دسته: دسته‌بندی نشده

پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)!

برای دفاع از جان فرزندان دانش آموز دختر، پسر خود، برای مقابله با مسموم سازی تروریستی و جنایتکارانه این عزیزان توسط رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، هر چه فوری تر دست به تشکیل ستاد مقاومت، تعرض، مبارزه بزنید. این تنها راه است، کمترین تردیدی برای هیچ انسانی در هیچ کجای جهنم سرمایه داری ایران باقی […]

به کارگران اروپا!

خطاب ما به شما است. هیچ دولتی مخاطب ما نیست زیرا ما کل دولت های دنیا را دولت سرمایه و قدرت اختاپوسی اعمال قهر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، پلیسی، نظامی و فرهنگی سرمایه داری بر طبقه کارگر می بینیم. خطاب ما به هیچ اتحادیه کارگری نیز نیست زیرا یکایک این امامزاده ها عمله و اکره سرمایه […]

قطار مرگ، ایستاده در یک ایستگاه یا آماده سوار همه کارگران در همه جا

عاطفه رنگریز فعال جنبش کارگری از درون سیاهچالهای مرگ رژیم درنده اسلامی سرمایه داری با نوشتن مطلبی به توصیف وضع شکنجه گاه قرچک پرداخت. این کوره آدم سوزی سرمایه را به قطار ایستاده مرگ تشبیه کرد، تشریح نمود و دور از چشم عمله و اکره کشتار رژیم برای توده های کارگر زندانی جهنم سراسری سرمایه […]

اندر باب دفاع اتحادیه های کارگری اروپا از «حقوق» طبقه کارگر ایران!!

می گویند آوازه زنجیرعدالت «کسری نوشیروان» را فقط یک خر باور کرد. قصد توهین به هیچ حیوان یا انسانی در میان نیست، اما وقتی عده ای کارگر در ایران به ویژه کارگران مدعی پرچمداری پیکار توده های طبقه خود، برای حمایت سران اتحادیه های کارگری انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسکاندیناوی از «حقوق» کارگران ایران غلغله […]

متن تکمیلی بیست و پنجم جانباختگان تا سیم دی ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰دی ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]

بن بست خیزش جاری و راه خروج

آنچه اکنون در جامعه ایران، شاهدش هستیم، آنست که برای اولین بار بخشهایی از طبقه کارگر، زن، مرد، دانش آموز، دانشجوی این طبقه بدون آویختگی به هیچ اپوزیسیون طبقه سرمایه دار، با بیزاری از مجاهدین، برائت از سلطنت طلبان، و سایر مافیای شکارچی قدرت، شعار سرنگونی رژیم اسلامی سر می دهند. کل اپوزیسیون آنچنان از […]

دانشجو، کارگر، ایستاده ایم در سنگر

این شعار دانشجویان سنندج در تظاهرات روز 17 آبان است. شعاری که در این 8 هفته در تمامی دانشگاهها به گونه دردناکی جایش خالی بود. در شروع دهه 90 با اوجگیری اعتصابات کارگری، گسترش فزاینده مبارزات کارگران تا حد 6000 اعتصاب درسال، استیلای شرائطی که درآن طبقه کارگر تنها نیروی میداندار درحال پیکار علیه فشار […]

ضرورت شعارهای طبقاتی در خیابان و اعتصاب عمومی کارگران

ماشین کشتار جمهوری اسلامی با سرعت برق‌آسا، تو کوچه‌ها، خیابان‌ها و منازل مردم، بی‌وقفه جان‌ها می‌گیرد، خون می‌ریزد و جلادان بر خون‌های ریخته شده جوانان می‌رقصند. ظرف سه ماه گذشته، روزی نیست که خبر قتل چندین نفر را نشنویم. یا در خیابان‌ها با گلوله جنگی سینه آن‌ها را می‌شکافند، یا با وحشیانه‌ترین شیوه، آن‌ها را اسیر می‌کنند […]

متن تکمیلی بیست و سوم جانباختگان تا سیی ام آذر ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰آذر ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]