونا»، پروسه اپیدمی شدن […]

ویروس کرونا در معیت سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی سرمایه

دو کارگر سکنه جهم سرمایه داری ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند. وقوع این فاجعه را تمامی خبرگزاری های رسمی دنیا تأیید کرده و اعلام داشته اند. همه می دانند که ویروس کرونا پس از سرایت به انسان ها حدود دو هفته طول می کشد تا آثار بالینی ابتلا به بیماری […]

یک جنبش سراسری شورائی به وجود آریم، دارو و درمان را کاملا رایگان سازیم.

  کارگران تنها در کار و تولید ارزش اضافی برای بورژوازی سلاخی نمی شوند، بلکه حتی کارپرداخت شده آنها هم مدام زیر فشار گرانی‌ها، بالا رفتن هزینه درمان بیماری و از کار افتادگی از کفشان خارج و سود سرمایه می‌شود. خیل عظیمی از کارگران مزدی به خاطر نداشتن اندوخته‌ای و برنیامدن از پس هزینه‌های بیمارستانی […]

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی

  پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد […]