دسته: نشریه ها

شماره سی و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1399 کرونا و کودکان کار”روزگار سخت نان آوران کوچک” کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی» کارگران قطعات توربین شهریار […]

شماره سی و یکم نشریه

مطالب این شماره: کارگران و کفاره فرار از مبارزه رادیکال طبقاتی “جامعه شورائی ” را برپا کنیم چند ملاحظه در باره اطلاعیه «حمایت» کارگران هفت تپه از معلمان ! جنبش کارگری ایران در مهر سال ١٣٩٩ جنبش کارگری ایران در 48 ساعت اخیر شجریان، بت آفرینی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران رژیم اسلامی سرمایه و قتل […]

شماره سی ام نشریه

مطالب این شماره: نگاهی به رویکردهای اجتماعی کارگران ایران فراخوان بازگشت به مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری جنبش کارگری ایران در سه ماه دوم سال 1399 باز هم کشتار سبعانه کارگران کولبر توسط رژیم درنده اسلامی بورژوازی مردسالاری و جنبش کارگری چند نکته در باره سرمایه و محیط زیست اخبار و گزارشات کارگری

شماره بیست و هفتم نشریه

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر! همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب خروش و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. […]

شماره بیست و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: روز کارگر و کارگران ایران آرزوهای محال سرمایه داران و حسرت کارگران!! خرید و فروش سهام و آینده ما جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا «سرمایه به ذات خود ندارد عیبی»!! جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال 1399 اپوزیسیون های جمهوری اسلامی و […]

شماره بیست و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 4) سرمایه، کرونا، از قرنطینه تا مصونیت گله ای کار اجباری قهرآمیز سرمایه در پاندمی کرونا را با قهر ضد سرمایه داری در هم بشکنیم! علم یا دین؟ بیکار سازی در اروپا گزارشی از کرونا در دانمارک […]

شماره بیست و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا کووید-۱۹ واقعیت ها و جعلیات سرمایه و «نعمت» کرونا ویروس کرونا و رژیم اسلامی سرمایه محض اطلاع کارگرانی که از سرمایه داری خوب و بد می گویند!! مراکز کار را تعطیل، بهداشت، دارو و درمان را رایگان سازیم […]

شماره بیست و سوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، ویروس کرونا و حمام خون کارگران توهم پراکنی سوسیال دموکراسی و وضعیت طبقه کارگر دردها انفجارآمیز، فریادها پراکنده، قدرت متحد طبقاتی غائب!! تحریم ها، رژیم اسلامی و زندگی کارگران جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان گزارشی از کودکان کار اولین اعتصاب کارگران نفت جهت دانلود این شماره بر […]