آخرین مطالب
اعتصاب بزرگ کارگران سیتروئن

خودروسازی سیتروئن در مالکیت سرمایه داران فرانسوی بود و سهامدار اصلی و مدیر عامل آن «آلفرد آیسه» نام داشت. این شرکت 1000 کارگر را استثمار می کرد، تا سال 1350 اکثریت قریب به اتفاق کارگران روزانه 85 ریال دستمزد می گرفتند. در سال 52 این رقم به حدود 11 تومان در روز رسید. محصول کار […]

نقد اقتصاد سیاسی

از کتاب “بازخوانی کاپیتال مارکس»ناصر پایدار ماهیت فتیشیستی کالا فراورده کار تا زمانی که یک شیئ مصرفی و وسیله ای برای رفع مایحتاج زندگی است هیچ حالت اسرارآمیزی ندارد، اما به محض آنکه نقش کالا پیدا کند و با هدف مبادله تولید شود، هاله بسیار حیرت انگیزی از رمز و رازها، مکنونات و جادوگری ها […]

از زندگی کارگران در جهنم سرمایه داری ایران

(1) گسترش بیماری کووید 19 در مراکز کار بیش از حد هولناک و دهشت زا شده است. کرونا با شرایطی که سرمایه و دولت سرمایه داری برایش فراهم ساخته است، هر روز و هر ساعت جان شمار زیادی کارگر را می گیرد. یک کارگر شاغل در یک واحد بزرگ تولید قطعات خودرو می گوید: “خط […]

فاشیسم اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا

فاشیسم اسلامی وسیله سهم خواهی طبقات حاکم و ایجاد تشتت در مبارزه توده های کارگران گردیده است. دولت های سرمایه داری همواره تلاش می نمایند که ریشه جرم و جنایت، افزایش بزهکاری و کثرت بزهکاران را به طینت بد آدمها ربط دهند!! جمعیتی عظیم از توده های کارگر را اراذل و اوباش، فاسد سرشتی و […]

کار کودک

“جم” یک دختر 16ساله است. او از میانمار آمده است و از سیزده سالگی در استخر پرورش و آماده سازی میگو، روزی یازده ساعت، در شش روز هفته کار می کند، و با روزانه 300 بات یا هشت یورو خرج خانواده و تحصیل خواهر و برادران کوچکتر خود را در میانمار تامین می کند. مادرش […]

سرمایه داری و کار کودک

کار کودک را باید در ارتباط با سرمایه داری و منافع آن و شکل امروزی اش یعنی جهانی شدن کامل سرمایه و پیشرفت تکنولوژی مورد توجه قرار داد. کار کودک یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی اواخر قرن 20 و شروع قرن 21 است. بنابراین مساله ای اقتصادی، فرهنگی و تاریخی است. مساله ای است […]

برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران

اعتصاب وسیع کارگران نساجی اصفهان در اعتراض به دستگیری دانشجویان: 7 سال پس از کودتای سیاه 28 مرداد، شیرازه قدرت سیاسی رژیم، زیر فشار موج بحران های اقتصادی، تشتت درونی بورژوازی بر سر گزینه ها و راهبردهای مختلف تعیین تکلیف با بقایای نظام فئودال و بالاخره ضربات مؤثر اعتصابات پی در پی کارگران، شروع به […]

اعتراضات کارگری هند در نوامبر 2020

گاهی به وضع کارگران هند، فشار کار سهمگین، روزانه کار طولانی، شرایط مرگبار کار، گرسنگی، فقر، عدم وجود ساده ترین امکانات بهداشتی و نظافتی وضعیت اسفبار کارگران را بر ملا می کند. امسال وضعیت فقر و فاقه کارگران جهان و هند وخیم تر از سال های گذشته است، نگاهی به درخواست توزیع 10 کیلو گرم […]

خود کشی کارگران در جهنم سرمایه داری ایران

دختری در مشهد خود را کشت، خودکشی کارگر معدن شباب، محمد موسوی کودکی که به خاطر نداشتن گوشی موبایل برای حضور در کلاس های درس راه دور دبستان، خود را حلق آویز کرد. رضا آل کثیر کارگر شرکت هفت تپه خود کشی نمود، عمران محمدی روشن در کنار چاه نفتی یاد آوران در هویزه دست […]

سرمایه و طبیعت (1)

پرچمداران «رشد پایدار سرمایه داری» از جمله احمدی نژاد، چاوز و سایر عوام فریبان بر این مدعا بودند که با تدوین قوانین مبتنی بر رشد اقتصادی متوازن، گنجاندن پارگراف ها و اصولی برای حفاظت محیط زیست در برنامه های توسعه اقتصادی کشورها و از این قبیل خزعبلات، اساسنامه ارگانهای سازمان ملل سرمایه در باره الگوهای […]