آخرین مطالب
شماره شصت و چهارم نشریه /

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال 1401 چاره رهایی از جهنم سرمایه، مبارزه سراسری شورایی است نامه سرگشاده کارگرانِ ضد سرمایه داری به معلمان عاصی از رفرمیسم افراطی «کانون صنفی معلمان»! شعر «کارخانه های اسلحه سازی» کارگران و اعتراضات استیصال آمیز آلترناتیو ضد سرمایه داری و آلترناتیو اپوزیسیون گربه های سیاه، گربه […]

جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ /

اعتصابات و اعتراضات توده های کارگر ایران علیه گرانی مایحتاج زندگی، شدت وحشیانه استثمار، شبه رایگان بودن بهای نیروی کار و تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزدها، بیکار سازی ها و مصادره جنایتکارانه مزدها توسط سرمایه داران و دولت اسلامی سرمایه در جهنم سرمایه داری ایران به یکی از بالاترین و خیره کننده ترین رکوردها رسیده […]

نامه سرگشاده کارگران ضد سرمایه داری به معلمان عاصی از رفرمیسم افراطی «کانون صنفی معلمان»! /

همرزمان! بیش از دو دهه است که شما کارگران آموزش و شاغل در مدارس کشور، علیه شدت استثمار، وضعیت رقت بار معیشتی، شرائط غیرقابل تحمل محیط کار، محتوای ماوراء ارتجاعی و شعورزدای کتابها و متون آموزشی، محروم ماندن میلیونها کودک دبستانی، دبیرستانی از تحصیل، زیر فشار گرسنگی و اجبار به بردگی مزدی، در حال کارزار […]

چاره رهایی از جهنم سرمایه، مبارزه سراسری شورایی است /

با دوستان بازنشسته ای که در شمایل فعالین کارگری در اعتراضات کارگری شرکت می کنند صحبتی داشتیم. امیدواریم که نقل این گفتگوها راهگشای جنبش طبقه ما باشد. صحبت به این جا کشید که آیا آموزش قانون سرمایه با طول و تفصیل و مدح و ثنای مجلس قانون گذار سرمایه، توهم زایی درون جنبش کارگری نیست؟ […]

آلترناتیو ضد سرمایه داری و آلترناتیو اپوزیسیون /

کار مزدی اساس وجود سرمایه داری است. سرمایه کارگران را از دخالتگری در مورد نوع، مقدار، ساعت و شرایط کار، ساقط می سازد. کارگر را به وسیله و ابزار کار بدل می سازد که از تصمیم گیری در مورد کار و زندگی و سرنوشت خود محروم است. سرمایه برای سودآوری خود، نیازهای انسانی کارگر و […]

کارگران و اعتراضات استیصال آمیز /

بر جبین این کشتی نور رستگاری نیست! نه تضرع و الحاح، نه بست نشینی و دخیل بندی، نه نثار سعب و لعن و فحاشی، نه گفتن طنز، نه زنده باد و مرده باد، با هیچ کدام این ها نه فقط هیچ چیز به دست نمی آریم، نه فقط هیچ گرهی از کوه سیه روزی های […]

گربه های سیاه، گربه های سفید، گربه های وحشی: کارگران اتومبیل سازی در دیترویت، 1969 /

مقاله معرفی و کارنامه لیگ کارگران انقلابی سیاه پوست و فعالیت های شان در دیترویت  دهه 1960 و 1970 توسط مارتین گلابرمن نوشته شده است (او دو دهه در کارخانه های اتومبیل سازی دیترویت کار می کرد و یکی از اعضا و ازنویسندگان گروه سوسیالیست “رویارو با واقعیت” و ادیتور “آمریکای رادیکال” بود.) کارخانه کلایسلر […]

شماره شصت و سوم نشریه /

مطالب این شماره: دستور کار جنبش روز «سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه سرمایه، نابودی جانداران پیش در آمد کووید 19 و بروز اپیدمی ها به همزنجیران! کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ نگاهی به خیزش کارگران در گلپایگان، الیگودرز و چند شهر در چهارمحال بختیاری در مقابل هجوم همه جانبه  به سفره […]

دستور کار جنبش روز /

1 – خورد و خوراک و پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آب، برق، گاز، وسائل خانه، آموزش، نگهداری کودکان و سالمندان باید از حیطه داد و ستد کالائی، پولی سرمایه داری خارج گردد. کل اینها باید بدون پرداخت هیچ ریال در اختیار همه آحاد انسان ها قرار گیرد. 2 – کار خانگی زنان محو، قبل […]

«سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه /

نفس شیوه ی تولید سرمایه داری بر رابطه ای قرار دارد که استثمار انسان از انسان را ممکن می سازد. نه این که در شیوه های تولید قبلی استثمار وجود نداشته است بلکه به طور مثال در برده داری انسان برده در بست کل زندگی اش به برده دار تعلق داشت حتی بچه هایش به […]