دسته: نشریه ها

شماره پنجاه و هشتم نشریه

کارگران ایران و غم جنگ اوکراین (مزدک کوهکن) کار کودک (فریده ثابتی) رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 29) اعتصاب کارگران کشت و صنعت لرستان علیه شرایط جدید کارفرما کانون صنفی و مبارزات کارگران آموزش (امید خرم) شعر «اقتصاد ایران» (فریده ثابتی) گزارش اعتصابات کارگری جهت دانلود این شماره بر روی […]

شماره پنجاه و هفتم نشریه

جنبش کارگری ایران در سال ۱۴۰۰ جنبش کارگری ایران در بهمن سال ۱۴۰۰ رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 28) هر ستایش دموکراسی تقدیس هارترین دیکتاتوریها است. سرمایه داری و استثمار بدون حد و مرز کارگران حوادث کار و کشتار پنهان کارگران در سال ۹۹ جهت دانلود این شماره بر روی […]

شماره پنجاه و ششم نشریه

جنگ بشرسوز قطبهای سرمایه را با خیزش جهانی ضد سرمایه پاسخ گوئیم وحشت از مبارزه ضد سرمایه داری کارگران کارگران آموزش «کانون صنفی» را از سر راه مبارزه خود کنار می زنند. اجتماع چند ده نفری بازنشستگان در مقابل مجلس سرمایه جنگ در اوکراین، جنگی علیه کارگران است کانون صنفی و مصادره جنبش معلمان شعر […]

شماره پنجاه و پنجم نشریه

مطالب این شماره: کانون صنفی معلمان همسو با دولت سرمایه و سدی در مقابل دخالت‌گری کارگران آموزشی (بهرام دزّکی) دو گزارش از تجمع کارگران آموزش مقابل مجلس رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 27) چند کلمه پیرامون حمایت کارگران پیمانی نفت از معلمان مسئله دستمزدها و چانه زنی آخر سال (منصور […]

شماره پنجاه و چهارم نشریه

مطالب این شماره: جنبش شورائی ضد سرمایه داری یعنی چه؟ نابودی وحدت طبقاتی ما کارگران در خدمت چه کسانی و کدام طبقه است؟ زن کشی از کجا می جوشد؟ شعر «مُنا» اعتصاب شورش مانند کارگران مبلیران گزارش اعتراضات کارگری روزهای اخیر جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.

شماره پنجاه و سوم نشریه

مطالب این شماره: ما مزد نمی خواهیم، حاصل کار و تولید خود را می خواهیم! آنچه بازنشستگان در گردهمائی اعتراضی خود بر زبان راندند. جنبش طبقه کارگر و دموکراسى بحران سرمایه‌داری اعتراضات و مبارزات کارگران در هفته اول بهمن 1400 جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.

شماره پنجاه و دوم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دی ماه سال ۱۴۰۰ برگشت کالاهای کشاورزی صادراتی ایران در باره نقد جعفر ابراهیمی بر همپیوندی استثمارشونده و استثمارگر شعر «سکوت» قتل کارگر برق توسط سرمایه دار زیر نام «سانحه محیط کار» چندین کارگر زیر آوار بهمن جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.

شماره پنجاه و یکم نشریه

مطالب این شماره: کودکان زباله گردی که کارشان کوه سرمایه و کاخ قدرت سرمایه داران می شود برگشت کالاهای کشاورزی صادراتی ایران نگاهی به زندگی کارگران در جزیره قشم بهره کشی از نیروی کار  سه کارگر جوشکار هفشجانی در سانحه محیط کار جان باختند. جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.

شماره پنجاه نشریه

مطالب این شماره: بیانیه کارگران ضد سرمایه داری چند نکته در مورد مقاله «آب و سرمایه» نوشته رفیق فریده ثابتی، فعال جنبش لغو کار مزدی کلاه گشادی که کارفرما بر سر کارگران دو شرکت تعمیرات نیروگاهی و قطعات توربین شهریار گذاشت از گورخوابی تا اتوبوس خوابی شیلی، توده کارگر، از گمراهه به گمراهه کارگر مولد […]

شماره چهل و نهم نشریه

مطالب این شماره: آب و سرمایه چرا جمهوری اسلامی از برجام می رمد؟ کنفرانس گلاسکو( ادامه) از کارگران بی خانمان آلمانی بیاموزیم تشتت و بلوک بندی در رژیم جمهوری اسلامی جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.