آخرین مطالب
شعارهای ارتجاعی سوداگران سود و قدرت را از ساحت پاک شورش ها بیرون ریزید!

موج خشم و قهر توده های کارگر علیه شدت استثمار سرمایه، علیه گرسنگی، فقر، بی خانمانی، بی آبی، بی سرپناهی، بی بهداشتی و بی درمانی مولود سرمایه داری، علیه اعدام، آزادی کشی، زندان، شکنجه، تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی، کشتار ابتدائی ترین حقوق انسانی و علیه حاکمیت فاشیسم اسلامی بورژوازی از همه سو در حال طغیان است. […]

نشریه علیه سرمایه – شماره 27 تیرماه 1399

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر! همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب خروش و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. […]

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر!

همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. مبارزات ما دیری است که بر روی […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 12)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

به کارگران هفت تپه!

قریب 3 هفته است که کارگران هفت تپه چرخ تولید را از کار باز داشته اند و در چهاردیواری شرکت دست به اعتراض و راهپیمائی زده اند. خواست های آنان لغو خصوصی سازی، توقف هر نوع اخراج همزنجیران، بازگشت بدون هیچ قید و شرط کارگران اخراجی، تعیین تکلیف شرکت هفت تپه، پرداخت بلادرنگ مزدهای معوقه، […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 11)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

پارس جنوبی، فلاکت ها، فاجعه ها و پیکارها

پایان بهمن ماه 1398، چهار ماه و چندی پیش، آخرین باری است که کارگران پارس جنوبی چیزی زیر نام دستمزد دریافت کرده اند. در طول این چند ماه، کارگران فازهای مختلف مدام و مستمر در حال اعتراض بوده اند. اجتماع در محل کار، سر دادن فریاد گرسنگی، بروز خشم و قهر، عصیان و مطالبه مزدهای […]

جنبش کارگری ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

متوسط روزانه اعتصابات و اعتراضات توده های کارگر در اعتراض به شدت وحشیانه استثمار، شبه رایگان بودن بهای نیروی کار و تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزدها، بیکار سازی ها یا مصادره جنایتکارانه مزدها به یکی از بالاترین و خیره کننده ترین رکوردها رسیده است. کارگران در همه شهرها، در پهندشت گسترده این جهنم، در همه […]