آخرین مطالب
خیزش ما طغیان خشم توده های کارگر است.

این خیزش را شورائی و ضد سرمایه داری سازمان دهیم. کارگران! بیش از 75% جمعیت جامعه را، ما طبقه کارگر تشکیل می دهیم. 25% مابقی لایه های مختلف طبقه سرمایه دار هستند. «طبقه متوسط»!! درشرائط استیلای سرمایه داری لفظ مریخی موهوم و گمراه کننده ای است که ارتجاع بورژوازی به هم می بافد تا شالوده […]

جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟نگاهی به اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان

معلمان بخش وسیعی از طبقه کارگرند. مثل همه کارگران فروشنده نیروی کارند و از هر نوع دخالتگری یا حق دخالت در سرنوشت، کار، تولید و زندگی خود ساقط هستند. آنها درعین حال به قشر درس خوانده و غالبا دانش آموخته دانشگاهی این طبقه تعلق دارند. در همان حال به اندازه تمامی لایه های دیگر طبقه […]

همزنجیران کارگر در سراسر جهنم سرمایه داری ایران!

در همین لحظه حاضر قریب ۱۰۰ هزار نفر از آحاد توده های طبقه ما زیر فشار گرسنگی، فقر، آوارگی و محرومیت از ابتدائی ترین مایحتاج معیشتی، در بیش از ۱۱۴ مرکز کار و تولید دست از کار کشیده و در حال اعتصاب هستند. آنها چرخ تولید سود را از چرخش فرو انداخته و اعلام داشته […]

توطئه باند کارگر نمای کارگر فروش دست ساخت جمهوری اسلامی موسوم به «پایپینگ» علیه اعتصاب سراسری کارگران را محکوم می کنیم

شمار مراکز در حال اعتصاب مرز 100 واحد را پشت سر نهاده است و جمعیت کارگران اعتصاب کننده از 100 هزار افزون است. کارگران یکصدا و مصمم از عسلویه و کنگان و دیر و بوشهر تا شهرهای مختلف استان های خوزستان، اصفهان، فارس، تهران، گیلان و ارومیه بر دستمزد بالای 12 میلیون تومان، تضمین مطمئن […]

واکاوی انتقادی بیانیه هفتم شورای اعتصاب کارگران پیمانی نفت

فرجام تیره همزیستی رفرمیستی با پاشنه آشیل ها و کاستی ها دوستان «شورای اعتصاب» در آخرین بیانیه می گویند: «الف – مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر مرکز در دست پیمانکاری خاص است. تشکل سراسری وجود ندارد و هماهنگی میان کارگران شاغل در این مراکز دشوار است. مقاطعه کاران از این پراکندگی بهره برمی […]

شماره سی و نهم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: بیانیه 6 شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی، نقاط قوت، کاستی ها جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ اعتصابات روزافزون، خواست ها واحد، تشتت ها هول انگیز! لحظات حساس و سرنوشت ساز در تاریخ مبارزه طبقاتی ما! به همزنجیران کارگر در سراسر ایران! (2) نگاهی […]

مد، قدرت و سود در ترکیه

بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای پوشاک مد، از جمله زارا، کلوین کلاین، تامی هیلفینگر و ال.سی کالاهای خود را در ترکیه تولید می کنند. بحران اقتصادی 2008 کماکان تاثیراتش برجا بود که بحران ناشی از کوید 19 از راه رسید و بحران قبلی را تجدید و تقویت کرد. دولت های سرمایه داری به سرعتی […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 22)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۰

در این سه ماه اول سال مجموعا ۲۵۶ اعتراض و اعتصاب صورت گرفته که نسبت به سال ۹۹ با تعداد ۳۶۸ حرکت کارگری کمی کمتر بوده است. از اواخر خرداد تکان هایی در حرکات کارگران صنایع جنوب (نفت و گاز و پتروشیمی ها)، عموما کارگران پیمانی رخ می دهد که بارقه ای از امید به […]

بیانیه 6 شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی، نقاط قوت، کاستی ها

پافشاری مؤکد و مصمم بر ادامه اعتصاب تا تحقق کامل تمامی مطالبات، برای همه کارگران، قطعا ارزنده ترین و درخشنده ترین بند بیانیه  ششم است. شورا یک بار دیگر تصریح کرده است که دستمزد هیچ کارگری نباید از 12 میلیون تومان کمتر باشد. کلیه قراردادهای کار دانمی گردد، اشتغال همگان تضمین و هر نوع بیکارسازی […]