موج پیکار کارگران علیه کار در شرایط هجوم کرونا


هر روز که می گذرد جمعیت عظیم تری از توده های کارگر ایران علیه اجبار به ادامه کار در شرایط یکه تازی کرونا و هجوم پاندمیک بیماری ناشی از آن دست به اعتراض می زنند. آنها به موازات رشد انفجارآمیز شمار مبتلایان و جانباختگان، همصدا و خشمگین بر تعطیلی کارخانه ها، مدارس و برخی حوزه های دیگر، همراه با پرداخت بدون هیچ قید و شرط دستمزدها و سایر مطالبات تأکید می کنند. ترجیع بند اعتراض همگان این است که اولا مراکز کار و تولید، سوای بیمارستان ها، داروخانه ها، درمانگاهها و کلا بخش دارو و درمان یا حوزه تأمین نیازمندی های عمومی تعطیل شود، ثانیا مؤسسات غیرقابل تعطیل به کلیه امکانات ایمنی و وسائل بهداشتی مورد نیاز تضمین سلامتی افراد مجهز گردد. مبارزه برای تحمیل این خواست ها و شرط ها بر صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری در چند روز اخیر فراگیرتر از پیش شده است و همه شواهد بر گسترش افزون تر آن در روزهای آتی حکایت دارد. کارگران شهرداری تهران، دکل های حفاری نفت، خودروسازی های تهران، توده کارگر شاغل در پارس جنوبی و کنگان، ساختمان مرکزی وزارت نفت، جایگاههای سوخت در سنندج و بسیاری از همزنجیران دیگر آنها در نواحی مختلف کشور در زمره اعتراض کنندگان و عاصیان هستند. همه این ها بر تعطیلی کامل کار، کاهش حتی المقدور روزانه کار، تعطیل بیشترین روزهای هفته، تجهیز مؤسسات و مراکز کار به کلیه امکانات ایمنی و برخورداری حتمی کارگران از دستکش و ماسک و وسائل ضد عفونی اصرار دارند.

کارگران در سراسر جهنم سرمایه داری ایران علیه فشار سهمگین کار، شرایط سخت کار، کار در زیر هجوم و تهدید مرگ ویروس کرونا، کار در وضعیت بشدت امنیتی و عدم پرداخت دستمزد ها دست به اعتصاب و اعتراض می زنند. در این روز های سخت کار که ما از همه طرف از جانب سرمایه داران و دولت آن مورد هجوم قرار گرفته ایم و این دیگر اهمیتی ندارد که ما کارگران به چه دلیل و با چه انگیزه ای به نبرد با سرمایه داران می رویم. در این نبرد هر قدر قدرت مند تر، سازمان یافته تر و متحد تر عمل کنیم سهم بیشتر و بهتری کسب خواهیم کرد. این روش ما در مقابل سرمایه و دولت آن در تمامی عرصه های زندگی، از سلامت گرفته تا کار، محیط کار، محله، مدرسه، بیمارستان و غیره است. روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه کارگران شهرداری آبژدان  علیه عدم پرداخت ۱۴ ماه دستمزدهای معوقه و عدم پرداخت ۶ ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی خود دست از کار کشیده و اعتراض کردند. معلمان آزاد و خرید خدمتی در تهران نسبت به سطح نازل دستمزدهایشان اعتراض کردند. کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان علیه عدم پرداخت ۴ ماه دستمزد خود با وجود خطر مبتلا شدن به اپیدمی مرگزا دست به اعتراض علیه سرمایه زدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *