آخرین مطالب
اطلاعیه کارگران هفت تپه و توضیحات انتقادی ما /

اطلاعیه  جمعی از کارگران هفت تپه با شعار زن زندگی آزادی و با فریادهایمان به سایر مردم معترض و برحق بپیوندیم. ما خواهان آزادی کامل و حق پوشش، نظر، عقیده، رای، بیان، انجمن، حزب، تشکل و همچنین خواهان برقراری فوری آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، برقراری فوری حداقل دستمزد مطابق با بیست و سه […]

جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری! /

اگرعروج اردوگاه شوروی سابق هویت ضد کار مزدی جنبش کارگری را بمباران کرد، فروپاشی همان اردوگاه به قطب مسلط و درنده سرمایه داری جهانی فرصت داد تا جنبش کارگری جهانی را از هویت کارگر بودن خود ساقط سازد. این شوم ترین و فاجعه بارترین حادثه ای است که رخ داده است. کارگر اروپائی قرن نوزدهم […]

به کارگران مبارز پیمانی نفت در شورای سازماندهی اعتصاب! /

حمایت شما از خیزش جاری خیابانی در شرائطی که شوم بختانه و اسفبار، سراسر مراکز کار و تولید، دهها میلیون کارگر شاغل در این مراکز، به گونه فاجعه باری اسیر سکوت مرگ شده اند، شایان ستایش است، ما در طول این چند سال، از زمان شروع مبارزات کارگران پیمانی و سپس تشکیل شورای سازماندهی، تا […]

به کارگران رسمی نفت! /

به کارگران رسمی نفت! اعلام حمایت شما از توده وسیع معترضان شیفته رهائی و عاصی از فشار گرسنگی، فقر، سیه روزی، همراه با نجوائی که پیرامون اعتصاب سراسری شروع کرده اید، شایسته ارجگذاری است. ما این همصدائی و همراهی را می ستائیم، اما به عنوان جزء جدائی ناپذیری از همین ارجگذاری، به عنوان عده ای […]

به کارگران قهرمان اشنویه، به کارگران سراسر ایران و منطقه! /

همه خبرها حاکی است که همزنجیران کارگر ما در اشنویه با قدرت پیکار خود ماشین قهر و کشتار رژیم درنده اسلامی سرمایه داری را شکست داده و مجبور به خروج از شهر ساخته اند. کارگران زندان ها و شکنجه گاههای دولت سرمایه را در هم شکسته و زندانیان را آزاد ساخته اند. این لحظه ای […]

همزنجیران کارگر! /

کانون واقعی نمایش قدرت ما کارخانه ها، مدارس، بیمارستانها، کشت و صنعت ها، شبکه های برق، حمل و نقل زمینی، هوائی، دریائی، دانشگاهها، حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، بنادر، ادارات، فروشگاهها، در یک کلام همه مراکز کار و تولید است. در اینجاست که ما به صورت یک طبقه صاحب عظیم ترین قدرت ها و […]

این جنبش کارگری است که در طغیان است! /

کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید! همزنجیران کارگر! همه جا، در دیواندره، سقز و سنندج، در مشهد، اصفهان و شیراز، در تهران، مهاباد و رشت، در گوشه، گوشه جهنم سرمایه داری ایران، ما و فقط ما توده کارگریم که خیابانها را خاکریز کارزار کرده ایم. ما کارگران صنعت، آموزش، درمان، هتل، رستوران، […]

کشتار «ژینا» ها، قهر سبعانه سرمایه برای بقا /

قتل دهشت زای مهسا «ژینا» توسط ماشین کشتار رژیم اسلامی سرمایه، موج خشم و قهر صدها میلیون انسان را در سراسر جهان به طغیان آورده است. صدای عصیان و خیزش در نقطه، نقطه جهنم سرمایه داری ایران بلند است، در سقز، سنندج و شهرهای دیگر کردستان صداها بلندتر، پرطنین تر، پرخروش تر است. واکنشها شکوهمند […]

شماره شصت و ششم نشریه /

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دو ماه تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ بی آبی طرح چند نکته با کارگران، در حاشیه اختلاس 92 تریلیون تومانی درون فولاد مبارکه به کارگران پیمانی پروژه ای نفت بازهم سخنی با کارگران پروژه ای نفت فروماندگی ها را توانائی، نمی شودها را می شود کنیم. به جنگ […]

جنبش کارگری ایران در دو ماه تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ /

از ارقام اعتراضات کارگری مرداد امسال چنین بر می آید که دوره های طولانی مالامال از اعتصاب، اعتراض، شورش، خیزش های بزرگ کارگری در حال به سر رسیدن است. تعداد اعتصابات در این ماه به حداقل خود در ماه های اخیر رسیده است و کل اعتراضات نیز به نصف تعداد همین ماه سال پیش کاهش […]