دسته: گزیده های اقتصاد سیاسی

کارگر مولد و غیر مولد

(بر اساس کتاب بازخوانی کاپیتال، جلد دوم) پروسه کار و تولید محصولات، روند خلق ارزش توسط نیروی کار است. در نظام سرمایه داری سهم اندکی از این ارزش به مزد کارگر تعلق می گیرد و بخش اعظم مابقی، اضافه ارزشی است که  به سرمایه ملحق می شود. تا اینجا سخن از قلمرو یا حلقه تولید […]

جنبش کارگری و قانون!!

(نقل به مضمون از کتاب بازخوانی کاپیتال، جلد یکم) کارگران در همه جای جهان در حال جنگی مداوم و همیشگی با طبقه سرمایه­دار و دولتها بر سر شرایط کار و زندگی بوده­اند. عطش سرمایه به تشدید استثمار کارگر را، هیچ چیز سوای قدرت پیکار توده کارگر نمی‌توانست به بند کشد، اما در این مسیر، پای […]

روند دورپیمائی سرمایه

(تلخیص از کتاب بازخوانی کاپیتال، جلد دوم) روند دورپیمائی سرمایه در سه مرحله به شرح زیر انجام می‌پذیرد. اول: سرمایه‌دار با پرداخت پول، کالای نیروی کار را می‌خرد و در اختیار می‌گیرد. (تلخیص از کتاب بازخوانی کاپیتال، جلد دوم) روند دورپیمائی سرمایه در سه مرحله به شرح زیر انجام می‌پذیرد. اول: سرمایه‌دار با پرداخت پول، […]

تشکیل نرخ عمومی سود (نرخ متوسط سود) تبدیل ارزش کالاها به قیمت های تولید

کالاها مگر در موارد نادر به ارزش واقعی خود فروخته نمی شوند. آنها مستقل از اینکه متعلق به کدام قلمرو با کدام ترکیب آلی سرمایه باشند با قیمتی همگون به فروش می رسند. این قیمت حاصل جمع بهای تمام شده کالا بعلاوه نرخ سود متوسط است و قیمت تولیدی نام دارد.

رابطه افزایش مزد و قیمتها

(نقل مختصر و به مضمون از کتاب بازخوانی کاپیتال، جلد دوم) از گمراهه بافی های رایج در جامعه ما، یکی این است که می گویند «با بالا رفتن دستمزدها، حجم بیشتری پول در اختیار کارگران قرار می گیرد، تقاضای کالا از جانب آنان بیشتر می شود و لاجرم قیمت کالاها افزایش می یابد!!» اینها همه […]

تعريف کار در سوسياليسم

از کتاب «سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» نوشته م.الف (ناصر پایدار) کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت « فی نفسه»  بازگوی هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر پروسه […]

نقد اقتصاد سیاسی

از کتاب “بازخوانی کاپیتال مارکس»ناصر پایدار ماهیت فتیشیستی کالا فراورده کار تا زمانی که یک شیئ مصرفی و وسیله ای برای رفع مایحتاج زندگی است هیچ حالت اسرارآمیزی ندارد، اما به محض آنکه نقش کالا پیدا کند و با هدف مبادله تولید شود، هاله بسیار حیرت انگیزی از رمز و رازها، مکنونات و جادوگری ها […]

برگرفته از کاپیتال، جلد اول: خصلت فتیشیستی کالا

اسرارآمیز بودن کالا این گونه است که کالا یا شکل کالائى محصول کار باعث می شود تا ماهیت اجتماعى کار انسانها در ذهنشان به صورت ماهیت واقعی محصولات کار یا خصوصیات طبیعی و اجتماعی اشیا، انعکاس یابد. در همین راستا سبب مى‌شود که رابطۀ اجتماعى کارِ تولیدکنندگان با کل کار اجتماع، به صورت رابطه ‌ای […]