دسته: دیدگاه ها

پایان دادن به بربریت سرمایه،از جنگ، کشتار  و استثمار کودکان در گرو لغو کار مزدی است!

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان امسال در شرایطی از روز جهانی لغو کار کودکان سخن به میان می آوریم که کودکان در سطح جهان نه تنها مورد استثمار شدیدتر و در معرض قحطی ، گرسنگی و سوء تغذیه  قرار دارند بلکه نسل کشی که در غزه از طرف اسرائیل با بیرحمانه ترین شکل […]

از گورخوابی تا اتوبوس خوابی (نامه ای برای علیه سرمایه)

همه ما از دردها خبر داریم. مصیبت را می دانیم. زخم را می شناسیم. به اندازه ی کافی شنیده ایم. هر کجای این سرزمین بروی همه می نالند. فحش می دهند به اول و آخر زندگی و حکومت. مردم دیگر فهمیده اند فقر تقدیر نیست و فقیر نگه داشته شده اند. کارد به استخوان رسیده […]