آخرین مطالب
از نسل کهنه به نو /

این روزها کیفرخواست های شما علیه ما پرشور، آتشین و بازار محکوم سازی ما در دادگاههای یکسویه، همه جا داغ است. خطوط کلی کیفرخواست ها و احکام صادره، نقل محفلها، ورد جاری زبانهاست. «جهان ندیده و محدودنگر بودید، در سنت غوطه خوردید، از مدرنیسم چیزی ندانستید، صدای قطار تاریخ را نشنیدید. مدنیت را نفهمیدید، قدرت […]

شانزده سال پس از مرگ «سلمان یگانه» کارگر ضد بردگی مزدی /

یاد هر کارگر جان باخته، به طور خاص هر کارگر جان باخته ضد سرمایه داری، باید دلیلی برای گفت و شنود شورائی، نقد ریشه ای گذشته، و تلاش برای پالایش راه کارزار ضد کارمزدی توده های کارگر ایران و دنیا باشد، خاطره مرگ سلمان را هم باید این گونه ارج نهاد. سلمان در بطن سیه […]

اسرائیل آفریده سرمایه، رهائی فلسطین امر عاجل کارگران دنیا است. /

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و رقیب سرمایه جهانی مهندسی شد و لباس اجرا پوشید. دروغی بی شرمانه و بزرگ است که این سرمایه داران یا شرکای جهانی آنان، گویا زخم کهنه بی خانمانی «قوم یهود» بر جگر داشتند!! […]

روز کارگر، روز نمایش قدرت انترناسیولیستی کارگران علیه سرمایه داری /

کارگران!، یاران همزنجیر در سراسر جهان! مبارزه امر قهری و گریزناپذیر زندگی ما است؛ اما مسأله اساسی و سرنوشت ساز نه مجرد مبارزه که مطالبات، صف آرائی، نمایش قدرت، تأثیرات معیشتی، رفاهی، آزادیخواهانه، تبعیض ستیزانه، رهائی طلبانه عاجل، آتی و تاریخی آن در زندگی نسل حاضر و نسلهای آینده است. ظاهر ماجرا آن است که […]

به تمامی انسانهای آزاده معترض /

علیه طوفان نسل کشی های اسرائیل، امریکا، سرمایه جهانی در فلسطین! یاران! بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار، ویرانسازی، آتش کشیدن بشریت با سکانداری وحوش حاکم اسرائیل، دولتهای هولوکاست آفرین امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کل اردوگاه دموکراسی، با تمامی ظرفیت و قدرت، در حال نسل کشی طوفانی در غزه و سراسر فلسطین است. […]

جنگ دستمزد را حلقه ای از جنگ تعیین سرنوشت کار کنیم! /

همرزمان، همسنگران کارگر! 1 – همیشه کارگر ماندن را تقدیر زندگی خود نبینیم. از همواره فروشنده نیروی کار بودن عزیمت نکنیم. سرمایه داری است که ما را مجبور به کارگر بودن کرده است. ما ضد برده مزدی بودن خود می باشیم، اما تا زمانی که این مصیبت باقی است می خواهیم، سهم هر چه بیشتری […]

هر ستایش دموکراسی تقدیس هارترین دیکتاتوریها است. /

جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى کاوید. دموکراسی شکلی از نظم سیاسی، حقوقی، مدنی سرمایه داری و ساز و برگ تحمیل این نظم بر توده های کارگر است. تاریخا لاک، روسو، دیوئی، پوپر و همانندان نبوده اند که برای سرمایه تعیین تکلیف کرده و نسخه نظم نوشته اند. امروز هم هایک و فریدمن ها […]

«شورای بازنشستگان ایران» و هشدارهای معجزه آمیز تاریخی!! /

«شورای بازنشستگان ایران» شق القمر نموده است و به کسانی که این «شورا»! آنها را کارگران حاضر در «شورای عالی مزد» می نامد، هشدار داده است که: «از آنجائی که امضای شما، پای مصوبه افزایش مزد در شورای عالی کار می تواند مانند سالهای گذشته مخصوصاً سال جاری، به معیشت و زندگی میلیونها کارگر شاغل […]

از مارکس بیاموزیم /

آثار و تالیفات مارکس کتب اقتصادی نیست، متون جامعه شناختی نیست، رساله­های فلسفی نمی باشد، کالبدشکافی رادیکال و کارگری سرمایه داری است. مارکس زمانی که به رابطه خرید و فروش نیروی کار نظر می­کند، جدائی انسان از کار و محصول کارش، روند سقوط کامل او از هر گونه حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و […]

از کمون پاریس بیاموزیم /

تاریخ جنبش کارگری جهانی، در برگ، برگ خود، چراغ راه آگاهی و مالامال از درس، تجربه و آموزش برای پیشبرد مؤثرتر کارزار طبقاتی است. در لا‌به‌لای بخش‌ها، فصل‌ها، صفحات و سطور این تاریخ، آنچه به کمون و کموناردها، به قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 مربوط است و آنچه بر سر جنبش کارگری روسیه […]