دسته: نشریه ها

شماره شصت و ششم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دو ماه تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ بی آبی طرح چند نکته با کارگران، در حاشیه اختلاس 92 تریلیون تومانی درون فولاد مبارکه به کارگران پیمانی پروژه ای نفت بازهم سخنی با کارگران پروژه ای نفت فروماندگی ها را توانائی، نمی شودها را می شود کنیم. به جنگ […]

شماره شصت و پنجم نشریه

مطالب این شماره: نیشکر هفت تپه در یک نگاه وضعیت کارگران و جنبش کارگری چین در نیمه اول سال 2022 تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن اعتصاب «داربست بندها» موفقیت ها، درس ها، خیزهای نو نامه ای از یک دوست، همراه با نقد اعتصابات و اعتراضات دو هفته اخیر کارگران مطالبات […]

شماره شصت و چهارم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال 1401 چاره رهایی از جهنم سرمایه، مبارزه سراسری شورایی است نامه سرگشاده کارگرانِ ضد سرمایه داری به معلمان عاصی از رفرمیسم افراطی «کانون صنفی معلمان»! شعر «کارخانه های اسلحه سازی» کارگران و اعتراضات استیصال آمیز آلترناتیو ضد سرمایه داری و آلترناتیو اپوزیسیون گربه های سیاه، گربه […]

شماره شصت و سوم نشریه

مطالب این شماره: دستور کار جنبش روز «سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه سرمایه، نابودی جانداران پیش در آمد کووید 19 و بروز اپیدمی ها به همزنجیران! کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ نگاهی به خیزش کارگران در گلپایگان، الیگودرز و چند شهر در چهارمحال بختیاری در مقابل هجوم همه جانبه  به سفره […]

شماره شصت و دوم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال ۱۴۰۱ تعرض رعب انگیز سرمایه به سفره بی نان توده های کارگر پزشکان کارگر، پزشکان سرمایه دار آزاد سازی قیمت ها : راه حل رژیم برای فرار از بحران گزارش اعتراضات کارگری روز های اخیر

شماره شصت و یکم نشریه

مطالب این شماره: جنبش شورائی خود را ضد سرمایه داری کنیم تا وقتی کارگریم اوضاع همین خواهد بود پلاستیک و میکرو پلاستیک در بدن انسان و سایر موجودات زنده (ادامه) چه چیزی در مبارزات ما غایب است؟ موج افسار گسیخته  گرانی و فقر به یاد رفیق کارگر سلمان یگانه در سیزدهمین سالروز سفر ابدیش رابطه […]

شماره شصتم نشریه

مطالب این شماره: به مناسبت روز جهانی کارگر / کارگران ضد سرمایه داری «روز کارگر»! آنچه هست و آنچه باید باشد! / فعالین لغو کارمزدی اول ماه مه و کارگران بخش آموزش / امید خرم برای دانلود PDF این شماره روی عکس کلیک کنید.

شماره پنجاه و نهم نشریه

مطالب این شماره: کارگران و جنبش طبقاتی ضد جنگ وضع روز کارگران افغان، آژیر حیا برای کارگران دنیا! / بهرام دزکی پلاستیک و میکرو پلاستیک در بدن انسان و سایر موجودات زنده / ابراهیم پاینده علت گرانی و تورم چیست؟ کارگر بودن و جنگ کارگر نماندن / مزدک کوهکن تاکتیک و استراتژی جنبش کارگری برای […]

شماره پنجاه و هشتم نشریه

کارگران ایران و غم جنگ اوکراین (مزدک کوهکن) کار کودک (فریده ثابتی) رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 29) اعتصاب کارگران کشت و صنعت لرستان علیه شرایط جدید کارفرما کانون صنفی و مبارزات کارگران آموزش (امید خرم) شعر «اقتصاد ایران» (فریده ثابتی) گزارش اعتصابات کارگری جهت دانلود این شماره بر روی […]

شماره پنجاه و هفتم نشریه

جنبش کارگری ایران در سال ۱۴۰۰ جنبش کارگری ایران در بهمن سال ۱۴۰۰ رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 28) هر ستایش دموکراسی تقدیس هارترین دیکتاتوریها است. سرمایه داری و استثمار بدون حد و مرز کارگران حوادث کار و کشتار پنهان کارگران در سال ۹۹ جهت دانلود این شماره بر روی […]