سال: 2016

پاسخ ما به پرسش ها

  در شماره 4 نشریه علیه سرمایه و کانال تلگرام آن، پرسش هائی را پیش کشیدیم که برای ما حائز حداکثر اهمیت هستند. تا امروز، اگر نه خیلی ها اما چند نفری زحمت کشیده اند و پاسخ ها یا ملاحظات خویش را از طریق فیس بوک با ما و سایرین در میان نهاده اند. ما […]

پرسشی از کارگران

  رفقای عزیز کارگر! در طول ماه مهر و 10 روز اول ماه آبان به طور میانگین هر روز 5/4 اعتراض کارگری در ایران صورت گرفته است. این رقم در قیاس با مدت مشابه شش ماه اول سال قبل 36% رشد داشته است. شمار اعتراضات گزارش شده منتهی به اعتصاب و تعطیل کارخانه کم بوده […]

گزارشی از جنبش کارگری ایران در شروع نیمه دوم سال 95

  جنبش کارگری ایران در شکل شکوه نامه نویسی اعتصاب و اعتراض در ماه مهر و نیمه اول آبان با شدتی بیشتر از شش ماه اول سال 1395 ادامه دارد. بطوری که در طول ماه مهر و 15 روز اول ماه آبان به طور میانگین هر روز 5 اعتراض کارگری در ایران صورت گرفته در […]

اعمال قدرت علیه سرمایه، نه تکدی بهبود قانون کار!

  موج اعتراضات کارگری هر روز پرخروش تر می‌شود. مبارزات توده‌های کارگر علیه شدت استثمار و تهاجمات وحشیانه سرمایه روز به روز اشکال رادیکال تری به خود می‌گیرد. کارگران در نواحی مختلف کشور، در بسیاری از مراکز کار و تولید، به صورت خودجوش و خودپو، در مقابله با فشار تعرض سرمایه و معضلات فرساینده معیشتی […]

شورا، طبیعی ترین شکل سازمانیابی کارگران

  به جامعه ایران نگاه کنیم، سرمایه داری زندگی فلاکتباری را بر ما تحمیل کرده است. گرانی، بیکاری، دستمزدهای بخور و نمیر، وضعیت اسفناک سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، آلودگی محیط زیست و مواد غذایی ناسالم، تبعیض بین زن و مرد، تحقیر و بردگی کارگران افغان، سرکوب آزادی و تشکل خواهی، اخراج و زندان ما […]

‌سرمایه‌داران خرد با کارگران چه‌ می‌کنند؟

  ‌سرمایه‌داران خرد که خیلی‌ها آنها را ‌سرمایه‌دار نمی شناسند!! ویژگی‌‌های زیادی دارند. از جمله اینکه کارگرانی را استثمار‌ می‌کنند که از سر اجبار، گرسنگی، برهنگی و نداشتن پول دارو و درمان فرزندان، حاضر باشند نیروی کار خود را به نازل‌ترین بهای ممکن، به صورت ماوراء ارزان و شبه رایگان بفروشند. کارگرانشان هیچ گاه و […]

نگاهی به جنبش کارگری هند

  در ادامه مقالات شماره‌های قبل که به وضعیت جنبش کارگری در فرانسه و چین پرداخته بودیم اینبار به سراغ کارگران هند می‌رویم. نگاهی به جنبش طبقه کارگر هند نیز درس‌های آموزنده ای برای ما کارگران ایران در بر دارد. طبقه کارگر هند از نظر تعداد مزدبگیرانی که سودهای میلیاردی برای سرمایه داران این کشور […]

گزارش مختصری از اعتصاب کارگران شرکت قالب های صنعتی سایپا

روز 17 آبان 1500 نفر از کارگران شرکت قالب سازی سایپا دست از کار کشیدند و مانع از خروج قطعات به شرکت پارس خودرو شدند. کارگرانی که مسئول تحویل قطعات بودند، اینبار بدون کامیون حمل بار به پارس خودرو رفتند و در یکی از خیابان های شرکت یک بنر نصب کردند که در آن نوشته […]