دسته: نشریه ها

شماره سی و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران ضد سرمایه ­داری و افزایش دستمزدها خواست و مطالبات زنان مادام که مزدبگیر هستی، مزدت کم یا هیچ خواهد بود! سود سالانه سرمایه داران ایران 7000 تریلیون تومان – معیشت روزانه کارگران نصف یک نان به صورت نسیه حوادث کار یا کشتار پنهان کارگران رژیم اسلامی […]

شماره سی و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: گزارش شدت استثمار در یکی از مراکز تولید بیانیه دستمزد «تشکلهای مستقل»!! اظهارنامه توهم، وادادگی و استیصال طبقه ای که خود را طبقه نمی بیند! جنبش کارگری ایران در بهمن ۱۳۹۹ دستمزد و موضع رفرمیسم تعریف کار در سوسیالیسم (2) گزارش جنبش کارگری چین در سال 2020 […]

شماره سی و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: با کارگران «سوپر پایپ اینترنشنال» چه کرده اند؟ چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد سرمایه و طبیعت (2) سرمایه و کشتار جدا، جدای کارگران چرا مزد بیشتر؟چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟ تعریف کار در سوسیالیسم کنار شهر “زورآباد” (شعر) […]

شماره سی و سوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: گزارشی از کارخانه تولید الیاف بهکوش در حاشیه اعتراضات اخیر بازنشستگان کار کودک فاشیسم اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا شعر / تصور کن ماهیت فتیشیستی کالا از زندگی کارگران در جهنم سرمایه داری ایران رزمایش کمک به فقرا جنبش کارگری ایران در دی ماه سال 1399 […]

شماره سی و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1399 کرونا و کودکان کار”روزگار سخت نان آوران کوچک” کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی» کارگران قطعات توربین شهریار […]

شماره سی و یکم نشریه

مطالب این شماره: کارگران و کفاره فرار از مبارزه رادیکال طبقاتی “جامعه شورائی ” را برپا کنیم چند ملاحظه در باره اطلاعیه «حمایت» کارگران هفت تپه از معلمان ! جنبش کارگری ایران در مهر سال ١٣٩٩ جنبش کارگری ایران در 48 ساعت اخیر شجریان، بت آفرینی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران رژیم اسلامی سرمایه و قتل […]

شماره سی ام نشریه

مطالب این شماره: نگاهی به رویکردهای اجتماعی کارگران ایران فراخوان بازگشت به مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری جنبش کارگری ایران در سه ماه دوم سال 1399 باز هم کشتار سبعانه کارگران کولبر توسط رژیم درنده اسلامی بورژوازی مردسالاری و جنبش کارگری چند نکته در باره سرمایه و محیط زیست اخبار و گزارشات کارگری

شماره بیست و هفتم نشریه

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر! همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب خروش و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. […]