آخرین مطالب
چند ملاحظه در باره اطلاعیه «حمایت» کارگران هفت تپه از معلمان!

کارگران هفت تپه با صدور اطلاعیه ای زیر نام بزرگداشت روز معلم و حمایت از خواستهای معلمان، نکاتی را مطرح نموده اند که گواه تأثیرپذیری آنان از القائات مسموم و تولیدات سهمناک ماشین تحریف سرمایه است. جنبش کارگری باید این وارونه بینی ها و تلقیات مخرب را از ساحت شناخت، آگاهی و پروسه کارزار جاری […]

فراخوان بازگشت به مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری

1– داده های آماری بانک مرکزی رژیم اسلامی، متوسط اضافه ارزش سالانه تولید شده توسط توده های کارگر را بیش از 1300 تریلیون تومان گزارش می کند. همه می دانند، حتی حاکمان سرمایه به کرات گفته اند که بنیادها و بنگاههای مالک بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی ایران هیچ گزارشی در باره محصول اجتماعی سالانه […]

نگاهی به رویکردهای اجتماعی کارگران ایران

با شروع دهه 50 خورشیدی دور جدیدی از مبارزات طبقه کارگر ایران آغاز شد. کارگران با سرمایه ستیزی خودجوش خویش و فارغ از حضور بالاسری سندیکاها و احزاب، با مبارزات و اعتصابات متعدد توانستند عقب نشینی هایی را به طبقه سرمایه دار و دولتش تحمیل کنند و دستاوردهایی را، بخصوص افزایش چشمگیر دستمزدها، کسب نمایند. […]

مردسالاری و جنبش کارگری

یک راهکار اساسی سرمایه داران برای پایین نگهداشتن دستمزد کارگران، کار رایگان خانگی است. سرمایه داری با توسل به خانه داری، هزینه تولید خود را به میزان بسیار هنگفتی پایین می‌آورد، هزینه‌های پرورش نیروی کار، ایجاد مهد کودک، نگهداری سالمندان و پیران را به نفع طبقه سرمایه‌دار، به نفع کل سرمایه اجتماعی بر دوش طبقه […]

در باره آخرین اطلاعیه «سندیکای کارگران هفت تپه»

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد                     چو شمع صومعه افروزی با چراغ کنشت سندیکای کارگران هفت تپه پس از هفتاد روز اعتصاب، راهپیمائی و اعتراض پرشور توده های کارگر و در پی آخرین دیدار سندیکاسازان و سندیکاچیان با مجلسیان و نهادهای دیگر دولت سرمایه داری!! اطلاعیه ای منتشر نموده است. محتوای اطلاعیه سندیکا […]

فصل اول «ایدئولوژی آلمانی»

توضیح: آلمان دهه 40 قرن نوزدهم عرصه تقابل دو جهتگیری فکری معارض اما اساسا همپیوند بود. رویکرد هگلی­، زندگی را به شعور و شعور را به ایده مطلق یا روح تاریخ می­آویخت. از منظر آنان افکار انسانها بود که زندگیشان را می­­ساخت. هگلی­ های جوان این جهتگیری را نقد می­کردند. علیه این افکار، باورها و […]

کارگران، اعتصاب سراسری، رشته های پولادین پیوند، فاجعه ناهمپیوندی

تاریخ چپ قرن بیستمی تاریخ بیشترین نوحه سرائی و تعزیه گردانی در باره پراکندگی، تششت و بی تشکیلاتی طبقه کارگر است. کارگران قطعا پراکنده، متشتت و جنبش کارگری بین المللی فاقد هر میزان استخوان بندی، رادیکال، آگاه، طبقاتی و ضد سرمایه داری بوده و امروز نیز چنین است. در این جای هیچ شکی نیست اما […]