آخرین مطالب
هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟

چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند                                شاهبازان طریقت به شکار مگسی؟؟ همه روزنامه های رسمی رژیم اسلامی، کل رسانه های فارسی زبان خارج کشور، برخی از عظیم ترین تریبونهای تبلیغاتی سرمایه بین المللی، یکایک سایت های اینترنتی احزاب، گروهها، اتحادها و محافل موسوم به «چپ»، تمامی جراید منسوب به تشکلهای دارای […]

به مناسبت روز کارگر

در حال حاضر مشخص­ترین و در عین حال تأسف­بارترین ویژگی جنبش طبقه ما، جنبش کارگری ایران، زمینگیری و فروماندگی آن است. محافظه کارترین کارگران، آنان که معمولاً برای بهبود زندگی خود چشم انتظار انواع منجیان هستند کورسوی حضور هیچ منجی قابل اتکایی را در مقابل خود نمی بینند. فعالترین و جسورترین کارگران، رفقای هفت تپه […]

شماره سی و هفتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1) از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 2) کارگران و قرارداد 25 ساله چین – ایران راه نجات، لغو کارمزدی است رفاه و آزادی کارگران غربی!! رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن […]

از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1)

همدردان! در حال پیشبرد مبارزه ای وسیع و سراسری هستیم. اعتراض ما هر روز از روز پیش مشتعل تر می گردد. شمار کسانی که در اجتماعات و راه پیمائیهای ما حاضر می شوند، مستقل از افت و خیزهای معمول، روندی رو به عروج و افزونی دارد. آنان که در آغاز می ترسیدند، امروز با هراس […]

از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 2)

همدردان! در نامه قبلی از نقاط قوت مهم و از یک پاشنه آشیل مرگ آور در جنبش روز خویش گفتیم. گفته ها را تکرار نمی کنیم. ضعف ها بسیار سهمگین و انبوهند، مشکلات چندتا و چند ده تا نیست. دوش به دوش در کنار هم مبارزه می کنیم، دردها یکی است، رنجها همگن است، مطالبات […]

کارگران و قرارداد 25 ساله چین – ایران

هر قرارداد اقتصادی، سیاسی، علمی، تجاری، بانکی، گردشگری، فن آوری، تکنیکی، نظامی، امنیتی، فرهنگی که در هر کجای جهان میان دو شرکت، دو تراست، دو غول صنعتی، دو بنگاه مالی سرمایه یا دو دولت سرمایه داری منعقد گردد، به یقین و بدون هیچ تردید، قراردادی در جهت تأمین هر چه بیشتر منافع هر دو طرف، […]

راه نجات، لغو کارمزدی است

جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما چگونه؟ و چه رژیمی را باید جایگزین آن کرد؟ اقشاری از طبقه سرمایه­ دار ایران مدتهاست که خیال سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند. این اپوزیسیون سرنگونی­ طلب مدعی است که با سپردن حکومت به افراد باسواد و کاردان و جداسازی دین از دولت جامعه­ ای مرفه و آزاد را […]

رفاه و آزادی کارگران غربی!!

به محض بیان این حقیقت که باعث و بانی مصیبتهای آوار بر زندگی کارگران، سرمایه­داری است، فریاد سرمایه‌داران و متفکرین این طبقه، به هوا می­رود که در امریکا، کانادا، اروپای غربی و شمالی مزد کارگران بالاست، بیمه درمان و بیکاری هست، امکانات رفاهی و اجتماعی سالمندان و کودکان چشمگیر است. حق تظاهرات و راهپیمائی، آزادی […]

برخی گزارشات حوزه درمان سرمایه

20 فروردین / رئیس کل سازمان نظام پرستاری: در ۱۴ ماه گذشته حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتلا و بالغ بر ۸۰۰۰ نفر نیز به دلایل مختلفی اعم از بستری، قرنطینه و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شده‌اند. 18 فروردین / محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری : آمار مهاجرت پرستاران […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 20)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]