چند صد کارگر صنایع فولاد اهواز چندین روز است که به نمایندگی از 4000 کارگر این کارخانه، در اعتراض به تعویق طولانی پرداخت مزدها و برای تحقق سایر خواسته های خود در حال اعتصاب و ادامه پیکارند. آن ها با تشکیل اجتماع در مقابل استانداری اهواز از تعرضات بربرمنشانه سرمایه، سرمایه داران و دولت درنده اسلامی سرمایه داری علیه زندگی خود سخن راندند. در همان جا راه را بر اتوموبیل حامل جهانگیری معاون روحانی بستند ونفرت و خشم و قهر خویش نسبت به مالکان و حاکمان سرمایه را هر چه وسیع تر ابراز نمودند.  کارگران از درون اجتماغ و راهپیمائی اعتراضی خود به حمایت از مبارزات پرشکوه همزنجیران خویش در هفت تپه پرداختند. دست همراهی و همرزمی و همپیوندی به سوی کارگران نیشکر، کل کارگران خوزستان و همه کارگران ایران دراز کردند. فریاد «کارگران خوزستان اتحاد، اتحاد» و « فولاد – هفت تپه اتحاد، اتحاد» با شکوه تمام و طنین کوبنده به گوش همگان رساندند. آنان مصمم و پرخروش از مبرمیت و حیاتی بودن همبستگی ها گفتند. از تمام همزنجیران کارگر خوزستانی خواستند که دست در دست هم، متحد و همرزم به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران در صفی واحد و یکپارچه، قدرت خویش را در مقابل قدرت سرمایه به نمایش بگذارند.

کارگران کشت و صنعت هفت تپه خیلی زود غریو خروشان صدها کارگر فولاد را جواب مثبت دادند. آنها که روزهاست چرخ تولید سود را از چرخش باز داشته اند. در دهمین روز اعتصاب خویش، در یک خیزش خروشان دستجمعی، حصارهای شرکت نیشکر را پشت سر نهادند. وارد شهر شوش شدند، از اهالی کمک خواستند و همه با هم فریاد زدند «مردم شوش بیائید، ما همه با هم هستیم» فریادی که  با استقبال وسیع و پرشور کارگران شهر مواجه گردید. جمعیت هزار نفری کارگران نیشکر بر فراز این خیزش شکوهمند به فراخوان همزنجیران اهوازی جواب دادند و فریاد کشیدند: « فولادی با غیرت – تشکر، تشکر» آنان از دور دست همرزمی همرنجان را فشردند و بر اهمیت همصدائی ها تأکید کردند. آنچه امروز در خوزستان جریان یافت، می تواند طلایه رخدادی پرشکوه در درون جنبش کارگری ایران باشد. غریو برپائی شورای ضد سرمایه داری در هفت تپه، گسترش اعتصابات از چهاردیواری کارخانه ها به خیابان های شهرها، فریاد پرخروش همبستگی و مبارزه متحد کارگران مراکز مختلف کار علیه سرمایه، حمایت گسترده کارگران شوش از همرزمان هفت تپه ای، همه و همه رخساره های طلوعی نوین برای بالندگی همبستگی ها و همرزمی های متحد طبقاتی در تاریکی زار دهشتناک پراکندگی ها ی روز است.  

در این میان جای همصدایی کارگران بخش آموزش بسیار خالی بود. آنان نیز از دیروز دور دوم مبارزات خود را با شعارهای « تحصیل رایگان برای همه»، افزایش دستمزدها و آزادی معلمان زندانی ( عباس واحدیان، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری) در شهرهای سقز، کرج، تهران، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه، قروه، دیواندره، نجف آباد، البرز، مریوان، سنندج، کامیاران، خمینی شهر، جلفا آغاز و ادامه دادند. معلمان این بار هم از به کارگیری لفظ اعتصاب دریغ ورزیدند!! اعتراض خود را تحصن یا در واقع دخیل بستن به قدرت و قانون سرمایه برای رفع مشکلات نامیدند. از ابراز همراهی و همرزمی با کارگران فولاد و هفت تپه و جاهای دیگر امتناع کردند. در این میان بسیار زیبا است که دانش آموزان خردسال مدارس در حمایت از معلمان خود اعلام اعتصاب نمودند.

ما از همه کارگران می خواهیم که خروش همبستگی طلبی طبقاتی کارگران هفت تپه و فولاد را ارج نهند. به صدای اتحاد – اتحاد آنان گوش دهند، به فراخوان آنها برای مبارزه متحد و یکصدا و تشکیل صف متحد شورائی علیه سرمایه پاسخ مثبت گویند. از همگان می خواهیم که به حمایت از مبارزات روز همه همزنجیران در همه حوزه ه، از معلمان تا کارگران فولاد و هفت تپه و جاهای دیگر برخیزند، به آنها پیوندند و در پشتیبانی از کارزار جاری آنان چرخ کار و تولید را هر چه گسترده تر از چرخش فرو اندازند.

کارگران ضد سرمایه داری