مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

  • جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1396
  • تظاهرات گسترده بازنشستگان
  • در اعتراض به سطح نازل دستمزدها
  • تحقق خواست های زلزله زدگان تنها از طریق شوراها امکان پذیر است.
  • شورا، تنها راه نجات است
  • رفرمیست ها و روایت شدن و نشدن!!

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.