آخرین مطالب
شماره بیست و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: روز کارگر و کارگران ایران آرزوهای محال سرمایه داران و حسرت کارگران!! خرید و فروش سهام و آینده ما جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا «سرمایه به ذات خود ندارد عیبی»!! جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال 1399 اپوزیسیون های جمهوری اسلامی و […]

جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا

کرونا بحران سرمایه داری را به گونه ای فاحش تعمیق کرده است. بحرانی که مولود کرونا نیست، از ژرفنای هستی سرمایه داری می جوشد، درسالهای اخیر آغاز نگردیده است، از 2008 شروع نشده است، پیشینه تاخت و تاز طوفانی آن به یکی، دو دهه اخیر هم محدود نیست. بحرانی که دهه ها است در شریان […]

از آتش کوره ها تا موج هریرود، از فاشیسم نازی تا فاشیسم اسلامی

قرار بود و قرار است که کل کارگران دنیا قدرت طبقاتی واحد و یک تنه ای علیه کل نظام سرمایه داری و طبقه درنده سرمایه دار جهانی باشند. بیرق رهائی انسان را انترناسیونالیسم سرخ ضد کار مزدی توده کارگر افراشت. اما کارگران بسیار سریع این بیرق را در سیاهی زار دهشت زای رفرمیسم راست اتحادیه […]

خرید و فروش سهام و آینده ما

سرمایه ­داری ایران همانند همه جهان در چنبره بحران اقتصادی دست­و­پا می­زند. وجود تحریم­ها که سرمایه اجتماعی ایران را از حضور متعارف در روابط اقتصادی و اجتماعی دنیای سرمایه­داری محروم کرده است بر شدت عوارض بحران افزوده است. در مواجهه با این وضعیت، رژیم اسلامی سرمایه دست به دامن طرح واگذاری سهام و عرضه اوراق […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 7)

میدان تاخت و تاز بیماری هلاکت آفرین و بشریت کش کووید 19 بر خلاف آنچه دولت های درنده سرمایه داری دنیا، از مرزداران پرآوازه دموکراسی و آزادی!! و حقوق بشر!! گرفته تا فاشیست و لیبرال و صاحب هر نام و نشان دیگر می گویند نه فقط نشانی از محدود شدن ندارد که لحظه به لحظه […]

کارگران و جنبشی که آهنگ خلاصی از زبونی و شکست ندارد!

اگر یک کارگر عکاس با درد و رنج، شناخت و شعور ضد سرمایه داری باشیم و عدسی دوربین خویش را به گونه ای هدفدار بر روی منطقه ای از دنیا که نامش جهنم بردگی مزدی ایران است بچرخانیم. دردناک ترین و رقت بارترین صحنه ها را در تصویر خواهیم یافت. آیا به این خاطر که […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 6)

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم […]

درس های ویروس کرونا

هجوم پاندمیک کرونا به زندگی انسان ها مسلما یک فاجعه بزرگ بشری است. اما حتی سترگ ترین فاجعه های تاریخ و انسانی اگر به طور ریشه ای واکاوی گردد، می تواند بسیار درس آموز باشد …