ایالات متحده امریکا عظیم ترین قطب قدرت صنعتی و مالی دنیای سرمایه داری است. تولید ناخاص سالانه اش از 22 تریلیون دلار افزون است و هزینه جنگ افروزی ها، هولوکاست آفرینی ها و کشتارهایی که علیه بشریت راه می اندازد در هر سال بالاتر از 720 میلیارد دلار است. امریکا اکنون مثل همه جا میدان یکه تازی ویروس کرونا است. در امریکا سخن از بهداشت و درمان رایگان به کلی افسانه است و چنین چیزی مطلقا وجود ندارد. دولت غول پیکرترین قطب صنعتی دنیای سرمایه داری، حتی حاضر به تهیه کیت مورد نیاز تست کرونا نیست. حتی از گذاشتن ماسک در اختیار میلیون ها انسان فقیر فاقد توان تهیه این وسیله حفاظتی امتناع می کند و این در حالی است که حدود 40 میلیون جمعیت این کشور از جمله 13 میلیون کودک، اسیر گرسنگی و فقر شدید هستند، از هر نوع امکان دارو و درمان محروم می باشند و اینک شیوع هولناک کووید 19 جانشان را تهدید می کند. در چنین وضعی ترامپ مانند علی خامنه ای و حسن روحانی عربده می کشد که همه چیز امن و آرام است و بیشترین امکانات در اختیار همگان است!!