سرمایه داری خوب و بد ندارد و بورژوازی همه جای جهان سر و ته یک کرباس است. انسان، انسانیت، موجودیت انسانی و نیازهای اولیه بشری هیچ چیز، سرمایه، سود، انباشت و خودافزائی غول آسای سرمایه  همه چیز. این حرف اول و آخر شیوه تولید سرمایه داری در سراسر دنیا و در کل تاریخ این نظام است. اینکه فاشیسم اسلامی بورژوازی در ایران، در رابطه با پاندمی کووید 19 چه بر سر 60 میلیون نفوس توده کارگر آورده است، بی نیاز از توصیف است. این را همگان می دانند. آنچه کمتر به زبان ها می آید سناریوی دفاع از جان آدمیزاد!! در قله های پرآوازه و شهرآشوب رفاه!! جامعه مدنی و حقوق بشری نظام بردگی مزدی است. سوئد صدرنشین این جوامع است. در سوئد آمار مبتلایان ساعت به ساعت، با شتاب زیاد، سیر صعودی می پیماید، کلیه مناطق و شهرها از بالتیک تا قطب شمال، میدان تاخت و تاز کرونا است. هراس و وحشت همه را در خود فرو پیچیده است اما دولت بورژوازی، طبقه سرمایه دار و بیش از همه سازمان مراقبت و تدارک اجتماعی با اصرار غیرقابل توصیفی، استوار و مصمم می گویند که:

هیچ نیازی به تعطیل مدارس نیست، هیچ کدام ار مراکز کار و تولید نباید تعطیل شوند. از گزارش روزانه شمار بیماران باید جلوگیری گردد، آلوده شدگان و مبتلایان به کووید 19 احتیاج به هیچ گونه تست ندارند، پرواز هواپیما همچنان مجاز است. تشکیل اجتماعات کمتر از 500 نفر بدون هیچ اشکال است. هیچ قرنطینه ای در هیچ کجا دستور کار نمی باشد، حمل و نقل همگانی از اتوبوس تا مترو و از قطارهای بین شهری تا ترامواها باید با همه ظرفیت موجود به کار خود ادامه دهند، هیچ فروشگاهی، سینمائی، رستورانی در هیچ کجا تعطیل نمی گردد.

بورژوازی سوئد، دولت و بالانشینان سیستم درمان کشور هیچ کدام از اقدامات بالا را نیاز مقابله با شیوع دامنگستر و پاندمیک کرونا نمی بینند!! راه چالش کووید 19 را در هیچ یک از این پروسه ها، پویش ها یا برنامه ریزی ها جستجو نمی کنند، آنها برای کارزار علیه کرونا و کووید، طرح های بسیار مشعشع و حیرت انگیز دیگری دارند. به چندتا از این پروژه های اعجازآور  نظر اندازیم:

تخصیص 500 میلیارد کرون اعتبار برای کمک فوری، ضربتی و حیاتی به شرکتهای متوسط و کوچک، به سرمایه داران  صاحب مؤسسات صنعتی و تجاری با هدف جلوگیری کاملا کارا و چاره ساز از هر گونه کاهش سود این شرکت ها، کاهش آزاد و بی دریغ مالیات کارفرمائی یا هر مالیات مربوط به سرمایه و سرمایه داران، با هدف جبران جامع الاطراف و مکفی هر گونه خسارت احتمالی شرکت ها در صورت ابتلای هزار، هزار کارگر مورد استثمار آنان. این کار باید حتما انجام گیرد تا هیچ دیناری از سود هیچ سرمایه داری کم نگردد. تنزل بیش از پیش بهره بانکی برای صاحبان سرمایه تا غول های عظیم صنعتی و مالی با فراغ بال دست به کار انباشت افزون تر و کهکشانی تر شوند.

ملاحظه می کنید که از منظر بورژوازی سوئد و دولتمردانش، کرونا و کووید 19 تا جائی که به 8 میلیون سکنه کارگر این کشور بر می گردد مطلقا موضوع قابل بحثی نیست. کرونا مخیر، مختار و آزاد است تا هر کجا که می خواهد جان کارگران را بگیرد، این کشتار تا جائی که به کارگران بالای 65 سال مربوط می شود یک فرصت بسیار طلائی نیز هست، باید آن را عید عظیم خون دید و شاید کمک مؤثری به سرمایه در پالایش بحران خود باشد. از این که بگذریم باید پاندمی کووید را با شور فراوان غنیمت شمرد و بلادرنگ و بدون هیچ فوت وقت تریلیون ها کرون حاصل کار و استثمار توده های کارگر سوئد و دنیا را به حساب تراست ها و مؤسسات غول پیکر سرمایه داری واریز کرد.  به خاطر بیاورید که اینجا جهنم سرمایه داری ایران و قلمرو حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه نیست، اسپانیای ژنرال فرانکو هم نیست، ایتالیای موسولینی هم نمی باشد، افریقای جنوبی دوران آپارتاید هم نیست، استالین هم تا جائی که می دانیم سفری به این دیار نداشته است. اینجا سوئد، بلندآشیان دموکراسی، مدنیت و حقوق بشر سرمایه داری، ام القرای سوسیال دموکراسی نظام بردگی مزدی و کعبه آمال بورژوازی چپ جهانی است. در چنین جامعه ای است که به گاه طوفان کووید 19، دولت سوسیال دموکرات سرمایه با کارگران همان می کند که علی خامنه ای و رژیم درنده دینی بورژوازی می کند، رک و عریان عربده می کشد که همه مراکز کار باز باشد، مدارس باز باشد، پروازها آزاد باشد، مهد کودک ها مفتوح ماند، زیرا هر ساعت تعطیل این مراکز، تعطیل چرخه سود سرمایه است. به بهای باز بودن این مراکز خیل کارگران قربانی گردند زیرا که کشتار آنها آبیاری کشتزار انباشت پرخروش تر سرمایه است. این را هم به خاطر داشته باشیم که در تمامی طول این مدت فریاد کارگران بخش درمان تا عرش پرطنین بوده است که در بیمارستان ها و مراکز درمانی فاقد امکانات لازم  برای رسیدگی متعارف و ابتدائی به وضع مراجعان بیمار هستیم.