دسته: دسته‌بندی نشده

در کوچه های افغان

در شهر و روستا مرگی نفیر می کشد با چشمان گرگی گرسنه در تعقیب بره ها ********* و زنان به سنت دیرین جاهلی بازهم در زیر چادری زنده به گور می شوند این جا صدای شادی می پژمرد زیر نفیر ضربه ی شلاق  و دخترکان رقصنده سترون می شوند از ترس ********* این جا مردان […]

راه کارگران پیمانی نفت را ادامه دهیم

سالهای درازی بود که برای خلاصی از نکبت و فلاکت زندگی­مان چشم انتظار کارفرماها، حکومت و جناح­هایش بودیم، هر چند هنوز هم بساط دخیل بستن به بند­های قانون و جمع شدن مقابل وزارت کار و مجلس و نهادهای حکومتی را جمع نکرده­ایم اما در ادامه شورشهای 96 و 98 با تحریم سراسری و حداکثری انتخابات، […]

آلترناتیو ما کارگران

ابعاد هولناک فقر و تنگدستی و فلاکت ما کارگران بر هیچکس پوشیده نیست، حتا حکومتگران نیز منکر این حقیقت نیستند، اما همه حرفشان و همینطور حرف اپوزیسیون قانون مدار، سندیکالیستها و احزاب چپ و راست سرنگونی طلب، این است که: « داشتن رفاه کارگران در گرو سودآوری سرمایه است. شرط هر مقدار بهداشت، مسکن، آموزش […]

گیلانی نژاد، مزدورمنشی برای سرمایه علیه کارگران

در شرائطی که طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران زیر فشار بحران سرکش اقتصادی، ورشکستگی کامل راهبردهای منطقه ای و بین المللی یا دنیای تناقضات و بحران های دیگر، قادر به هیچ پاسخی به هیچ یک از مطالبات اولیه معیشتی روز کارگران نیستند، خیل عمله و اکره مزدور سرمایه راه افتاده اند تا […]

از مارکس بیاموزیم

آثار و تالیفات مارکس کتب اقتصادی نیست، متون جامعه شناختی نیست، رساله­های فلسفی نمی باشد، کالبدشکافی رادیکال و کارگری سرمایه داری است. مارکس زمانی که به رابطه خرید و فروش نیروی کار نظر می­کند، جدائی انسان از کار و محصول کارش، روند سقوط کامل او از هر گونه حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و […]

به کارگران همرزم هفشجانی

کارگران اعتصابی نفت دربیانیه شماره یک خود، خواستهای اعتصاب سراسری را 20 روز کار و10  روز استراحت، دستمزد بالای 12 میلیون تومان، تغییر کیفیت و محل سرو غذا، بهبود وضع خوابگاهها اعلام نمودند. همزمان گروه پایپینگ که جمعی ازعوامل سرمایه و شورای اسلامی هستند ، سعی در به سازش کشاندن و در نهایت شکست اعتصاب […]

مادامیکه مزد بگیر هستی، مزدت کم و یا هیچ خواهد بود !

عوارض سرکوب فکری، تحمیق و مهندسی شعور کارگران نه فقط از آثار فاجعه بار سرکوب فیزیکی و به خون کشیدن مبارزاتشان توسط بورژوازی کمتر نیست که بسیار بیشتر هم هست. درست همان گونه که فشار قهر اقتصادی سرمایه از همه اشکال دیگر قهر آن افزونتر است. در طول دهه های اخیر مدام این حرف را […]

از مارکس بیاموزیم

آثار و تالیفات مارکس کتب اقتصادی نیست، متون جامعه شناختی نیست، رساله¬های فلسفی نمی باشد، کالبدشکافی رادیکال و کارگری سرمایه داری است. مارکس زمانی که به رابطه خرید و فروش نیروی کار نظر می¬کند، جدائی انسان از کار و محصول کارش، روند سقوط کامل او از هر گونه حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و […]

ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم. قفل اسطوره ارسطو را ————- بر در احسن الملل نزنید.

در شرایطی که میلیونها کارگر و افراد خانواده های کارگری با سر دادن فریاد گرسنه ایم و تشنه ایم، هیچ چیز برای از دست دادن نداریم، ریشه فقر و بی خانمانی، تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی و آلودگی‌های زیست محیطی خود را به وجود سرمایه ارجاع می دهند، آری در همین شرایط و در جوار همین فریادهای […]

جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟نگاهی به اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان

معلمان بخش وسیعی از طبقه کارگرند. مثل همه کارگران فروشنده نیروی کارند و از هر نوع دخالتگری یا حق دخالت در سرنوشت، کار، تولید و زندگی خود ساقط هستند. آنها درعین حال به قشر درس خوانده و غالبا دانش آموخته دانشگاهی این طبقه تعلق دارند. در همان حال به اندازه تمامی لایه های دیگر طبقه […]