آخرین مطالب
جنبش کارگری ایران در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰

ارقام اعتراضات کارگری سه مه دوم امسال کمی کمتر از مدت مشابه سال ۹۹(۵۵۶ اعتصاب و اعتراض در مقابل ۶۱۸ در سال ۹۹ بود). دلیل وقوع همه اعتراض ها و دست از کار کشیدن ها در همه مؤسسات، در نواحی مختلف ایران، تعویق طولانی پرداخت مزدها، سطح بسیار نازل بهای نیروی کار، فقر، فلاکت، آوارگی […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 25)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

سرمایه داری و سلامتی بشر!!

مواد مکمل از کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» نوشته حسن عباسی/ متن تکمیل شده سپتامبر 2021 سرمایه برای نوع غذای کارگر تصمیم می گیرد و رشته این تصمیم گیری ها را حتی در همین قلمرو خصوصی زندگی او تا هر کجا که می خواهد و سودجوئی هایش اقتضا می کند ادامه می […]

شماره چهل و دوم نشریه

مطالب این شماره: 1 – سرمایه داری خصوصی و دولتی 2 – اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار 3 – داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مرد! 4 – تابوی تقدس سرمایه را در هم بشکنیم 5 – تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان 6 – جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم […]

نمایش قدرت جمعی معترض یا استغاثه خفت بار شکست آور؟؟؟

«کارگران مخابرات روستائی سراسر کشور در مقابل ستاد اجرائی فرمان خمینی»!!! پرسش بالا نه فقط مبین هیچ اهانتی به هیچ کارگری نیست که صرفا هشداری حیاتی و ضروری به کل همزنجیران کارگر برای فرار هر چه بیشتر از دام ذلت، وهن و ننگی است که رفرمیسم راست منحط آویزان به فاشیسم درنده اسلامی سرمایه داری […]

شماره چهل و یکم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: اوضاع کنونی و راه رهائی جنبش کارگری ایران در مرداد ۱۴۰۰ وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند! شعر «در کوچه های افغان» از مارکس بیاموزیم شوراهای ضد سرمایه داری را برپا کنیم گیلانی نژاد، مزدورمنشی برای سرمایه علیه کارگران رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام […]

وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند!

«آسیب شناسی تشکلهای مستقل صنفی، مدنی» نام کلاب هاوسی است که چند «فعال صنفی، مدنی»!! تشکیل داده اند تا به ادعای خود آسیب های موجد ناکامی خویش را آناتومی کنند!! تاریخ سرمایه داری از نقطه شروع تا هر روز که پایان یابد تاریخ موحش ترین وارونه پردازی ها، جعل بافی ها و گمراهه آفرینی ها […]

در کوچه های افغان

در شهر و روستا مرگی نفیر می کشد با چشمان گرگی گرسنه در تعقیب بره ها ********* و زنان به سنت دیرین جاهلی بازهم در زیر چادری زنده به گور می شوند این جا صدای شادی می پژمرد زیر نفیر ضربه ی شلاق  و دخترکان رقصنده سترون می شوند از ترس ********* این جا مردان […]

راه کارگران پیمانی نفت را ادامه دهیم

سالهای درازی بود که برای خلاصی از نکبت و فلاکت زندگی­مان چشم انتظار کارفرماها، حکومت و جناح­هایش بودیم، هر چند هنوز هم بساط دخیل بستن به بند­های قانون و جمع شدن مقابل وزارت کار و مجلس و نهادهای حکومتی را جمع نکرده­ایم اما در ادامه شورشهای 96 و 98 با تحریم سراسری و حداکثری انتخابات، […]

آلترناتیو ما کارگران

ابعاد هولناک فقر و تنگدستی و فلاکت ما کارگران بر هیچکس پوشیده نیست، حتا حکومتگران نیز منکر این حقیقت نیستند، اما همه حرفشان و همینطور حرف اپوزیسیون قانون مدار، سندیکالیستها و احزاب چپ و راست سرنگونی طلب، این است که: « داشتن رفاه کارگران در گرو سودآوری سرمایه است. شرط هر مقدار بهداشت، مسکن، آموزش […]