دسته: دسته‌بندی نشده

متن تکمیلی بیست ویکم جانباختگان تا هفتم آذر ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۷ آذر ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

نامه یک کارگر به نشریه علیه سرمایه

با درود به دوستان گرامی. البته نمیخواستم اظهار نظر بکنم ولی برای چندمین بار مشابه این متن را دیدم و خواستم نظرم را بدهم. اینکه تلویزیون های «بی بی سی»، «من و تو»، «ایران –اینترنشنال» وغیره مال بورژوازی، آمریکا و انگلیس و غیره وذالک بوده وهست، قبول دارم ولی چرا ما با وجود اینکه تمام […]

شماره شصت و هشتم نشریه

مطالب این شماره:  در باره شعار «زن، زندگی، آزادی» پزشکان مبارز، همسنگر معترضان، علیه بربریت اسلامی سرمایه داری شعر « سرمایه » «کاتولیک تر از پاپ» مدافع سود سرمایه و قاتل معاش فرزند! به کارگران مبارز پیمانی نفت در پتروشیمی بوشهر! آنچه پیش چشم خود دیدم هیاهوی اپوزیسیون!! نامه یک کارگر به نشریه علیه سرمایه […]

هیاهوی اپوزیسیون!!

بخش‌های مختلف طبقه سرمایه دار در طول تاریخ و در سراسر جهان، بر سر سهام سود، مالکیت و قدرت سرمایه با هم جدال داشته اند و دارند. هر مافیای مردارخوار این طبقه حتی هر دکه فرسوده، ورشکسته و بدون هیچ رونق این جماعت، از الگوی ویژه ای برای آرایش و پیرایش بهتر نظام، برای سودآوری […]

«کاتولیک تر از پاپ» مدافع سود سرمایه و قاتل معاش فرزند!

شستشوی مغزی کارگران امر قهری، سرشتی، سرکش شیوه تولید سرمایه داری است، اما این شستشو یا مهندسی شعور، گاه وارد مراحلی می شود و شکلی به خود می گیرد که توصیفش دشوار است. ابعاد این دشواری یا کمیک – تراژیک ماجرا، افزونتر و انفجاری تر می شود زمانی که می بینی کارگر قربانی مهندسی فکر، […]

پزشکان مبارز، همسنگر معترضان، علیه بربریت اسلامی سرمایه داری

اطلاعیه اخیر پزشکان ضمن اعتراض خشمگین علیه کشتارسبعانه کودکان، جوانان، زنان و انسان های معترض توسط رژیم درنده اسلامی، ضمن بزرگداشت یاد پزشک مبارز جانباخته «پریسا بهمنی» بسیار شفاف، قاطع بر پای بندی استوار و آهنین، بر دو نکته اساسی زیر تأکید ورزیده است. 1- با همه توان به مداوای توده وسیع معترضان سرکوب شد، […]

سرمایه

سرمایه نابود می سازد زمین را با استثمار طبیعت با آلودن آب با مرگ آبزیان با آبیاری سمی در کشتزارهای برنج ***** سرمایه نابود می سازد طبیعت را با استثمار منابع برای تولید بی وقفه ونابود می سازد حیات وحش را با اشغال زیستگاه ***** سرمایه پروار می کند حیوان را گاو و مرغ و […]

آنچه پیش چشم خود دیدم

امروز اینجا غوغا بود. جمعیت زیادی در تظاهرات شرکت کرده بودند. برعکس گذشته تظاهرات در مکانهای مختلف و متعددی برگزار شد. یکی از مراکز تجمع منطقه ای بود که پر از ساختمان های پزشکان و داروخانه است. در میان ازدحام جمعیت بیمارانی که برای گرفتن نوبت دکتر روزها در صف می مانند حلقه های معترضین […]

اعتصاب کارگران و آرزوی اپوزیسیون

حدود دوماه از خیزش جوانان طبقه کارگر ایران می گذرد، خیزشی که به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی دهد. خیزشی که به همین دلیل دیگ طمع به قدرت رسیدن اپوزیسیون را به جوشش انداخته است. اینان شب و روز را می شمرند تا اعتصابات سراسری کارگران پا به میدان گذارد و حکومت را […]