آخرین مطالب
مادامیکه مزد بگیر هستی، مزدت کم و یا هیچ خواهد بود !

عوارض سرکوب فکری، تحمیق و مهندسی شعور کارگران نه فقط از آثار فاجعه بار سرکوب فیزیکی و به خون کشیدن مبارزاتشان توسط بورژوازی کمتر نیست که بسیار بیشتر هم هست. درست همان گونه که فشار قهر اقتصادی سرمایه از همه اشکال دیگر قهر آن افزونتر است. در طول دهه های اخیر مدام این حرف را […]

از مارکس بیاموزیم

آثار و تالیفات مارکس کتب اقتصادی نیست، متون جامعه شناختی نیست، رساله¬های فلسفی نمی باشد، کالبدشکافی رادیکال و کارگری سرمایه داری است. مارکس زمانی که به رابطه خرید و فروش نیروی کار نظر می¬کند، جدائی انسان از کار و محصول کارش، روند سقوط کامل او از هر گونه حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و […]

اوضاع کنونی و راه رهائی

سالهاست در گرداب دستمزدهای ناچیز، حقوقهای معوقه، بیکاری و اخراج، هزینه ­های دارو، درمان، خوراک و مسکن، محرومیت میلیونها نفر از ابتدائی ­ترین ملزومات زندگی، آلودگی محیط زیست، تبعیضات جنسی و عقیدتی، سرکوب و خفقان دست و پا می­زنیم.  بسیاری از ما برای خلاصی از این اوضاع، به جناحهای حکومتی متوسل شده­ایم، در انتخابات شرکت […]

شماره چهلم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟ جنبش کارگری ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ همرزمان کارگر در سراسر ایران!به اعتصاب متحد همزنجیران خویش بپیوندید! تظاهرات توخالی را قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی برای تسلط بر سرنوشت کار […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 23)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

مواد تکنیکی، سموم آفت کش

از کتاب «سرمایه­ داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» نوشته حسن عباسی مواد تکنیکی (Processing Aids ) موادی هستند که جهت افزایش طول عمر، تغیر رنگ، بو و مزه غذاهای آماده و نیمه آماده، مورد استفاده واقع می شوند. این مواد که شامل 22 گروه مختلف است چیزی در حدود 250 ماده  رسمی را در […]

رژیم اسلامی سرمایه، سلاح کرونا، حمام خون توده های کارگر

طوفان اعتراض و طغیان توده های کارگر، سراسر جهنم سرمایه داری ایران را در خروش خود پیچیده است. وحوش درنده حاکم سرمایه از ولی فقیه تا دولت، سپاه تا مجلس، پلیس تا پارلمان و کل شبکه اختاپوسی قهر سرمایه، هیچ پاسخی برای هیچ کیفرخواست، اعتراض، مطالبه مشتعل کارگران ندارند. قتل عام، زندان، شکنجه و سر […]

تظاهرات توخالی را قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی برای تسلط بر سرنوشت کار و زندگی کنیم

تظاهرات خیابانی، سر دادن فریاد، نمایش قدرت، کوبیدن مشت اعتراض بر زمین و زمان دهشتزار سرمایه داری یا شعار علیه اساس مناسبات مسلط، رژیم حاکم، وحوش دولتمرد سرمایه قطعا حوزه ای و شکلی از کارزار است. در این حرفی نیست اما مجرد انجام این کارها راهگشای هیچ تغییر اساسی نیست، ما را به هیچ کجا […]

جنبش کارگری ایران در تیر ۱۴۰۰

روند اعتصابات و اعتراضات کارگری علیه نظم سرمایه در ایران در اواخر خرداد این سال با موجی از اعتصابات کارگران پیمانی صنایع زیر ساختی، تعمیرات و تاسیساتی حوزه های پیش ریز سرمایه در نفت و گاز حداقل از نظرتعداد کارگران و تعدد شرکت های پیمانکاری درگیر به سطح بالایی رسید که در سال های اخیر […]

ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم. قفل اسطوره ارسطو را ————- بر در احسن الملل نزنید.

در شرایطی که میلیونها کارگر و افراد خانواده های کارگری با سر دادن فریاد گرسنه ایم و تشنه ایم، هیچ چیز برای از دست دادن نداریم، ریشه فقر و بی خانمانی، تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی و آلودگی‌های زیست محیطی خود را به وجود سرمایه ارجاع می دهند، آری در همین شرایط و در جوار همین فریادهای […]