آخرین مطالب
رژیم اسلامی، درنده علیه کارگران، ذلیل در مقابل رقیب!

فاشیسم دینی بورژوازی با گروگانگیری جنبش کارگری ایران و سرکوب فکری و فیزیکی توده های کارگر بر اریکه قدرت نشست. سطر، سطر کارنامه ننگینش را با تشید سبعانه استثمار کارگران، حمام خون مبارزات آنان، هولوکاستهای دهه شصت، دهه های بعد، قتل عام خیزشهای کارگری 96، 98،  تحمیل نرخ استثمار 1300 درصدی و وحشیانه ترین اشکال […]

کارگران قطعات توربین شهریار و دستمزد های معوقه

شرکت قطعات توربین شهریار در کیلومتر 7 جاده ملارد – کرج و در همجواری چندین کارخانه  متعلق به تراست عظیم مپنا مستقر است. حدود 300 پرسنل شاغل در بخش تولیدی، اداری و خدماتی دارد و کارگرانش کار تعمیر و بازسازی توربین های گازی مربوط به نیرو گاهها و پترو شیمی ها را انجام می دهند. […]

نشریه علیه سرمایه

تریبون کارگران ضد سرمایه داری شماره 31                                                    آبان 1399

کارگران، مرگ ناشی از گرسنگی و کرونا

آنچه این روزها در خیابان ها و پاره ای از پارک های جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران، در تهران، مراکز استانها، شهرهای بزرگ، حتی روستاها می بینیم، یادآور سال های پایان جنگ جهانی دوم سرمایه داری، در فاصله 1315 تا 1325 خورشیدی و روزهای پایان دیکتاتوری هار رضاخانی سرمایه است. در آن روزها خیابان ها، […]

“جامعه شورائی” را برپا کنیم

در جهنم سرمایه داری ایران در مقابله با فقر و فلاکت، تعویق دستمزدها، بیکارسازی، کشتار آزادی ها، تبعیضات ضد انسانی جنسیتی، آلودگی های مرگ آور زیست محیطی و دیگر جنایات نظام سرمایه داری اسلامی هر روزه و در همه جای ایران موجی از مبارزه و اعتراض در حال جوشش و خروش است. اما این مبارزات […]

جنبش کارگری ایران در 48 ساعت اخیر

در فاصله میان جمعه 25 مهر تا امروز یکشنبه 27 همین ماه، موجی از اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و شکلهای متنوع مبارزه در کارخانه های مختلف ایران، در استانها و نواحی گوناگون کشور در حال خروش و طغیان بوده است. رانندگان مرکز بهداشت مهرستان در سیستان و بلوچستان، کارگران برخی از فازها و سکوهای عسلویه، صدها […]

بت سازی از شجریان و رویکرد کارگران

طبقات استثمارگر تاریخ، همواره در شکل دهی به افکار مسلط بر جامعه مطابق با اهداف و منویات و منافع خود تدارک دیده و برنامه ریزی کرده اند، یکی از رایج ترین این راهکارها قفل زدن این اهداف و منافع به اشخاص یا “شخصیت پردازی” است. این اشخاص نقش مراجع و نمادهای متبلور و تشخص یافته […]

شجریان، بت آفرینی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران

هر شیوه تولید اجتماعی، افکار، سیاست، جامعه شناسی، هنر، ادبیات و ارزشهای اجتماعی پاسدار خود را می زاید، آنها را اندیشه، فرهنگ، ایدئولوژی طبقه مسلط می نماید و بر طبقات دیگر دیکته می کند. در هر عصر طبقه استثمار شونده و فرودست نیز در پویه پیکار خود علیه مناسبات حاکم، افکار، سیاست، ادبیات، هنر، ملاکهای […]

کارگران، زبون در مبارزه طبقاتی! قاهر در شووینیسم ضد کارگری!

آنچه چند روز اخیر در ساحل شمالی رود ارس و همزمان در چند استان ایران رخ داد، مثل کل حوادث دیگر دنیای سرمایه داری، مثل عظیم ترین بخش رخدادهای درون جنبش کارگری بسیار رعب انگیز و نفرتبار بود. یک بار دیگر دو دولت هار سرمایه داری، رژیمهای آذربایجان و ارمنستان، با اتکاء به پشتوانه های […]

کارگران و کفاره فرار از مبارزه رادیکال طبقاتی

«گر تو ز خورشید حمل سر کشی            –                بفسری و برف زمستان شوی» همین سه، چهار سال پیش، جنبش کارگری ایران حال و هوائی متفاوت با امروز داشت. اعتصاب چندین هزار نفری رانندگان شبکه سراسری حمل و نقل، برای هفته ها پروسه دورپیمائی سرمایه داری را به ورطه اختلال انداخت و فاشیسم اسلامی بورژوازی […]