دسته: پرسش ها و پاسخ ها

پرسش و پاسخ

سؤال: آیا مذهب توسط استثمارگران، حاکمان و روحانیون یا صاحبان ثروت و سرمایه و قدرت با هدف فریب زحمتکشان، کارگران و فرودستان ساخته می شود؟!! آیا آنها خود هیچ اعتقادی به شریعت، خدا و دین ندارند و تمامی اینها را جعل می کنند تا سلاح شستشوی مغزی انسان های برده، رعیت و کارگر سازند؟! آیا […]

ادامه پرسش ها و پاسخ ها

پرسش: کارگران هفت تپه شورا تشکیل داده اند و شورای آنها خواستار جایگزینی مالکیت سرمایه داران خصوصی با مدیریت دولتی شده است!! به بیان دیگر آنها شورا بر پا نموده اند اما شورایشان ضد سرمایه داری نیست و فاقد این جهتگیری می باشد. آیا این گواه آشکار درستی این سخن نیست که شورای ضد سرمایه […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی 8-11

  8. ماهیت دموکراسی چیست و چه ارزیابی از آن دارید؟ بنیاد دموکراسی، هر نوع دموکراسی، بر ایجاد سازش میان طبقات ماهیتا متضاد و متخاصم اجتماعی، طبقات استثمارگر و استثمارشونده، طبقات حکومت کننده و حکومت شونده استوار است. پارلمانتاریسم، «انتخابات آزاد»، «حق رأی برابر»، «آزادی تحزب و تشکیلات و تظاهرات و بیان و مطبوعات» رکن […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (7)

  سؤال هفتم: «چرا حکومت اسلامیمعیشت را در پایین ترین سطح بر ما تحمیل می کند؟ چرا حکومت اسلامی حداقل برای پا برجاماندن و رفع خطر سرنگونی گشایشی در زندگی مردم به وجود نمی آورد؟ آیا این سبک حکومتگری در اندیشه های حاکمان ریشه دارد؟ اگر ریشه در سرمایه دارد به چه دلیل سرمایه نوع دیگری […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (6)

  سوال: نرخ استثمار چیست؟ جواب: پاسخ سؤال را با یک مثال شروع می‌کنیم. سرمایه دار یک کارگر را به کار می‌گیرد. او مدعی است که قراردادی بسته است و کار کارگر را برای مدتی معلوم یا نامعلوم خریداری کرده است!! این حرف اما از بیخ و بن دروغ است. او کار کارگر را نخریده […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (5)

  سؤال پنجم: «چنانچه مطلع هستيد مدتي ست در فضاي عمومي جامعه و ايضا در منابر مجازي و اينترنت، بحث فساد “مسئولين” سكه پر رونق روز است. تمامي مصائب و مصيبتهاي آوار شده بر سر كارگران و توده مردم را به شكلي موذيانه فقط و فقط به “فساد” رژيم مستقر حال حاضر پيوند مي زنند […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (4)

  سؤال چهارم: «اول: عده ای از دوستان بر این باورند که توجه عزیزان علیه سرمایه، بر بخش کارخانجات و کارگران صنعتی متمرکز است و از کارگران بخش فروش و اداری کمتر سخن به میان می آورند. آیا این گونه است؟. دوم: تفاوت اعتصاب در نقطه تولید و نقطه فروش در چیست؟» پاسخ: از دوستان […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (3)

  سؤال سوم:«آیا اگر در یک بیدادگاه نظام سرمایه‌داری به هر مناسبتی پایتان باز شد و تریبونی به دست آمد، یا چون ذهنم نسبت به دوره ارباب رعیتی بهتر تشخص می دهد اگر فرصتی به ایراد شکوه و ابراز درد‌های مباشر یا کدخدای خان وارد کرده در مجلس عموی خان دست داد می بایست استفاده […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (2)

  سؤال دوم : اگر ضدیت با سرمایه و تمایل به سازمانیابی شورائی رویکردهای خودجوش درون جنبش کارگری هستند، پس چرا توده کارگر عملا این راه، این پیکار و این نوع متشکل شدن را پیش نمی گیرد؟ چرا شمار کارگران متمایل به رویکرد ضد کار مزدی در قیاس با کل طبقه کارگر تا این اندازه […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی (1)

  در طول روزهای اخیر سؤالاتی در مورد جنبش شورایی ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر به دست ما رسیده است. گفت و شنود پیرامون این پرسش‌ها همیشه مهم، اساسی و حیاتی هستند، اما در شرایط خاص روز، در متن سرکشی کم‌سابقه بحران اقتصادی و تحریم‌ها و تلاطمات درونی سرمایه‌داری، گسترش روزافزون مبارزات کارگران و چشم‌انداز طلوع […]