آخرین مطالب
شماره شصت و سوم نشریه /

مطالب این شماره: دستور کار جنبش روز «سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه سرمایه، نابودی جانداران پیش در آمد کووید 19 و بروز اپیدمی ها به همزنجیران! کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ نگاهی به خیزش کارگران در گلپایگان، الیگودرز و چند شهر در چهارمحال بختیاری در مقابل هجوم همه جانبه  به سفره […]

دستور کار جنبش روز /

1 – خورد و خوراک و پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آب، برق، گاز، وسائل خانه، آموزش، نگهداری کودکان و سالمندان باید از حیطه داد و ستد کالائی، پولی سرمایه داری خارج گردد. کل اینها باید بدون پرداخت هیچ ریال در اختیار همه آحاد انسان ها قرار گیرد. 2 – کار خانگی زنان محو، قبل […]

«سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه /

نفس شیوه ی تولید سرمایه داری بر رابطه ای قرار دارد که استثمار انسان از انسان را ممکن می سازد. نه این که در شیوه های تولید قبلی استثمار وجود نداشته است بلکه به طور مثال در برده داری انسان برده در بست کل زندگی اش به برده دار تعلق داشت حتی بچه هایش به […]

به همزنجیران! کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ /

روز 22 خرداد نمایش اعتراضی کارگران بازنشسته درمیدان بهارستان نسبت به روزهای قبل گسترده تر و شدت قهر و خشم کارگران افزون تر بود. کثرت جمعیت به حدی رسید که قسمت جنوبی میدان نیز محل ازدحام معترضان شد. نیروهای دژخیم پاسدار سرمایه با قهر و خشم سبعانه به تجمع سه نفر به بالا حمله می […]

نگاهی به خیزش کارگران در گلپایگان، الیگودرز و چند شهر در چهارمحال بختیاری /

گرسنگی، فقر، بیکاری و به دنبال آن مبارزه با نظام بانی استثمار، فرودستی و سیه روزی در این مناطق پیشینه ای به قدمت ظهور برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری دارد. هر کدام از این شهرهای کوچک و بزرگ درتاریخ خود  داستان هایی از فقر و نداری در یک سو، ددمنشی و درندگی طبقه مسلط […]

در مقابل هجوم همه جانبه به سفره خالی خود چه کنیم؟ /

رژیم سرمایه داری اسلامی ایران موج جدیدی از تهاجم به سفره خالی ما کارگران را آغاز کرده است. محدود ساختن مشمولین دریافت یارانه های نقدی، رشد انفجاری قیمت مایحتاج حیاتی و سرانجام رد مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان و افزایش تنها 10 درصدی آن. این هجوم بسیاری از کارگران را به خیابانها کشاند. شعارهای […]

گزارش تجمع بازنشستگان و معلمان در روز 26 خرداد /

امروز پنجشنبه 26  خرداد برخلاف انتظار تعداد بازنشستگان نسبت به روزهای قبل بسیار کمتر بود. تعداد افرادی  که در پیاده روی مقابل مجلس سرمایه پراکنده بودند، جمعاً به صد نفر می رسید. انتظار دولت سرمایه از حضور بازنشستگان هم بسیار بالا بود چنان که نیروهای سرکوب را افزایش داده بود و برخلاف روزهای قبل که […]

گزارش اعتراضات کارگری روز های اخیر /

کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر روز شنبه ۷ خردادماه، در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد و  انجام نشدن وعده‌ها مبنی بر اضافه حقوق ۳۸ درصد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت اعتصاب کردند. کارگران در حال حاضر به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی […]

شماره شصت و دوم نشریه /

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال ۱۴۰۱ تعرض رعب انگیز سرمایه به سفره بی نان توده های کارگر پزشکان کارگر، پزشکان سرمایه دار آزاد سازی قیمت ها : راه حل رژیم برای فرار از بحران گزارش اعتراضات کارگری روز های اخیر

جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال ۱۴۰۱ /

کاهش اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماه های اول سال بنابر تجربه چندین ساله معمول است همان گونه که جنبش کارگری ایران چون سال های پیش در اواخر سال گذشته نیز شدت بیشتری گرفت و این در شمار اعتصابات، اعتراضات و هم چنین شمار کارگران شرکت کننده هویدا بود. اما ما دراین دوماه شاهد بیش […]