1. سال 2019 گرمترین سال کره زمین و میانگین دمای آن 1،1 درجه بالاتر از متوسط دمای سال 1850، دوره پیش از آغاز رشد توفانی سرمایه داری و کشف و کاربرد سوخت‌های فسیلی بود.

2. روند افزایش گرمای ناشی از گازهای کربنی مولود سرمایه داری بسیار بیشتر از آنست که انستیتوهای بورژوازی می گویند. شواهد حاکی است که تا سال 2100 میلادی 80 درصد یخچال‌های طبیعی آب و سطح آب دریاها بین 60 تا 110 سانتی متر بالا خواهد رفت.

3. تأکید پژوهشگران برمتوسط افزایش گرمای زمین با انبوه فریبکاریها همراه است. آنها ازمیانگین حرف می زنند اما از تغییرات فاجعه بار آب و هوائی در مناطق مختلف، برودت شدید در برخی جاها، گرمای افراطی در جاهای دیگر و بلیه های عظیم انسانی این تغییرات نمی گویند. مثلا میزان افزایش گرما در قطبین برای زمان مورد نظر آنان، نه 2 درجه که 10 درجه خواهد بود.

4. در قطبین زمین حدود 40 درصد باران بیشتر خواهد بارید و هم زمان بخشهای بزرگی از زمین به صحرا و بیابان غیرقابل زندگی تبدیل می گردد.

5. بخش هایی از دنیا، سواحل رود خانه ها و دریاها که صدها میلیون کارگر فقیر در آنجا زندگی می کنند زیر آب خواهد رفت.

6. حدود ۲۰ درصد گاز کربنیک سالانه جهان از جنگل زدائی توسط سرمایه ناشی می گردد.

7. قبلا می گفتند که سالانه به اندازه مساحت یونان (132 هزار کیلومتر مربع) جنگل زدایی می گردد اما سال 2018 در هر دقیقه 30 برابر مساحت یک زمین فوتبال، 170 هزارکیلومترمربع جنگل در جهان نابود و حوزه پیش ریز سرمایه شده است. سال های 2016 و 2017 از این هم بدتر بوده است. در این سالها آتش سوزی عمدی جنگلها توسط  سرمایه داران با هدف حصول سودهای کهکشانی تمامی رکوردهای تاریخی را پشت سر نهاده است. 8. بیش از 60% گونه‌های جانوری و گیاهی جهان درچهل سال گذشته منقرض شده اند. سرعت انقراض برخی گونه‌های گیاهی و جانوری هزاران بار بیشتر از میانگینی است که طول ۱۰ میلیون سال اتفاق افتاده است.