کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه حاضر، عده بیماران کووید 19 از مرز چند میلیون فراتر رفته است و شمار کشته شدگان از چند ده هزار افزون است. روند ابتلا و کشتار با شتابی رعب آنگیز پیش می تازد و در این میان وضعیت کارگران بخش درمان از همه هولناک تر و فاجعه بارتر است. حتی اگر گزارش سراسر دروغ، مالامال از جعل و آکنده از فریب وزارت بهداشت رژیم را ملاک گیریم، تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ اسفند، حدود بیست و هفت پرستار، بهیار و سایر کارکنان قلمرو درمان جانشان را از دست داده اند. آمار واقعی به طور قطع دهها بار بیشتر است. با همه اینها برای داشتن تصویری کمرنگ از ابعاد بربریت و جنایت فاشیسم اسلامی بورژوازی علیه کل طبقه کارگر ایران، به طور خاص کارگران حوزه درمان، کافی است به یک مقایسه بسیار ابتدائی چشم دوزیم. در کشور چین با جمعیتی قریب یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، شیوع انفجارآمیز کووید 19 در مدت یک ماه و نیم اول، فقط ۶ کارگر بخش درمان را از پای درآورد. در جهنم سرمایه داری ایران، در زیر سیطره حاکمیت رژیم اختاپوسی اسلامی سرمایه، این بیماری فقط در فاصله دو هفته جان ۲۷ پرستار، بهیار و پزشک را گرفته است. مؤلفه های مربوط به کل جمعیت هر کدام از دو کشور، دوره زمانی مورد بررسی و آمار مرگ و میرها را در یک تناسب مرکب ریاضی کنار هم چینیم، به سادگی در می یابیم که آمار تلفات کارگران بخش درمان در ایران، حدود ۲۷۰ برابر چین بوده است. سرچشمه انفجارآمیزی این کشتار ۲۷۰ برابری در کجا قرار دارد؟. پاسخ بسیار روشن و فارغ از هرگونه ابهام است.

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم به جای آنکه کلیه آحاد جامعه، کل 80 میلیون نفوس جمعیت را در جریان مخاطرات مرگبار این اپیدمی قرار دهد راه هر گونه اطلاع رسانی به آنها را مین گذاری فاشیستی کرد، بحث درباره کرونا را توطئه دشمن خواند، گفت و شنود پیرامون بیماری را «اقدام علیه امنیت ملی» نامید، هر اعتراض به این توحش را با تمامی قدرت سرکوب کرد. دولت اسلامی این کار را انجام داد، صرفا به این خاطر که چرخه تولید سرمایه داری در چرخش باقی ماند، شط سودها خروشان باشد و هیچ ریالی از حجم سودها و سرمایه ها اسیر کاهش نشود. به مقایسه رژیمهای ایران و چین در این رابطه وانفسا پرداختیم، آیا این بدان معنی است که آنچه در چین انجام یافته است هیچ بارقه ای از هیچ شکل جهتگیری انسانی داشته است؟!!. چنین تصوری حدیث جهل مطلق نسبت به شناخت سرمایه داری و توهم وحشتناک به ارتجاع هار بورژوازی است. سرمایه داران چینی و دولت آنها نیز تا جائی که پای جان کارگران در میان بود، همین جنایتها را انجام دادند، آنها هم فقط هنگامی دست به کار مقابله شدند که فشار تیغ تشدید بحران سرمایه داری را بر گردن خود لمس نمودند. قیاس در اینجا حاشیه ای بی رنگ برای افکندن پرتو بر ابعاد سبعیت و بشرستیزی رژیم درنده اسلامی ایران است. فاشیسم اسلامی سرمایه با کارکرد سبعانه بالا کل توده های کارگر را تسلیم پاندمی کووید کرد و در این راستا مهلک ترین و فاجعه بارترین ضربه ها را بر هستی کارگران بخش درمان وارد ساخت. برای لحظه ای در نظر آریم که در طول این مدت، در هر شهر، انبوه انسانهای حامل ویروس بدون آنکه خود بدانند، به دلیل مشکلات متنوع جسمی راهی بیمارستان ها، درمانگاهها و مراکز درمانی گردیدند و کارگران حوزه درمان از پرستار و کمک پرستار و بهیار گرفته تا پزشک و سایر کارکنان بدون داشتن هیچ آماده باش ویژه پزشکی، هیچ تدارک، هیچ سطح برنامه ریزی، هیچ حق گفتگو در باره بیماری، مجبور به پذیرش و مداوی این بیماران از جمله جمعیت وسیع حامل کرونا یا مبتلا به کووید شدند. کاری که در ساده ترین محاسبات زمینی، سوای تسلیم گسترده و بدون قید و شرط کلیه بهیاران، پرستاران، کمک پرستارها، تکنیسین ها، پزشکان و در یک کلام همه کارگران حوزه درمان به طوفان مرگ آور کرونا، از سوی وحوش اسلامی سرمایه، هیچ معنای دیگری نداشت. رژیم چنین نمود و با این کار سایه مرگ را بر سراسر مراکز پزشکی و درمانی گسترد. بیمارستان ها را قتلگاه کرد و شمار کثیر کارگران این بخش را به جوخه مرگ سپرد. این نه پایان سناریو که نقطه آغازش بود. با اعلام شیوع کووید، سیل بیماران به سوی بیمارستانها سرازیر شدند و این درشرایطی بود که پرستاران، بهیاران، پزشکان، کارکنان دیگر حتی ابتدائی ترین امکانات درمانی را در اختیار نداشتند، ساده ترین وسائل حفاظتی از نوع ماسک، مواد شوینده و ضدعفونی کننده، لباس خاص اطاق درمان، تست های تشخیص بیماری، دستگاههای لازم سیتی اسکن، امکانات بسیار حیاتی سی سی یو  و هیچ چیز دیگر در دسترس آنها نبود، کارگران درمان هیچ کدام این مایحتاج حیاتی را نداشتند و در همان حال باید مبتلایان را درمان می کردند!!! معضل بنیادی و حیاتی دیگر قلت رعب آور شمار کارگران و کارکنان شبکه درمان در قیاس با کثرت وحشت انگیز تعداد مراجعان بیمار بود. حاصل مستقیم این تناقض فرساینده هلاکت زا، تناقض میان کمبود فاجعه بار بهیار و پرستار و پزشک و امکانات دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و درمانی در یک سوی و هجوم سیل وار مریضان مبتلا به کووید در سوی دیگر این شد که جمعیت موجود پرستار، بهیار، کمک پرستار، تکنیسین و پزشک، با نثار بی دریغ جان به چالش تناقض مرگ آور مولود نظام سرمایه داری و حاکمیت ددمنشانه اسلامی سرمایه برخیزد. کرونا و بیماری کووید درمعیت فاشیسم هار بورژوازی با یکه تازی بدون هیچ مهار، جان انسانها را می گرفت و کارگران حوزه درمان باید با شمار اندک خود و فقدان هر گونه امکانات و تدارک لازم بهداشتی، درمانی، پزشکی و بیمارستانی برای نجات حتی المقدور جان انسانها تلاش می کردند. آنها چاره ای نداشتند سوای آنکه با مایه گذاری از جان خویش و عزیزانشان بار مصیبت سهمگین و انفجارآمیزی را که سرمایه و حاکمانش بر هستی دهها میلیون کارگر انداخته بود تا سرحد امکان کاهش دهند. تعداد کثیری از پرستاران و بهیاران حتی در طول روزها فرصت نیافتند که برای ساعاتی بیمارستان را ترک گویند، مجبور شدند شبها را در مراکز درمانی به صبح رسانند و یکسره مشغول کار باشند. کارگران ایران قطعا فداکاری این بخش از طبقه خود را هیچ گاه از یاد نخواهند برد، درست همان گونه که ابعاد آتشفشانی و کهکشانی بشرستیزی های وحوش درنده و حاکم بورژوازی را فراموش نخواهند کرد. تعداد کشته شدگان بخش درمان بسیار دهشت زا است. از میان آنها ما با آوردن نام چند نفر، کمپین عظیم انسانی کل کارگران و کارکنان این بخش را ارج می گذاریم.

1. ماهرخ جعفری پرستار بیمارستان تامین اجتماعی فیاض تهران

2. نرگس خانعلی زاده پرستار بیمارستان لایجان

3. غلامرضا وثوقی کیا پرستار بیمارستان رشت

4 علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان رشت

5. رامین عزیزی فر پرستار مسیح دانشوری تهران

6. علی‌محمود خان‌شیرازی، پزشک شبکه بهداشت قاینات خراسان جنوبی

7. جباری  کمک پرستار

8. رنجبران کمک پرستار

9. حمید لطفی ارتوپد استان گیلان

10. سیامک دیشلی پزشک اطفال

11. رضا کوچکی نیا پزشک

12. محمدعلی ربیعی  پزشک

13. مصطفی صمدی پزشک

14. اردشیر شیران پزشک در اصفهان

15. فرید نیروئی  پزشک  بابل

16. محمدعلی بخشعلی زاده پزشک

17. کورش گودرزی پور پزشک

18  حبیب الله پیروی پزشک

19.  وحید منصف کسمائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

20.  مهدی فتح آبادی پزشک بخش اورژانس

21. سورنا میرمیرانی پزشک

22. زهتاب کادر درمان بیمارستان گلسار

23 سید آل حسینی کادر درمان بیمارستان گلسار

24. محمد محمدی  پزشک

25 . ناهید نوشاد، بهیار بیمارستان خصوصی گلسار گیلان

26. افشار امیری متخصص روانپزشکی

27 . وحید ایروانی متخصص روانپزشکی

28. علی شجاعی دستیار سال آخر ENT دانشگاه کرمان

29. ایمان معین‌زاده پرستار بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

30. سهیل کیانفر پزشک استان گیلان

31. محسن خادم، 30 ساله، پرستار اتاق عمل بیمارستان میلاد کاشان

32. انوشه بیکیان، مامای بیمارستان الزهرای رشت

33. مجید اردشیری پرسنل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

34. منوچهر ساداتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

35. مرضیه حسینی‌نژاد دانشگاه علوم پزشکی بابل

36. جواد جلالی‌نیا دانشگاه علوم پزشکی بابل

37. حانیه عدالتی کارمند شاغل در واحد مدارک پزشکی بیمارستان شفاء تاکستان

38. تهمینه ادیبی پرستار بخش اورژانس بیمارستان انزلی

39. مجید اردشیری پرسنل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

روز 26 اسفند مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک گفت که تا کنون 17 مددجو و چند نفر از پرستاران آسایشگاه به کرونا مبتلا شده‌اند و 3 نفر تا کنون جان باخته‌اند. در این آسایشگاه بیش از 110 سالمند و 200  بیمار مبتلا به ام اس زندگی می‌ کنند. آسایشگاه کهریزک 900  کارگر دارد. از تعداد سالمندان و معلولانی که به کووید 19 مبتلا شده‌اند اطلاعی در دست نیست. برخی منابع غیررسمی از ابتلای 173 نفر در این آسایشگاه خبر می‌دهند.

43. ایرج ابراهیم ‌نژاد پزشک خانواده شهرستان بابل

44. فیروزه خوشگفتار: کارمند دانشگاه علوم پزشکی گیلان در  بیمارستان فومن

45. یوسف موسوی پزشک شهرستان گالیکش

46. اسماعیل بخشی پور کارگر بیمارستان رشت

47. عباس توسن متخصص گوش، حلق و بینی مقیم تهران 

48. حسن ارباب کارگر خدمات نظافتی بخش اورژانس بیمارستان کامیاب مشهد

49. مهدی وریجی پزشک اهل ساری

50. شیرین روحانی راد پزشک بیمارستان پاکدشت

51. غلامعلی معنویان پزشک عمومی شهرستان میاندرود

52. صمد بابازاده، پزشک در بابل

53. تقی اهرچی فرشی، پزشک اطفال در تبریز

54. طاهره اسماعیلی، پرستار بیمارستان بهشتی 

55. احمد سلیم‌آبادی کارگر واحد نقلیه بیمارستان کامکار

56. مظفر ربیعی پزشک در آمل

57- 58-59-60   — از دانشگاه علوم پزشکی آمل که موفق به یافتن اسامی آنها نشدیم.

61 – 62 -63 – از افراد کاردر درمانی بیمارستان قم که خبر فوت آنها بدون ذکر اسامی توسط قدیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر اعلام گردیده است. او ادامه داد که از آغاز همه‌گیری کرونا در قم تاکنون حدود ۴۰ پزشک قمی و ۱۳۰ نفر از پرستاران به این ویروس مبتلا شده‌اند.

64. عبدالشكور هژير اميری، داروساز شهرستان رشت

65. «رائولا راگوتام» متخصص داخلی هندی، در شهرستان ساوه              

66. حسین جوهری، متخصص گوش و حلق و بینی در قم

67. ایوب نادری و همسرش پزشک بیمارستان حضرت رسول جوانرود

68. مهدی قنبری وهمسرش پزشک بیمارستان حضرت رسول جوانرود

69. حمزه —— متخصص تغذیە بیمارستان رسول جوانرود

  • روز 5 اسفند دولت ایتالیا اعلام داشت که حدود 10 درصد شاغلان بخش درمان به ویروس کرونا مبتلا شده اند و در این میان 24 پزشک جان باخته اند. اولین مورد ابتلا به کووید 19 در ایتالیا در تاریخ 20 ماه فوریه ثبت شده است. درهمین روز وزیر بهداشت دولت روحانی از 14 مورد مبتلا نام برد. فاشیسم اسلامی بورژوازی که بنیاد کارش را بر کتمان تا سرحد امکان بیماری با هدف مجبور سازی کارگران به کار گذاشته بود، برای نخستین بار در اول اسفند 98 خبر از مرگ دو نفر در شهر قم داد. رژیم سپس در صبح پنجم اسفند اعلام کرد که  تعداد جانباختگان به 12 نفر رسیده است. اگر این آمار درست باشد تعداد قربانیان کووید- 19 در ایران طی چهار روز شش برابر شده است. شمار مبتلایان نیز در روز پنجم شیوع 64 نفر اعلام  شد که 13 برابر تعداد مبتلایان روز اول اسفند بود. همه این ارقام بانگ می زنند که سرعت انتشار پاندمیک بیماری در ایران بسیار بیشتر از ایتالیا بوده است. با همه اینها عوامل رژیم در اعلام اخبار ابتلا و فوت افراد به گونه فاجعه باری دچار تناقض، تشتت و پراکنده گوئی هستند. چند روز پیش رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت که کادر پزشکی و درمانی استان روزهای سختی را پشت سر می ‌گذارند. تا کنون 43 نفر از پزشکان متخصص یا دارای فوق تخصص، 284 پرستار و 37 کادر دیگر درمانی بیمارستان، مجموعا 364 نفر به کرونا مبتلا شده اند.

مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا در جریان گفتگو با خبرگزاری آناتولی تصریح می کند که شدت بیماری کرونا در ایران فوق‌العاده و بسیار بیشتر بیشتر از کشورهای دیگر حتی چین است. هیچ استانی از استانهای کشور وجود ندارد که در حال حاضر بیماری کرونا در آن گسترش نیافته باشد. او افزود: مواردی که وزارت بهداشت اعلام می‌ کند فقط جزیی از کل بیماران است

8 فروردین نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز خبرداد که تاکنون تست ویروس کرونای حداقل 37 نفر از اعضای کادر درمانی این استان مرکب از پزشک، پرستار، کادر اداری و سایرین مثبت بوده است. تعدادی از اعضای کادر درمانی استان نیز بدون انجام تست، تحت درمان قرار گرفته و در قرنطینه به سر می‌برند.

کارگران ضد سرمایه داری