آخرین مطالب
میثم آل مهدی و رهنمودهای مبارزه طبقاتی!!! /

مبارزات طبقه ما (معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته، بیکار، خانه دار، کارگر کارخانه، کارگاه، مزارع، آب، برق، راه، نفت، گاز و ….) علیه تورم، بیکاری، بی داروئی، بی مسکنی، آلودگیهای زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی، سرکوب حقوق اجتماعی تعطیل بردار نیست؛ مبارزه جبر زندگی ما است و همچون همیشه بدون نیاز به هیچ شخص و دار و […]

دولت ها، ایدئولوژیک و «غیرایدئولوژیک»!! سر و ته یک کرباس /

سالهاست در بحثهای سیاسی این نکته مطرح می شود که کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه به دلیل غیر ایدئولوژیک بودن، حکومتهایی دموکراتیک می باشند و علت استبدادی بودن حکومتهایی مانند ایران و کره شمالی ناشی از ایدئولوژیک بودن آنان است. وجود دیکتاتوری خشن و عریان در بسیاری از کشورهایی که ایدئولوژیک به شمار نمی آیند […]

کارگران ذوب آهن، خروش خط و نشان ها، توخالی و سرمایه آویز /

بعد از گذشت ۴۵ سال و مبارزات فراوان و متنوع کارگران در این همه سال، هنوز هم کارگران شرکت نفت و ذوب آهن را مشاهده می کنیم که خواستار اجرای قانون اساسی، قانون کار و سایر قوانین موجود جهت بهبود سطح معیشت خود هستند!! معلمان و بازنشستگان هم با اینکه دیگر در مقابل مجلس، شعار […]

هر چه واقعی است عقلانی است، کل مابقی خیالبافی است!! /

قدرت اعجاز سرمایه در مسخ شعور انسانها به مراتب از قدرت زرادخانه های اتمی این نظام در ویرانسازی جهان افزونتر است. حال و روز نیروهای موسوم به «چپ» کنونی دنیا، عظیم ترین بخش کسانی که خود را فعالان جنبش کارگری می خوانند. غالب آنانی که بیرق رهائی کارگران بردوش می کشند!! مصداق فسیل شدگی توسط […]

در باره بیانیه 9 زندانی سیاسی اوین /

پیش از هر چیز باید از 9 زندانی سیاسی اوین آنیشا اسداللهی، گلرخ ایرانی، رضا شهابی، آرش جوهری، کیوان مهتدی، مهران رئوف، فئواد فتحی، مازیار سیدنژاد و امید مصیر، به خاطر اعتراض به نسل کشی، پاکسازی قومی، آپارتاید و بربریت دولت اسرائیل در فلسطین تشکر کرد. حساسیت آن ها به این توحش ها و اعلام […]

نابود باد رژیم اسرائیل برچیده باد حاکمیت حماس سرنگون باد تشکیلات خودگردان نگون و نابود باد هر نوع دولت بالای سر برقرار باد کنگره واحد شوراهای کل کارگران فلسطین، اسرائیل /

این روزها همه از تشکیل دو کشور، دو دولت می گوبند. سناریوئی که کل تناقضات سرمایه داری را بر گرده خود بار دارد. چرا دو کشور؟!! دو دولت؟!!، چرا یهودی، اسلامی،!! عبری، عربی؟!! مگر این مفاهیم گمراهساز، سوای تحکیم پایه های قدرت طبقه سرمایه دار، بمباران همسنگری کارگران، بقای استثمار، فرودستی، مسلوب الحقوقی نسلهای متوالی […]

سرمايه جهانی و کوره بشرسوزی غزه /

دو میلیون و سیصد هزار زن، کودک، پیر، جوان، محبوس سیاهچالی هستند که هیچ منفذی برای هیچ ارتباطی با دنیا بر رویش باز نیست. راه ورود هر شکل آذوقه، دارو، هر چه که نیاز قهری زنده ماندن است به آن بسته است. آب قطع است، برق قطع است، همه مجاری حیات مسدود است، تنها چیزی […]