دسته: مقاله ها

چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید میشود […]

چرخ تولید سود را از چرخش فرو اندازیم؛ این تنها راه گرفتن دستمزدهای معوقه است

فقط در طول سه روز و در فاصله میان 26 فروردین تا 29 فروردین 95، این جنایت‌ها و انسان‌ستیزی‌های سرمایه‌داران و اعتراضات و اقدامات از جانب توده کارگر در چند شهر مختلف و مراکز کار این شهرها صورت گرفته است. 1. کارگران پیمانی شرکت موسوم به « بلند طبقه» در «عسلویه» چهار ماه است که […]

“سرمایه‌داری خوب و بد” چه صیغه ای است؟!

بارها شنیده‌ایمکه : “سرمایه‌داری در ذات خود اشکالی ندارد و هرچه ایراد و اشکال است از سرمایه‌داران است.” یا می شنویم که می‌گویند‌: “بخش سرمایه دولتی است که ضد کارگر،عامل گرانی و بیکاری و مانع آزادی و حق تشکل است.” یا اینکه “سرمایه‌داری در ایران، آسیا و آفریقا، ضد کارگر، ضد زن، عقب مانده و […]

مبارزه برای افزایش دستمزد (تقابل رویکردها)

کل سرمایه‌های دنیا، کار پرداخت نشده نسلهای متوالی کارگران است. سرمایه‌دار برای تولید هر چه بیشتر سرمایه،کالاهای معینی را می‌خرد. بهای مواد خام، قطعات نیم ساخته، آب، برق، استهلاک ماشین آلات، اجاره بهای کارگاه، استهلاک وسایل حمل و نقل و سایر احتیاجات پروسه تولید را می پردازد. او برای راه اندازی همه اینها به یک […]

اعتراضات کارگری در فرانسه

بعد از سال ها سکوت، مبارزات کارگران فرانسه توسط جوانان ودانشجویان از ماه فوریه آغاز شد. 9 مارس دولت سوسیال دموکرات اولانداصلاح در قانون کار و حقوق کارگری را آغاز کرد. همان سیاست های انقباضی که بحث‌اش از اوایل قرن 21 و به طور مشخص در سال 2004 با غرش بحران سرمایه‌داری در آلمان آغاز […]

شلاق سرمایه و سکوت کارگران

هم‌زنجیران ما در آق دره شلاق خوردند. در بافق محکوم به خوردن شلاق شده‌اند و سرمایه مصمم است تا هر صدای اعتراض ما را با شلاق پاسخ گوید. خیلی ها این بربریت دولت سرمایه‌داری علیه ما را به شلاق خوردن بردگان روم باستان تشبیه می‌کنند. تا جائی که به نفس توحش استثمارگران بر می‌گردد‌، این […]