58 سال پیش در چنین ماهی ( خرداد 1338) حدود 1700 کارگر مبارز کارخانه وطن اصفهان، در اعتراض به شرایط وخیم کار و سطح نازل دستمزد خویش دست از کار کشیدند. کارگران در یک خیزش متحد، هم‌صدا و هم‌رزم، چرخ تولید و کار را در کلیه بخش‌های کارخانه از چرخش فروانداختند. آنها اخطار کردند که تا حصول کامل همه خواسته‌های خود به سر کار باز نخواهند گشت. اعتصاب کارگران موج قهر و خشم سرمایه‌داران و دولت آنها را افروخت. نیروهای سرکوب رژیم سلطنتی سرمایه همسان میراث‌داران امروزی آنها، سپاه پاسداران و بسیج و قوای قهر جمهوری اسلامی به صفوف متحد کارگران یورش بردند. 1700 کارگر کارخانه وطن با اراده‌ای آهنین و عزم راسخ، تصمیم به مقاومت گرفتند. آنان بر مطالبات خود پای فشردند و از بازگشت به کار خودداری کردند. ارتش تا دندان مسلح رژیم شاهنشاهی سرمایه شروع به تیراندازی کرد. مسلسل‌ها از همه سو سینه‌های کارگران را نشان رفتند. در همان دقایق نخست 10 کارگر کشته شدند و شمار کثیری زخمی گردیدند. اعتصاب شکست خورد اما مبارزه طبقاتی تداوم یافت.