آخرین مطالب
پانزده خرداد طغیان قهر توده های عاصی و عروج گورستانی بورژوازی هار اسلامی /

مارکس در مؤخره خود بر سرمایه می گوید:«اگر ظاهر بیرونی پدیده ها با ماهیت درونی آنها یکسان بود و تضادی نداشت، به علم نیازی نبود.» طبقه کارگر در روند رخدادهای تاریخی، سیاسی ،اجتماعی نباید در دام اپوزیسیون نمائی این و آن لایه طبقه مسلط یا تصادمات سودجویانه، قدرت طلبانه میان استثمارگران افتد. کارگران مجبورند زمینه […]

هولوکاست 67 نیاز بقای سرمایه، حاصل اجماع کل بورژوازی درنده حاکم بود. /

سرمایه یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای  که شالوده آن بر ارزش افزایی، جدایی کارگر از محصول کارش، بیگانگی او از کار،  سقوط  کامل او از هستی انسانی خود و  بازتولید سود، سود و سود استوار است. این یک کلی بافی نیست. دانش است. بدیهی ترین واقعیت حیات بشری است. رابطه مسلط بر کل مراودات […]

وقتی که عزیمت از همیشه کارگر ماندن شالوده زندگی کارگران می گردد!! /

وعظ و اندرز، نصیحت و هشدار !!حتی کالبد شکافی رادیکال مارکسی رابطه میان سرمایه و کار، گرهی از کوهساران مصائب و دردهای دامن‌گیر ما توده های کارگر باز نخواهد کرد. تا وقتی تجلی ریشه کاوی های رادیکال،نقد مارکسی سرمایه و آناتومی وضع روز خود را در جنبش متحد، سازمان یافته و ضد بردگی مزدی طبقه […]

اعتصاباتی که اعمال قدرت نیستد، باید قدرت پیکار طبقاتی گردند. /

روزی نیست که چند صد یا چند هزار، گاه چند ده و شاید چند صد هزار کارگر از داخل محیط کار دست از کار نکشند. آنها زیر فشار گرسنگی چاره ای جز اعتصاب نمی بینند. دست از می کشند، چرخ تولید را از کار می اندازند تا شاید سرمایه دار را مجبور به قبول خواست […]

اعدام جنایتکارانه دو کارگر به جرم اهانت به مقام نبوت /

امروز دوشنبه یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع  دو کارگر زندانی به جرم «سب‌النبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر، استخفاف قرآن و توهین به مقدسات» توسط رژیم بشرکش اسلامی سرمایه اعدام شدند. آنها به جرم  «سب النبی به قتل رسیدند. اما آیا رژیم به این دلیل آنها را اعدام کرد؟ پاسخ هر کارگر انسان […]

شماره هفتاد و یکم نشریه علیه سرمایه /

مطالب این شماره: اندر باب دفاع اتحادیه های کارگری اروپا از «حقوق» طبقه کارگر ایران!! جدال مرکزگرایان فاشیست با احزاب خواهان فدرالیسم به کارگران سراسر دنیا! «مطالبات حداقلی» یا مناقصه فروش دستاوردهای جنبش کارگری به کارگران اروپا! تصویر باژگون جامعه گردانی شورائی؟ پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)! مطلبی از اسماعیل گرامی […]

مطلبی از اسماعیل گرامی – کارگر بازنشسته /

در برخورد با “منشورمطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران” که از طرف بیست تشکل امضاء گردیده باید از دریچه طبقه کارگر و با ادبیاتی خاص آنرا نقد نمود. در همان خوانش اول، نکات برجسته ای به چشم می خورد که میتوان نقد خود را از یکی از این نکات شروع کرد که از […]

کارگران ساختمانی باید از آویزان شدن به قانون سرمایه دست بکشند /

کارگران ساختمانی با دستمزد نازل و عدم امنیت شغلی روزها، حتی ماه در انتظار می مانند تا سرمایه داری یا فردی غیرسرمایه دار برای خرید نیروی کار به سراغشان آید. در هر شهری بویژه شهرهای بزرگ تعدادی از کارگران ساختمانی را مشاهده می کنیم که نگران و مضطرب در انتظار یافتن مشتری برای نیروی کارشان […]

کارگران ساختمانی قربانیان همیشه دم تیغ سود و سرمایه /

طی یک ماه گذشته ۲ کارگر ساختمانی اهل شهرستان کامیاران با نامهای فرزاد مروت و سالار فیضی در حین کار کردن دچار حادثه شدند و متاسفانه جان خود را از دست دادند. به راستی میتوان کارگران ساختمانی را مفلوک ترین بخش طبقه کارگر نامید.بخشی که همواره در معرض بیشترین خطرات جانی است.مطابق بند 8 ماده […]