آخرین مطالب
گزارشی از جنبش کارگری ایران در شروع نیمه دوم سال 95

  جنبش کارگری ایران در شکل شکوه نامه نویسی اعتصاب و اعتراض در ماه مهر و نیمه اول آبان با شدتی بیشتر از شش ماه اول سال 1395 ادامه دارد. بطوری که در طول ماه مهر و 15 روز اول ماه آبان به طور میانگین هر روز 5 اعتراض کارگری در ایران صورت گرفته در […]

اعمال قدرت علیه سرمایه، نه تکدی بهبود قانون کار!

  موج اعتراضات کارگری هر روز پرخروش تر می‌شود. مبارزات توده‌های کارگر علیه شدت استثمار و تهاجمات وحشیانه سرمایه روز به روز اشکال رادیکال تری به خود می‌گیرد. کارگران در نواحی مختلف کشور، در بسیاری از مراکز کار و تولید، به صورت خودجوش و خودپو، در مقابله با فشار تعرض سرمایه و معضلات فرساینده معیشتی […]

شورا، طبیعی ترین شکل سازمانیابی کارگران

  به جامعه ایران نگاه کنیم، سرمایه داری زندگی فلاکتباری را بر ما تحمیل کرده است. گرانی، بیکاری، دستمزدهای بخور و نمیر، وضعیت اسفناک سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، آلودگی محیط زیست و مواد غذایی ناسالم، تبعیض بین زن و مرد، تحقیر و بردگی کارگران افغان، سرکوب آزادی و تشکل خواهی، اخراج و زندان ما […]

‌سرمایه‌داران خرد با کارگران چه‌ می‌کنند؟

  ‌سرمایه‌داران خرد که خیلی‌ها آنها را ‌سرمایه‌دار نمی شناسند!! ویژگی‌‌های زیادی دارند. از جمله اینکه کارگرانی را استثمار‌ می‌کنند که از سر اجبار، گرسنگی، برهنگی و نداشتن پول دارو و درمان فرزندان، حاضر باشند نیروی کار خود را به نازل‌ترین بهای ممکن، به صورت ماوراء ارزان و شبه رایگان بفروشند. کارگرانشان هیچ گاه و […]

نگاهی به جنبش کارگری هند

  در ادامه مقالات شماره‌های قبل که به وضعیت جنبش کارگری در فرانسه و چین پرداخته بودیم اینبار به سراغ کارگران هند می‌رویم. نگاهی به جنبش طبقه کارگر هند نیز درس‌های آموزنده ای برای ما کارگران ایران در بر دارد. طبقه کارگر هند از نظر تعداد مزدبگیرانی که سودهای میلیاردی برای سرمایه داران این کشور […]

گزارش مختصری از اعتصاب کارگران شرکت قالب های صنعتی سایپا

روز 17 آبان 1500 نفر از کارگران شرکت قالب سازی سایپا دست از کار کشیدند و مانع از خروج قطعات به شرکت پارس خودرو شدند. کارگرانی که مسئول تحویل قطعات بودند، اینبار بدون کامیون حمل بار به پارس خودرو رفتند و در یکی از خیابان های شرکت یک بنر نصب کردند که در آن نوشته […]

جنبش کارگری ایران در نیمه اول سال 1395 و درسهایی از کارگران چین

در طول نیمه اول سال 1395 در حدود 700 حرکت کارگری در ایران رخ داده است (به طور متوسط نزدیک به دو حرکت در روز، با احتساب روزهای تعطیل) که در مجموع شامل اعتراض فردی و قانونی در چارچوب نظم سرمایه‌داری ایران، نامه و عریضه‌نویسی، اعتراض جمعی، تجمع و اعتراض در مقابل کارخانه، نهاد دولتی […]

اعتصاب یا تصرف مرکز کار یگانه راه گرفتن مطالبات است

تحصن، عریضه نگاری و تجمع اعتراضی در مقابل نهادهای قدرت دولت ‌سرمایه‌داری سالهاست که شکل متداول و کاملاً معمول مبارزه کارگران برای رسیدن به مطالبات روزمره خویش گردیده است. وسعت رواج و کثرت کاربرد این شیوه‌های اعتراض و مطالبه جویی تا آنجا پیش رفته است که تقریباً هر شکل دیگر جدال و ستیز کارگری را […]

کار کارگر ایرانی، کار کارگر اروپایی

سرمایه‌داران و نمایندگان فکری سرمایه، مدام از کمی بازده و کم‌ارزشی کار کارگر ایرانی در یک سو و بازدهی خیلی انبوه، یا پر‌ارزش بودن کار کارگر اروپایی از سوی دیگر می‌گویند. آنها یکی از دلایل مهم پایین بودن سطح مزدها در ایران و بیشتر بودن آن در اروپای غربی، یا به بیان دیگر یکی از علل مقاومت طبقه […]