دسته: Uncategorized

شماره شصت و هفتم نشریه

مطالب این شماره: به همرزمان معترض، جان برکف، آهنین عزم و پرخروش در خیابان ها! این جنبش کارگری است که در طغیان است! کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید! به دانش آموزان و دانشجویان طبقه کارگر! جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری! همزنجیران کارگر! کشتار «ژینا» ها، قهر سبعانه سرمایه برای بقا […]

رژیم اسلامی سرمایه، سلاح کرونا، حمام خون توده های کارگر

طوفان اعتراض و طغیان توده های کارگر، سراسر جهنم سرمایه داری ایران را در خروش خود پیچیده است. وحوش درنده حاکم سرمایه از ولی فقیه تا دولت، سپاه تا مجلس، پلیس تا پارلمان و کل شبکه اختاپوسی قهر سرمایه، هیچ پاسخی برای هیچ کیفرخواست، اعتراض، مطالبه مشتعل کارگران ندارند. قتل عام، زندان، شکنجه و سر […]

تظاهرات توخالی را قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی برای تسلط بر سرنوشت کار و زندگی کنیم

تظاهرات خیابانی، سر دادن فریاد، نمایش قدرت، کوبیدن مشت اعتراض بر زمین و زمان دهشتزار سرمایه داری یا شعار علیه اساس مناسبات مسلط، رژیم حاکم، وحوش دولتمرد سرمایه قطعا حوزه ای و شکلی از کارزار است. در این حرفی نیست اما مجرد انجام این کارها راهگشای هیچ تغییر اساسی نیست، ما را به هیچ کجا […]

سود سالانه سرمایه داران ایران 7000 تریلیون تومان – معیشت روزانه کارگران نصف یک نان به صورت نسیه

دو جمله بالا فریاد خون آلود عده ای کارگر نیست. تیتر هیچ نشریه «چپ» و ضد سرمایه داری هم نمی باشد. حتی تبلیغات مخالفان جمهوری اسلامی هم نیست. عبارت نخست از سالنامه ها و اسناد رسمی مراکز آماری جمهوری اسلامی استخراج شده است و جمله دوم عین گزارشی است که روزنامه های رژیم تهیه و […]

کارگران! با نوروز چه کنیم؟!

اینکه نوروز از کجا آمده است بماند. اساس بحث آنست که ما کارگران، ما طبقه جدا از کار و محصول کار خود، طبقه ساقط از دخالت در تعیین سرنوشت کار و زندگی خود، یک سال را پشت سر نهاده ایم. اگر نوروز معنایی دارد، معنایش برای ما صرفا بازبینی کارنامه خود در طول این یک […]

ما کارگران در آتش سرمایه می سوزیم!

بسیاری از رفقای کارگر هنگام مواجهه با ما معترض اند که چرا شما، کارگران ضد سرمایه داری، با این شدت علیه سرمایه و سرمایه داری موضع گیری می کنید، چرا به افشای حکومت آخوندی نمی پردازید، چرا از جدائی دین و دولت در نوشته های شما خبری نیست؟! این دوستان می گویند سرمایه داری به […]

درس های مبارزات کارگران هفت تپه را ارج نهیم و به کار گیریم

مبارزات سرمایه ستیز کارگران هفت تپه بخش کوچکی از جنبش عظیم کارگری بود. تمامی کارخانه ها و شرکت ها در این جنگ کار و سرمایه شرکت نکردند. تنها کارگران هفت تپه در شوش و کارگران فولاد، رزم پولادین علیه سرمایه ساز کردند. زنان کارگر شجاعانه مبارزه کردند. هر کسی از خیل کارگران مزدی چه یدی […]