همه از وضعیت مناطق سیل زده و آنچه بر سر همزنجیران ما در این مناطق رفته است و می رود به خوبی آگاهید. گزارشی که ساعاتی قبل در همین کانال تلگرامی و اینترنتی آوردیم نکته، نکته اش حاصل مشاهدات مستقیم عزیزان ما از حال و روز میلیون ها کارگر نفرین شده اسیر سیل در یک سوی و آماج بیشترین بربریت های سرمایه داران و رژیم اسلامی سرمایه در سوی دیگر است. در این گزارش بسیار کوتاه و نوشته ها و متون دیگر منتشر شده ما عریان و شفاف دیده اید که چگونه سد بندی های وجب به وجب سرمایه داران سپاهی و دولتی و خصوصی بر روی همه آبهای جاری این جهنم، تمامی شرایط لازم برای راه افتادن این گونه سیلاب های بنیان کن، ویرانی زا و دهشت آفرین را فراهم ساخته است. دیده اید که چگونه سرمایه داران با هدف کاهش حداکثر هزینه ها و حصول کهکشانی ترین سودها حتی از لایروبی بالا و پائین این سدها دریغ کرده اند. دیده اید که مستغلات سازی صاحبان سرمایه در مسیر سیل ها چگونه زندگی میلیون، میلیون انسان کارگر را طعمه طغیان آب کرده است. در گزارش اخیر به وضوح دیدید که سرمایه داران و دولت آنها پس از آنکه سیلاب ها کل هست و نیست توده کارگر را با خود برده است، پس از آن که سیل جان صدها زن و مرد و پیر و جوان و کودک کارگر را گرفته است، باز هم فقط و فقط به شیار دلمه های خون مشغولند. سبعیت و بربریتی که فقط از دست جنایتکارترین وحوش سرمایه دار ساخته است. در گزارش دیدیم که چگونه اینان سد سر راه هر نوع امداد و کمک رسانی انسانی ما به همزنجیران سیل زده می باشند. چگونه کل کمک های جمع آوری شده توسط کارگران شهرهای مختلف را چپاول می کنند و بسان راهزنان موحش ماقبل قرون وسطی از دست سیل زدگان خارج می سازند. دیدیم که چگونه چادرها، مواد غذایی، پوشاک و هر امکان معیشتی فراهم شده توسط ما برای خانه خراب شدگان، آوارگان و سیل بردگان را از دستمان می گیرند تا دربازار سرمایه به فروش رسانند و حاصل آن را بر سرمایه های خود بیفزایند. به راستی که سرمایه، کلیه رکوردهای تاریخی انسان ستیزی را پشت سر نهاده است و در جهنم جمهوری اسلامی تا فتح آخرین مرزهای بشریت کشی پیش تاخته است. در تمامی طول این مدت دولت اسلامی بورژوازی، سپاه، ارتش، بسیج، همه نهادهای قدرت سرمایه و تمامی سازمان های زیرمجموعه « بیت رهبری» بیشترین کارشان در مناطق سیل زده همین چپاول ها، سوداندوزی ها و جنایت ها بوده است. بخش دیگر رسالت آنها نیز سرکوب قهرآمیز هر صدای اعتراض انسان های سیل زده و به خون کشیدن سیل زدگان معترض است.

کارگران!

سرمایه و دولت سرمایه داری با میلیون ها انسان کارگر اسیر سیل چنین کرده است و چنین می کند. همین حالا جمعیت عظیم این انسانهای سیل زده زیر فشار گرسنگی، قحطی، بی آبی، نایابی امکانات اولیه معیشتی، بی داروئی، آوارگی و بی خانمانی در حال نابود شدن هستند. انواع بیماریهای عفونی جانشان را تهدید می نماید. رژیم و همه نهادها و ارگانهایش لقمه، لقمه غذا، هر قرص و آمپول و کپسول دارو، هر مقدار پوشاک، هر تعداد چادر، هر شمار بطری آب، هر وسیله لازم معیشتی و درمانی را که از هر کجا و توسط اهالی هر دیار برای این انسانهای آواره ارسال می شود یکراست تاراج می کنند و از رسیدنشان به دست توده سیل زده در حال نابودی جلوگیری می نماید. جنایات رژیم و نهادهایش آتش قهر و خشم و طغیان توده های بی خانمان کارگر را وسیعا برافروخته است. کارگران سیل زده، عاصی و خشماگین به نیروهای سپاه، بسیج و سایرعوامل دژخیم رژیم حمله می کنند. ماشین اختاپوسی قهر و توحش دولت سرمایه داری نیز همه جا دست به کار سرکوب و خفه کردن این اعتراضات، عصیان ها و خیزش ها است. رژیم با تمامی تدارک لازم آماده کشتار و سرکوب هر صدای معترض در منطقه است و سپاه پاسداران اصفهان وظیفه پیشبرد و هدایت و اعمال این سرکوب را بر دوش گرفته است. ما شاهد این وضع هستیم. وضعیتی که سکوت در مقابل آن خفت بار و سرزنش انگیز است. باید کاری کرد. باید راه افتاد و علیه آنچه سرمایه و دولت سرمایه داری بر سر این همزنجیران آورده است شورید. باید جنبشی سراسری و شورائی برای چالش این وضع و کمک به سیل زدگان آواره راه انداخت. وقت آنست که همیاری، همکوشی، همدلی و همراهی با این بخش وسیع نفرین شده طبقه خود را حلقه ای مهم و توفانی از زنجیره سراسری مبارزات جاری خود علیه سرمایه داران و دولت آنها سازیم. در هر کجا هستیم دست در دست هم نهیم، شور و مشورت کنیم، به سراغ کارگران دیگر برویم. اساس را تبدیل شدن به یک قدرت طبقاتی تعیین کننده ضد سرمایه داری قرار دهیم. این جهتگیری را اتخاذ کنیم که قدرت سرمایه داری را با قدرت عظیم کارگری ضد سرمایه به چالش بکشیم. این قدرت را احیاء و به صورت شورایی وارد میدان سازیم. با این قدرت:

1. خانه های خالی موجود در شهرهای نزدیک یا دور را تصرف و در اختیار سیل زدگان آواره بی خانمان قرار دهیم.

2. فروشگاههای بزرگ و مراکز ذخیره خواربار را اشغال و تأمین کاملا رایگان و بدون هیچ هزینه کل خورد و خوراک، پوشاک، همه مایحتاج معیشتی و تمامی وسایل زندگی و رفاه سیل زدگان را بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کنیم. 3. مراکز درمانی و داروخانه ها را با قدرت جمعی و شورائی خویش مجبور به پذیرش فوری و درمان بدون هیچ ریال هزینه بیماران سیل زده کنیم.

کارگران!

کاملا بدیهی است که بسیاری از شما این حرف های ما راشعارگونه و ناممکن خوانید اما قطعا و بدون هیچ تردیدی اشتباه می کنید. کل این ها عملی و قابل انجام است. فقط نیاز به قدرت دارد. ما نه فقط این قدرت را که قدرت دگرگونی تاریخی کل دنیا را داریم. تاریخ تکامل جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است و قدرت پیکار طبقه ما برای تحقق عظیم ترین تغییرها کفاف می دهد. باید این قدرت را متحد و متشکل سازیم. برای این کار باید شروع کنیم. با این قدرت چرخ تولید و کار سرمایه داری در سراسر جامعه را از چرخش فرو اندازیم. نظم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری را مختل کنیم. ما همه این کارها را می توانیم انجام دهیم. بارها در تاریخ انجام داده ایم. 40 سال پیش در همین جهنم سوزان سرمایه داری ایران انجام دادیم. فاجعه همواره این بوده است که قدرت خویش را نه برای رهایی خود، نه برای رفاه و تعالی زندگی خویش، نه علیه سرمایه که فقط در خدمت اهداف این یا آن بخش ارتجاع درنده بورژوازی و درپهنه تسویه حسابهای میان این کرکسان مردارخوارشیفته مالکیت و سود و سرمایه و قدرت تباه کرده و هرز داده ایم. بیائید این بار قدرت طبقه خود را نه در خدمت تحقق اهداف پلید دشمنان که علیه سرمایه داری و سرمایه داران و دولت سرمایه و در راستای تأمین رفاه و آسایش و زندگی و رهایی خویش به کار گیریم.

کارگران ضد سرمایه داری

pol 2