آخرین مطالب
شانزده آذر، جنبش دروغین دانشجوئی نه، پیش به سوی خیزش کارگری /

حدود یک قرن است که بورژوازی، ما را، بخش مؤثری از طبقه کارگر را، زیر بیرق فریب « جنبش دانشجوئی» از پیکر پیکار ضد سرمایه داری جدا کرده است. در باتلاق رفرم طلبی منحط مسالمت آمیز یا میلیتانت غوطه ور ساخته است، به دار دموکراسی جوئی مجعول پاسدار بردگی مزدی آویخته است. برای ما هویت […]

جمعی از کارگران در کردستان خطاب به دیگر بخش‌های کارگری در ایران سرمایه‌داری /

عاملی که ما کارگران در کردستان و بلوچستان را به خیابان ها کشاند فقر، گرانی و بی سرپناهی، آواره در سرتاسر ایران سرمایه برای فروش نیروی کارمان در ازای پول ناچیزی که سرمایه داران و دولت سرمایه به ما میدهد، در بهترین حالت هزینه‌ی نان خالی بود. شب را با پلاسی بعنوان روانداز در محل […]

متن تکمیلی بیست ویکم جانباختگان تا هفتم آذر ۱۴۰۱ /

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۷ آذر ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

در رابطه با سرَک کشیدن سلطنت از زباله‌دانی تاریخ /

با شتاب گیری انقلاب ضد رژیم سلطنتی سرمایه داری در سال ۵۷،  دیدیم که قدرت های سرکش جهانی سرمایه داری دست به کار تشکیل کنفرانس گوادولوپ شدند و از خمینی و وحوش اسلامی همراه، رونمائی کردند، جمهوری اسلامی مستقر گردید تا سرمایه داری ایران را از خطر انقلاب واقعی کارگران، زحمتکشان برهاند. دو دهه اول […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان /

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]

نامه یک کارگر به نشریه علیه سرمایه /

با درود به دوستان گرامی. البته نمیخواستم اظهار نظر بکنم ولی برای چندمین بار مشابه این متن را دیدم و خواستم نظرم را بدهم. اینکه تلویزیون های «بی بی سی»، «من و تو»، «ایران –اینترنشنال» وغیره مال بورژوازی، آمریکا و انگلیس و غیره وذالک بوده وهست، قبول دارم ولی چرا ما با وجود اینکه تمام […]

شماره شصت و هشتم نشریه /

مطالب این شماره:  در باره شعار «زن، زندگی، آزادی» پزشکان مبارز، همسنگر معترضان، علیه بربریت اسلامی سرمایه داری شعر « سرمایه » «کاتولیک تر از پاپ» مدافع سود سرمایه و قاتل معاش فرزند! به کارگران مبارز پیمانی نفت در پتروشیمی بوشهر! آنچه پیش چشم خود دیدم هیاهوی اپوزیسیون!! نامه یک کارگر به نشریه علیه سرمایه […]

هیاهوی اپوزیسیون!! /

بخش‌های مختلف طبقه سرمایه دار در طول تاریخ و در سراسر جهان، بر سر سهام سود، مالکیت و قدرت سرمایه با هم جدال داشته اند و دارند. هر مافیای مردارخوار این طبقه حتی هر دکه فرسوده، ورشکسته و بدون هیچ رونق این جماعت، از الگوی ویژه ای برای آرایش و پیرایش بهتر نظام، برای سودآوری […]

«کاتولیک تر از پاپ» مدافع سود سرمایه و قاتل معاش فرزند! /

شستشوی مغزی کارگران امر قهری، سرشتی، سرکش شیوه تولید سرمایه داری است، اما این شستشو یا مهندسی شعور، گاه وارد مراحلی می شود و شکلی به خود می گیرد که توصیفش دشوار است. ابعاد این دشواری یا کمیک – تراژیک ماجرا، افزونتر و انفجاری تر می شود زمانی که می بینی کارگر قربانی مهندسی فکر، […]