دسته: مقاله ها

جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال ۱۴۰۱

کاهش اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماه های اول سال بنابر تجربه چندین ساله معمول است همان گونه که جنبش کارگری ایران چون سال های پیش در اواخر سال گذشته نیز شدت بیشتری گرفت و این در شمار اعتصابات، اعتراضات و هم چنین شمار کارگران شرکت کننده هویدا بود. اما ما دراین دوماه شاهد بیش […]

تعرض رعب انگیز سرمایه به سفره بی نان توده های کارگر

سرمایه داری ایران در همه وجوه هستی خود، از چرخه تولید و سامان پذیری سرمایه گرفته تا ساختار نظم سیاسی، راهبرد توسعه طلبی و سهم خواهی های منطقه ای، سناریوی تسویه حساب های غلاف در غلاف  اندرونی و بین المللی، اسیر بحران، فروپاشیدگی، بن بست های فرساینده و تناقضات حاد کوبنده است. چرخ تولید، سیاست، […]

پزشکان کارگر، پزشکان سرمایه دار

کارگر یا سرمایه دار بودن آدم ها را رشته آموزشی، مدرک تحصیلی، محل اشتغال یا مولد و نامولد بودن کارشان تعیین نمی کند، هستی اجتماعی و کل تعلقات طبقاتی آنان است که در این گذر حکم می دهد و خط تفکیک می کشد. کارگر فروشنده نیروی کار است و فروشندگی نیروی کار معنای زمینی، طبقاتی، […]

آزاد سازی قیمت ها: راه حل رژیم برای فرار از بحران

دولت سرمایه عزم جزم کرده که برای تامین کسری بودجه و رضایتمندی سرمایه داران ( کارتل ها، تراست ها، هلدینگها،  سرمایه داران  بزرگ و خرد ) که حاکمیت سرمایه آن ها را نمایندگی می کند و مدام از گرانی مواد اولیه تولید، شکوه وشکایت می کنند، قیمت ها را افزایش دهد. نه تنها سرمایه داران […]

جنبش شورائی خود را ضد سرمایه­ داری کنیم

بسیاری از کارگران می­پرسند، شورا چیست؟ جنبش شورائی چه ویژگیهائی دارد؟ تفاوت آن با سندیکا و احزاب در کجاست؟ کارگر، انسانی ساقط از دخالت در سرنوشت کار، تولید و زندگی خود است. سرمایه ­داری او را پیچ و مهره مطیع و بی ­اراده تولید سود می­ سازد. کارگران با هم کار می­کنند، با هم استثمار […]

پلاستیک و میکرو پلاستیک در بدن انسان و سایر موجودات زنده (ادامه)

سازمان (Environmental Investigation Agency) در 19 ژانویه سال 2022 هشدار داد که آلودگی ناشی از پلاستیک یک مشکل عاجل جهانی است که حل آن نیازمند معاهده جدی سازمان ملل است. “سازمان تحقیقات محیط زیستی” (EIA) در گزارش خود استدلال می کند که آلودگی پلاستیکی تقریبا معادل مشکل تغییرات آب و هوایی و اقلیمی است. سازمان […]

چه چیزی در مبارزات ما غایب است؟

طبقه ما در گوشه گوشه جهنم سرمایه داری ایران در حال اعتصاب، اعتراض و شورش است. اما تا به حال نه فقط نتیجه ای نگرفته ایم که هر روز بیش از روز پیش اسیر فقر، بی داروئی، آلودگی های زیست محیطی، کار کودکان، زن ستیزی و کل بدبختی های دیگر زاییده سرمایه داری شده ایم. […]

موج افسار گسیخته گرانی و فقر

بسیاری از کارگران به خاطر نداشتن هزینه دارو و درمان منتظر مرگ  می مانند. خیلی از پدران و مادران بازنشسته آگاهانه با فرزندان و نوه هایشان به خیابان و پارک ها نمی آیند  مبادا کودکانشان خواستار خرید چیزی شوند که آنها از توانشان خارج باشد. از فقر و نداری گفتن و زبان به شکوه گشودن […]

خیزش ضد گرانی، گرسنگی و رژیم حاکم را جنگ سراسری ضد سرمایه داری سازیم!

همزنجیران، همرزمان، همسنگران کارگر! بار دیگر زیر فشار شدت استثمار، فقر، گرسنگی، فلاکت و سبعیت سرمایه داری به خیابان ریخته ایم، دست به طغیان زده ایم و شهرها را میدان نمایش اعتراض خویش ساخته ایم. این کار را باید می کردیم. زخم ها بیش از حد باز و ناسور، نفس ها بند، طاقت ها طاق، […]

اول ماه مه و کارگران بخش آموزش

با توجه به صحبتهای روی دررو با دوستان، یادداشت های  کوتاه، مصاحبه هایی مبنی بر اوجگیری مبارزات کارگری در ایران و بی عملی کارگران اروپا، اشاره ای مختصر به شرائط حاضر را لازم می بینم. شکی نیست که جنبش کارگری ایران در سال های اخیر گسترش یافته است. در این سال ها اعتصابات واعتراضات کارگری  […]