شمار اعتصابات این روز ها روزآفزون و خیره کننده است. 28 اعتصاب در هفته اول شهریور و به همین اندازه اعتراض جریان داشته است. این در حالی است که اعتصابات ماه پیش رقم بالای 83 را نشان می داد. کارگران مبارزه می کنند، فریاد اعتراض سر می دهند، می کوشند تا قدرت خود را ظاهر سازند اما هر اعتراضی علیه وضعیت موجود مترادف با عروج جنبش ضد سرمایه داری نیست. واقعیتی است که کارگران ایران بسیار کمتر از همزنجیران اروپائی خود اسیر توهمات سندیکالیستی و سندیکائی هستند. این را به عینه می توان دید. به شبکه های اجتماعی نگاه کنید. در اسکاندیناوی جائی که کارگرانش هنوز هم به یمن مبارزات پرشکوه نسل های پیش، به یمن وحشت و دهشتی که کموناردها بر گرده بورژوازی انداختند، به یمن سلسله طویل پیکارهای ضد سرمایه داری آن روزها، هنوز لقمه نانی بر سفره خود دارند، هنوز هم به خاطر کمترین اعتراض کشتار نمی شوند. آری کارگران این جوامع اوج خیزش روزشان دفاع از «حق» اعتصاب است!!! واقعا رعب انگیز است. اعتصاب را باید کرد، چرخ تولید سود را باید از چرخش انداخت. این کار نیازمند گرفتن اجازه از استان بورژوازی نیست. اعتصابی که با اجازه و با حکم و زیر بیرق شروط سرمایه صورت گیرد، نه اعتصاب علیه سرمایه که دریوزگی حقیرانه در بارگاه سرمایه داری است. ما کارگران ایران صد سال است که بدون هیچ حق اعتصاب کران تا کران جهنم سرمایه داری را میدان اعتصاب و اعتراض و مبارزه کرده ایم و این همزنجیران در حالی که بسیار کمتر از ما زیر شلاق قهر و کشتار بورژوازی هستند به استان دولت بورژوازی پناه می برند تا حق اعتصاب سندیکائی را که هیچ چیز سوای لغو حق اعتصاب ضد سرمایه داری نیست از دستشان نگیرند!!! حتی برای این به اصطلاح «دفاع» اجازه یک روز تعطیل کار، یک روز انسداد مجاری تولید سود را به خود نمی دهند. برای تظاهرات و نمایش «دفاع» روز تعطیل را «انتخاب» می کنند!!! ما از این لحاظ کیلومترها جلوتر هستیم. اما این افتخار چندانی نیست. ما نیز در سنگر واقعی توفنده جنگ ضد سرمایه داری نیستیم. در هر هفته دهها اعتصاب بزرگ و کوچک راه می اندازیم، در حالی که اعتصابات و اعتراضاتمان تجلی رشد رادیکال سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی ما نمی باشد. صد البته که تحت کنترل این و آن سندیکا هم نیست. اعتصابات ما انبوه است اما کافی نیست. مبارزه ما باید تجلی قدرت تعیین کننده، اثرگذار و دشمن شکن گردد. باید بر اندام طبقه سرمایه دار و دولتش لرزه اندازد. باید چرخ تولید سود را به صورت سراسری در هم کوبد. باید بورژوازی را به عقب راند و تسلیم خواست های ما کند. باید میدان مشق قدرت ما برای تعرض کوبنده تر علیه سرمایه شود. برای این کار باید سراسری، شورائی و ضد سرمایه داری متشکل گردیم. ما همین حالا در سراسر ایران در حال جدال هستیم، اما همه جا متفرق، گسسته، فاقد استخوان بندی، بدون هیچ دورنمامی باشیم بیائید به این وضعیت پایان بخشیم. ببینیم که در هفته اول شهریور چه کرده ایم؟!! کارنامه پیکار ما به شرح زیر است.

1. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه که از ابتدای هفته آخر مرداد آغاز شده بود، ادامه داشت. مهم‌ترین مطالبه کارگران پرداختِ سه ماه مزدهای معوقه است. یکی دیگر از خواسته‌های کارگران هفت‌تپه، امکان برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد است که در لیست بیمه آنها، کار سخت و زیان‌آور ذکر نشده‌است. در این تجمع، کارگران رسمی، روزمزدی و همچنین آنها که در آستانه بازنشستگی هستند، شرکت داشتند. کارگران از ساعات ابتدایی صبح دست از کار کشیدند و در محوطه مجتمع جمع شدند. اعتصاب همه کارگران مجتمع تا هفتم شهریور ادامه داشته است.

2. کارگران گروه ملی فولاد اهواز اقدام به اعتصاب و راهپیمایی کردند. کارگران این واحد بزرگ که از اواخر مرداد در رابطه با معوقات مزدی خود اعتراضات خیابانی داشتند دست به اعتصاب زده و هر روز اقدام به راهپیمایی در اهواز کردند.

 

3. رانندگان کامیون اصفهان در منطقه شاپور جدید مقابل پایانه شهر اقدام به تجمع و اعتصاب کردند. هم چنین رانندگان کامیون در مشهد روز شنبه سوم شهریور در اعتراض به پایین بودن حقوق و گرانی قطعات یدکی و پاسخ ندادن به مطالبات شان اعتصاب کرده و در مقابل ستاد شهرداری کامیون های خودشان را متوقف کردند. تجمع رانندگان در جاده اهواز در روز شنبه ۳ شهربور در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها و گرانی لوازم یدکی جاده را مسدود کردند. رانندگان کامیون در یزد همه اعتصاب کردند و ماشینها خواباندند.

4. اعتصاب وتجمع رانندگان طرح مکانیزه جمع ‌آوری وحمل خاک وضایعات ساختمانی شهرداری مشهد درمقابل ستادخاک ونخاله ساختمانی (مپ) واقع در میدان حافظ.

5. کارگران شرکت کیسون پیمانکار اجرای طرح قطار شهری اهواز روز شنبه ۳ شهریور ۹۷، در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۶ ماه دستمزد خود، اعتصاب کرده و این پروژه را بستند.

6. روزدوشنبه ۵شهریوررانندگان تاکسی قزوین و خرم آباد دست ازکار کشیده و تجمع کردند. خواسته آنها اینست که درازای مبالغ دریافتی شرکتهای حمل ونقل به عناوین مختلف از رانندگان ،امکانات دراختیارانندگان قرار نمی دهند.

7. در حدود ۶۰۰کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در نواحی ریلی جلفا، هادی‌شهر، مرند و عجب‌شیر برای اعتراض علیه پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه، از صبح (شنبه/ ۳ شهریور ماه) اعتصاب کرده و با برپایی یک تجمع در محوطه محل کار خود خواستار پرداخت مطالبات مزدی و لغو قراردادهای موقت شده‌اند.

8. دوشنبه پنجم شهریورماه 250 تن از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی خمینی کرج اعتصاب کرده و این بار مقابل استانداری البرز تجمع کردند. کارکنان بیمارستان فوق تخصصی خمینی کرج روز گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 5 تا 10 ماه حقوق معوقه خود مقابل سازمان همیاری شهرداری‌ های استان البرز تجمع کرده بودند. دور جدید اعتصاب و تجمع کارکنان بیمارستان خمینی کرج که از ۵ روز قبل در اعتراض به تعویق ۱۰ ماه مزد و حقوق آغاز شده است ادامه دارد.

9. روز دوشنبه ۵شهریور۹۷ رانندگان سواری کرایه بین المللی مشهد-هرات در پایانه مشهد دست به تجمع و اعتصاب زدند. این اعتصاب به این علت صورت گرفت که گمرک ایران از روز گذشته از سواری های مسیر مشهد-هرات و بالعکس خواسته که مابازای هر نفر سیصدهزار تومان خروجی بدهند. در حالیکه کرایه دربست هر ماشین سیصد و هشتاد هزارتومان است!!

10. کارگران پروژه حفر تونل و انتقال آب کانی سیب به دریاچه اورمیه به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران این پروژه از چند روز پیش به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و اضافه کاری شان از عید امسال تاکنون، اعتصاب کرده اند. در روزهای گذشته فرماندهان سپاه بارها از کارگران خواست اند که به سر کار خود بازگردند اما معترضان می گویند که اول باید حقوق های معوقه شان پرداخت شود.

11. کارگران شرکت کارتن ایران (واقع در محله شادآباد تهران) از روز دوشنبه پنجم شهریور تاکنون در اعتراض به اخراج چهارنفر از نیروهای کار شرکت دست از کار کشیده و تحصن کرده‌اند.

12. کارگران پتروشیمی گچساران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه شان در هفتم شهریور چهارمین روز اعتصاب و اعتراض خودشان را ادامه دادند.

13. درحدود ۹۷ رانندگان خط بی‌آرتی۵ در تهران در اعتراض به کم شدن مزایا، با تجمع در مقابل دفتر پایانه بیهقی اتوبوس‌هایشان را متوقف و از سوار نمودن مسافر خودداری کردند. این کارگران روز سه‌شنبه ۶ شهریور ۹۷ نیز، دست به اعتصاب زدند.

14. کارگران شرکت «کُک سبز» چهارشنبه ۷ شهریور در اعتراض به تعویق مطالبات مزدی اعتصاب کردند. شرکت «کُک سبز»(کُک نفتی خام) که تولیدات آن حاصل بازیافت ته‌مانده‌های سنگین نفتی است در دهه ۱۳۸۰ تاسیس شده و در خرمشهر واقع است.

15. کارگران شهرداری زابل که چهارماه است حقوق نگرفته‌اند روز چهارشنبه هفتم شهریور مجددا دست به اعتصاب زدند.

16. روز چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷، رانندگان خودروهای استیجاری شرکت ایران_آروین در شهرک صنعتی بوکان دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که این رانندگان ، از روز دوشنبه ۵ شهریور در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماە حقوق خود، دست به اعتصاب زده بودند، امروز سومین روز اعتصاب شان را پشت سرگذاشتند.

کارگران ضد سرمایه داری
شهریور 1397