دسته: گزارش ها

کارگران ساختمانی قربانیان همیشه دم تیغ سود و سرمایه

طی یک ماه گذشته ۲ کارگر ساختمانی اهل شهرستان کامیاران با نامهای فرزاد مروت و سالار فیضی در حین کار کردن دچار حادثه شدند و متاسفانه جان خود را از دست دادند. به راستی میتوان کارگران ساختمانی را مفلوک ترین بخش طبقه کارگر نامید.بخشی که همواره در معرض بیشترین خطرات جانی است.مطابق بند 8 ماده […]

کارگران ساختمانی قربانیان همیشه دم تیغ سود و سرمایه

طی یک ماه گذشته ۲ کارگر ساختمانی اهل شهرستان کامیاران با نامهای فرزاد مروت و سالار فیضی در حین کار کردن دچار حادثه شدند و متاسفانه جان خود را از دست دادند. به راستی میتوان کارگران ساختمانی را مفلوک ترین بخش طبقه کارگر نامید.بخشی که همواره در معرض بیشترین خطرات جانی است.مطابق بند 8 ماده […]

متن تکمیلی بیست و هشتم جانباختگان تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

متن تکمیلی بیست و هفتم جانباختگان تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

متن تکمیلی بیست و ششم جانباختگان تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

پایان تیره اعتصاب کارگران ذوب آهن، سازشی خفت بار

خبرها حاکی است که کارگران معترض و در حال اعتصاب چند بخش ذوب آهن اصفهان در نیمه راه، بدون اینکه هیچ سطح از خواست نازل خود را بر سرمایه داران تحمیل کنند، دست از اعتصاب کشیده و به سر کار بازگشته اند!! مطالبه کارگران همان گونه که در گزارش پیشین آمد افزایش دستمزد بود، مدیرعامل […]

جنبش کارگری ایران در دو ماه تیر و مرداد سال ۱۴۰۱

از ارقام اعتراضات کارگری مرداد امسال چنین بر می آید که دوره های طولانی مالامال از اعتصاب، اعتراض، شورش، خیزش های بزرگ کارگری در حال به سر رسیدن است. تعداد اعتصابات در این ماه به حداقل خود در ماه های اخیر رسیده است و کل اعتراضات نیز به نصف تعداد همین ماه سال پیش کاهش […]

اعتصابات کارگری روسیه

پیوتر بیزیوکوف (خبرنگار روس) گزارش می‌دهد: طی سال گذشته ۴۰۰ اعتراض کارگری در روسیه علیرغم شرایط جنگی کشور رقم خورده است. هفته نامه میلیتانت، گزارش‌ها حاکی از آن است که علیرغم گفته مقامات دولتی در روسیه که هیچ اختلاف کارگری یا اعتصابی در این کشور وجود ندارد و روابط دوستانه بین کارگران، کارفرمایان و دولت […]

اعتصاب «داربست بندها» موفقیت ها، درس ها، خیزهای نو

مبارزات کارگران پیمانی نفت از روز شروع درچند سال پیش تا حال، در تاریکی زار بن بست ها، فروماندگی ها و سرگردانیهای مستولی بر جنبش کارگری ایران، برگی پردرس، امیدزا  در کارنامه این جنبش بوده است. ما پیش تر به مناسبت های مختلف و به دفعات در این گذر بحث کرده ایم، همزنجیران ما در […]