آخرین مطالب
آزادی جلاد خون آشام حمید نوری؛ عدالت دموکراسی!!، استقلال قوای سرمایه داری!! /

حمید نوری، یکی از عمله های قتل عام جمهوری اسلامی در سال 67 خورشیدی، دژخیم تبهکار و خونریزی که در اجرای فرمان پیرموبد قدرت و حاکمیت سرمایه، خمینی سفاک و مطابق دستور هیأت مرگ مأمور حاکمان سرمایه، در طول کمتر از یک هفته چندین هزار انسان معترض آزاده و آزادیخواه را کشت. دیروز در میان […]

پایان دادن به بربریت سرمایه،از جنگ، کشتار  و استثمار کودکان در گرو لغو کار مزدی است! /

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان امسال در شرایطی از روز جهانی لغو کار کودکان سخن به میان می آوریم که کودکان در سطح جهان نه تنها مورد استثمار شدیدتر و در معرض قحطی ، گرسنگی و سوء تغذیه  قرار دارند بلکه نسل کشی که در غزه از طرف اسرائیل با بیرحمانه ترین شکل […]

از نسل کهنه به نو (2) /

بسیار صریح و بی پروا از اشتباهات سترگ خود گوئیم. سرچشمه اساسی و زمینی سیه روزی ها را نشناختیم، ریشه واقعی بی حقوقی ها، ستمکشی ها، تبعیضات کوبنده و خفت آمیز جنسیتی، قومی، سنی، فقر، بی سرپناهی، گرسنگی، فلاکت، ریشه محرومیت از بهداشت، دارو، درمان، آموزش، رفاه معیشتی و اجتماعی را نکاویدیم، بضاعت لازم این […]

کارگر مبارز و پرشور جواد عباسی از میان ما رفت. /

رفیق زنده یاد «محمد جواد عباسی» برادر عزیز و مهربان که قلبش برای طبقه خود می تپید را می گویم. شب آخر مای 2024 پس از یک دوره نسبتا طولانی بیماری سرطان و مبارزه ای سخت، با عزمی محکم با این بیماری همچون همه زندگی پر نبردش با اهریمن های زمان، برای همیشه بخواب رفت. […]

از نسل کهنه به نو /

این روزها کیفرخواست های شما علیه ما پرشور، آتشین و بازار محکوم سازی ما در دادگاههای یکسویه، همه جا داغ است. خطوط کلی کیفرخواست ها و احکام صادره، نقل محفلها، ورد جاری زبانهاست. «جهان ندیده و محدودنگر بودید، در سنت غوطه خوردید، از مدرنیسم چیزی ندانستید، صدای قطار تاریخ را نشنیدید. مدنیت را نفهمیدید، قدرت […]

شانزده سال پس از مرگ «سلمان یگانه» کارگر ضد بردگی مزدی /

یاد هر کارگر جان باخته، به طور خاص هر کارگر جان باخته ضد سرمایه داری، باید دلیلی برای گفت و شنود شورائی، نقد ریشه ای گذشته، و تلاش برای پالایش راه کارزار ضد کارمزدی توده های کارگر ایران و دنیا باشد، خاطره مرگ سلمان را هم باید این گونه ارج نهاد. سلمان در بطن سیه […]

اسرائیل آفریده سرمایه، رهائی فلسطین امر عاجل کارگران دنیا است. /

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و رقیب سرمایه جهانی مهندسی شد و لباس اجرا پوشید. دروغی بی شرمانه و بزرگ است که این سرمایه داران یا شرکای جهانی آنان، گویا زخم کهنه بی خانمانی «قوم یهود» بر جگر داشتند!! […]

روز کارگر، روز نمایش قدرت انترناسیولیستی کارگران علیه سرمایه داری /

کارگران!، یاران همزنجیر در سراسر جهان! مبارزه امر قهری و گریزناپذیر زندگی ما است؛ اما مسأله اساسی و سرنوشت ساز نه مجرد مبارزه که مطالبات، صف آرائی، نمایش قدرت، تأثیرات معیشتی، رفاهی، آزادیخواهانه، تبعیض ستیزانه، رهائی طلبانه عاجل، آتی و تاریخی آن در زندگی نسل حاضر و نسلهای آینده است. ظاهر ماجرا آن است که […]

به تمامی انسانهای آزاده معترض /

علیه طوفان نسل کشی های اسرائیل، امریکا، سرمایه جهانی در فلسطین! یاران! بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار، ویرانسازی، آتش کشیدن بشریت با سکانداری وحوش حاکم اسرائیل، دولتهای هولوکاست آفرین امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کل اردوگاه دموکراسی، با تمامی ظرفیت و قدرت، در حال نسل کشی طوفانی در غزه و سراسر فلسطین است. […]

جنگ دستمزد را حلقه ای از جنگ تعیین سرنوشت کار کنیم! /

همرزمان، همسنگران کارگر! 1 – همیشه کارگر ماندن را تقدیر زندگی خود نبینیم. از همواره فروشنده نیروی کار بودن عزیمت نکنیم. سرمایه داری است که ما را مجبور به کارگر بودن کرده است. ما ضد برده مزدی بودن خود می باشیم، اما تا زمانی که این مصیبت باقی است می خواهیم، سهم هر چه بیشتری […]