دسته: مقاله ها

حرف «سرمایه خوب و بد» شلاق بر شعور کارگران!

بحث ها و گفتگوهای داخل محیط کار در خیلی موارد حول مسائل زیر چرخ می‌خورند. «نظام سرمایه‌داری بد نیست، سرمایه‌داریایران بد است. سرمایه‌داری اینجاست که شرایطی به وجود آورده تا وضع ما کارگران به این اسفناکی باشد»!! «در اینجاست که دولت سرمایه‌داری در زندگی خصوصی ما هم دخالت می‌کند، باید به فرمان حکومت رفتار کنیم، […]

ما کارگریم، فروشندگان نیروی کار

سالهاست هنگام نام‌بردن از کارگر و گفتگو حول موضوعات کارگری، تصویرمردی با موهای ژولیده، دستانی آغشته به روغن، لباسی ژنده و چهره‌‌ای عبوس و درهم شکسته با چکش یا آچاری در دستان پینه‌بسته در ذهنمان تداعی می‌شود. این تصویر دور از واقعیت زندگی کارگری نیست ولی قطعا تمام آن هم نخواهد بود. صورت در هم […]

جنبش کارگران آموزش

توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان) در طول سال‌های اخیر، بارها برای گرفتن مطالبات خود دست به مبارزه زده‌اند. مبارزات آن‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی، دو حالت متفاوت داشته است. قصد پیش کشیدن یک بحث تفصیلی در این زمینه را نداریم. دو شکل مبارزه این کارگران به اختصار عبارت بوده است از: 1. به قدرت خویش […]

مبارزات معلمان و نقش آن در جنبش کارگری چین

یکی از نیروهای کارگری به خوبی سازمان‌یافته در چین، معلمان هستند که طی چند سال گذشته اعتصاباتی را سازمان دادند که با موفقیت همراه بود. معلمان 2 درصد نیروی کار چین را تشکیل می‌دهند اما سهم آن‌ها در مبارزات کارگری و اعتصابات 4 درصد است؛ یعنی فراتر از سهم خود از نظر تعداد در مبارزه […]

نگاهی به مقطعی از مبارزات کارگران در عسلویه

نوشته پیش رو توضیح مختصری است در مورد مقطعی از مبارزات کارگران بخش ابزار دقیق پالایشگاه‌های منطقه عسلویه که در گفت و گو با یکی از فعالین کارگری همان بخش تهیه شده است: با بخشنامه رئیس‌جمهور دولت سرمایه‌داری ایران در سال 1390، بخش‌هایی از کارگران شاغل در ارگان‌های دولتی مشمول طرح تبدیل وضعیت قراردادی شدند. […]

چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید میشود […]

چرخ تولید سود را از چرخش فرو اندازیم؛ این تنها راه گرفتن دستمزدهای معوقه است

فقط در طول سه روز و در فاصله میان 26 فروردین تا 29 فروردین 95، این جنایت‌ها و انسان‌ستیزی‌های سرمایه‌داران و اعتراضات و اقدامات از جانب توده کارگر در چند شهر مختلف و مراکز کار این شهرها صورت گرفته است. 1. کارگران پیمانی شرکت موسوم به « بلند طبقه» در «عسلویه» چهار ماه است که […]

“سرمایه‌داری خوب و بد” چه صیغه ای است؟!

بارها شنیده‌ایمکه : “سرمایه‌داری در ذات خود اشکالی ندارد و هرچه ایراد و اشکال است از سرمایه‌داران است.” یا می شنویم که می‌گویند‌: “بخش سرمایه دولتی است که ضد کارگر،عامل گرانی و بیکاری و مانع آزادی و حق تشکل است.” یا اینکه “سرمایه‌داری در ایران، آسیا و آفریقا، ضد کارگر، ضد زن، عقب مانده و […]

مبارزه برای افزایش دستمزد (تقابل رویکردها)

کل سرمایه‌های دنیا، کار پرداخت نشده نسلهای متوالی کارگران است. سرمایه‌دار برای تولید هر چه بیشتر سرمایه،کالاهای معینی را می‌خرد. بهای مواد خام، قطعات نیم ساخته، آب، برق، استهلاک ماشین آلات، اجاره بهای کارگاه، استهلاک وسایل حمل و نقل و سایر احتیاجات پروسه تولید را می پردازد. او برای راه اندازی همه اینها به یک […]

اعتراضات کارگری در فرانسه

بعد از سال ها سکوت، مبارزات کارگران فرانسه توسط جوانان ودانشجویان از ماه فوریه آغاز شد. 9 مارس دولت سوسیال دموکرات اولانداصلاح در قانون کار و حقوق کارگری را آغاز کرد. همان سیاست های انقباضی که بحث‌اش از اوایل قرن 21 و به طور مشخص در سال 2004 با غرش بحران سرمایه‌داری در آلمان آغاز […]