میدان تاخت و تاز بیماری هلاکت آفرین و بشریت کش کووید 19 بر خلاف آنچه دولت های درنده سرمایه داری دنیا، از مرزداران پرآوازه دموکراسی و آزادی!! و حقوق بشر!! گرفته تا فاشیست و لیبرال و صاحب هر نام و نشان دیگر می گویند نه فقط نشانی از محدود شدن ندارد که لحظه به لحظه وسیع تر و طوفانی تر می گردد. تاهمین لحظه حاضر فقط براساس گزارش لابراتورها بیش از 4 میلیون انسان اسیر این بیماری و شمار کشتگان به مرز 280 هزار رسیده است. فاصله میان این ارقام تا واقعیت ها، اگر چه در همه جوامع یکسان نیست، اما در سراسر جهنم سرمایه داری به گونه ای بسیار موحش بالا است. هیچ دولتی داده های واقعی را منتشر نمی سازد، هیچ نهاد بین المللی ابعاد واقعی فاجعه را گزارش نمی کند، همگی بدون هیچ استثنا دروغ می گویند، جعل می کنند، دست به تحریف می زنند. آمار مبتلایان را بسیار کمتر از آنچه هست و شمار مردگان را گاه تا چند دهم آمار واقعی پائین می آرند، بورژوازی در این پهنه، مثل تمامی قلمروهای دیگر آن می کند که از بنمایه طبقاتی اش بر می خیزد. اما مشکل فقط جعل آمارها و پرده کشیدن بر شمار واقعی مبتلایان و مردگان نیست. بورژوازی در نقطه نقطه جهان موجود شالوده کار خود در مقابله با کرونا را به تمام و کمال بر پاسخ هر چه کارسازتر و چاره پردازتر به نیازهای چرخه ارزش افرائی سرمایه و قربانی کردن هر چه سبعانه تر و جنایتکارانه تر توده های کارگر در آستان حفظ و بقای سرمایه داری قرار داده است. در این عرصه هیچ تفاوتی میان هیچ دولتی با دولت های دیگر نیست. اگر اینجا و آنجا تفاوتی مشهود است صرفا در چگونگی آرایش استراتژیک دولتها برای پیشبرد و تحقق اهداف پلید بشرستیزانه بالا است. تا اینجا نیز با هیچ حادثه عجیبی مواجه نیستیم. این هویت، ذات و همه چیز بورژوازی است که در هر لباس، زیر هر نام و کنار هر بیرق چنین کند، جز این قرار نیست و نمی تواند باشد. فاجعه اساسی نه اینها که رخداد بسیار سیاه دیگری است. فاجعه عظمی اینجاست که حدود 5 ماه از شروع اپیدمیک و سپس پاندمیک کرونا گذشته است. در کل این مدت بورژوازی تمامی کشورها آن نموده اند که گفتیم. با کار خویش میلیونها انسان را در خطر مرگ محتوم قرار داده اند، زیر پوشش مبارزه با کرونا کل بار بحران دیرپای سرمایه داری و کل عوارض انحطاط، گندیدگی و بربریت این نظام را بر زندگی کارگران سرشکن ساخته اند. بورژوازی همه این توحش ها را به نمایش نهاده است اما در هیچ کجا، هیچ بانگ اعتراضی از هیچ کارگری برنخاسته است. اعتراض و شورش پیشکش، کارگران کشورها یکی پس از دیگری کمپین بیعت راه انداخته اند، سمفونی سپاس نواخته اند و فریاد حمایت از این سبعیت ها سر داده اند!!!  

رژیم اسلامی نیز یک ماه تمام با سانسور فاشیستی اخبار مربوط به کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم به جای آنکه کلیه آحاد جامعه، کل 80 میلیون نفوس جمعیت را در جریان مخاطرات مرگبار این اپیدمی قرار دهد راه هر گونه اطلاع رسانی به آنها را مین گذاری فاشیستی کرد، اطلاعات حاصل  از منابع گوناگون، حتی منابع درونی رژیم حاکی است که کثرت مبتلایان افزون بر صدها هزار و شمار جانباختگان از 50 تا 60 هزار انسان بیشتر است. حاکمان اسلامی سرمایه این ارقام را بین 10 تا 20 مرتبه کمتر ار داده های واقعی گزارش کردند و می کنند. از هر 15 کشته یک نفر و از هر  20 مبتلا فقط یک نام را در محاسبات خود وارد ساختند. آنها مطابق معمول در دروغ پردازی و عوامفریبی از تمامی شرکا و رقبای طبقاتی خویش پیشی جستند. در شرائطی که طوفان مرگ با قدرت تمام جان انسان ها را درو می کرد از پیروزی بر کووید 19 و مهار کرونا گفتند!!! بیمارستان ها فاقد ابتدائی ترین امکانات ضروری برای حفاظ جان بیماران و کارکنان بخش درمان بود و آنها لحظه به لحظه از وفور طغیان وار این امکانات و آمادگی رژیم برای تأمین احتیاجات کل کشورها سخن راندند!!! منابع درونی خودشان شمار مرگ و میر استانی را تا مرز 10 هزار اعلام کردند و وزارت بهداشت رژیم از مردن 6000 در سراسر کشور گفت!!! حکام دژخیم سرمایه درز هر خبر واقعی از نهادهای دولتی مانند ثبت احوال در باره جانباختگان را ممنوع ساخت و تمرد از این فرمان را مستوجب مرگ خواند. رژیم کل این جنایت ها را انجام داد تا چرخه تولید سرمایه داری را از گزند هر توقف باز دارد، تا هیچ کارگری حتی بیمار در خانه نماند، تا کل کارگران در محیط کار مالامال از کرونا حاضر گردند، تا توده های کارگر با تحمل بیشترین تلفات رود تولید سود را پرخروش نگه دارند. سرمایه و دولتش چنین نمود اما جنبش کارگری تا امروز هیچ جبهه کارزاری در مقابل این تهاجمات نگشوده است. اینکه در طول این مدت چند ده هزار کارگر قربانی سیاست های کارگرکش و بشرستیز بورژوازی شده اند دقیقا نمی دانیم. حتی در مورد کارگران بخش درمان، اطلاعات وسیعی نداریم. آنچه در زیر می اید صرفا مشتی از خروار است. تعداد کثیری از پرستاران و بهیاران زیر فشار کمبودها و کاستی های بسیار اساسی حوزه درمان و بیمارستان ها جان خویش را از دست داده اند. کارگران ایران قطعا فداکاری این بخش از طبقه خود را هیچ گاه از یاد نخواهند برد، درست همان گونه که ابعاد آتشفشانی و کهکشانی بشرستیزی های وحوش درنده و حاکم بورژوازی را فراموش نخواهند کرد. تعداد کشته شدگان بخش درمان بسیار دهشت زا است. از میان آنها ما با آوردن نام چند نفر، کمپین عظیم انسانی کل کارگران و کارکنان این بخش را ارج می گذاریم.

1. ماهرخ جعفری پرستار بیمارستان تامین اجتماعی فیاض تهران

2. نرگس خانعلی زاده پرستار بیمارستان لاهیجان

3. غلامرضا وثوقی کیا پرستار بیمارستان رشت

4. علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان رشت

5. رامین عزیزی فر پرستار مسیح دانشوری تهران

6. علی‌محمود خان‌شیرازی، پزشک شبکه بهداشت قاینات خراسان جنوبی

7. جباری  کمک پرستار

8. رنجبران کمک پرستار

9. حمید لطفی ارتوپد استان رشت

10. سیامک دیشلی پزشک اطفال

11. رضا کوچکی نیا پزشک رشت

12. محمدعلی ربیعی  پزشک شفت گیلان

13. مصطفی صمدی پزشک بابل

14. اردشیر شیران پزشک اصفهان

15. فرید نیروئی  پزشک  بابل

16. محمدعلی بخشعلی زاده پزشک رشت

17. کورش گودرزی پور پزشک

18. حبیب الله پیروی پزشک آمل

19. وحید منصف کسمائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

20. مهدی فتح آبادی پزشک اورژانس بیمارستان چمران تهران

21. سورنا میرمیرانی پزشک

22. آقای زهتاب کارگر درمان بیمارستان گلسار

23. سید آل حسینی کارگر درمان بیمارستان گلسار

24. محمد محمدی  پزشک رشت

25 . ناهید نوشاد، بهیار بیمارستان خصوصی گلسار گیلان

26. افشار امیری متخصص روانپزشکی

27 . وحید ایروانی متخصص روانپزشکی

28. علی شجاعی دستیار سال آخر ENT دانشگاه کرمان

29. ایمان معین‌زاده پرستار بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

30. سهیل کیانفر پزشک استان گیلان

31. محسن خادم، 30 ساله، پرستار اتاق عمل بیمارستان میلاد کاشان

32. انوشه بیکیان، مامای بیمارستان الزهرای رشت

33. مجید اردشیری پرسنل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

34. منوچهر ساداتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

35. مرضیه حسینی‌نژاد دانشگاه علوم پزشکی بابل

36. جواد جلالی‌نیا دانشگاه علوم پزشکی بابل

37. حانیه عدالتی کارمند شاغل در واحد مدارک پزشکی بیمارستان شفاء تاکستان

38. تهمینه ادیبی پرستار بخش اورژانس بیمارستان انزلی

39. مجید تاجیک پرستار بیمارستان کیان تهران

40-42 : سه پرستار آسایشگاه کهریزک (ما متاسفانه موفق به شناخت اسامی آن ها نشدیم)

43. ایرج ابراهیم‌نژاد پزشک خانواده شهرستان بابل

44. فیروزه خوشگفتار کارگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان محل کار دبیرخانه بیمارستان فومن

45. یوسف موسوی پزشک شهرستان گالیکش

46. اسماعیل بخشی پور کارگر بیمارستان رشت

47. عباس توسن متخصص گوش، حلق و بینی و جراح پلاستیک بابلی مقیم تهران 

48. حسن ارباب کارگر خدمات نظافتی بخش اورژانس بیمارستان کامیاب مشهد

49. مهدی وریجی پزشک اهل ساری

50. شیرین روحانی راد پزشک پاکدشت

51. غلامعلی معنویان پزشک عمومی شهرستان میاندرود

52. صمد بابازاده، پزشک بابلی

53. تقی اهری فرشچی، پزشک اطفال در تبریز

54. طاهره اسماعیلی، پرستار بیمارستان بهشتی 

55. احمد سلیمانی دوست کارگر واحد نقلیه بیمارستان کامکار قم

56. مظفر ربیعی پزشک آمل

57-60 : 4 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آمل (ما متاسفانه موفق به شناخت اسامی آن ها نشدیم)

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم از مرگ 2 نفر دیگر از کادر درمانی بیمارستان‌های قم خبر داد

61. عبدالشكور هژير اميری، داروساز شهرستان رشت

62. «رائولا راگوتام» متخصص داخلی هندوستانی، در شهرستان ساوه                                        

63. حسین جوهری، متخصص گوش و حلق و بینی در قم

64. ایوب نادری و همسرش پزشک بیمارستان حضرت رسول جوانرود

65. مهدی قنبری وهمسرش پزشک بیمارستان حضرت رسول جوانرود

66. حمزه متخصص تغذیە بیمارستان حضرت رسول جوانرود

67. سعادت شکیبایی پرستار بازنشسته بیمارستان جلیل یاسوج

68. حمیدرضا مهینی پزشک درمانگاه تأمین اجتماعی پاکدشت

69. نیلوفر اسماعیل بیگی پزشک عمومی قزوین

70. محمود شمس الدینی، پرستار یزد

71. عبداله عباسی پزشک متخصص بیماریهای عفونی گرگان

72. ارسطو رستم‌نژاد، پزشک پاکدشت

73. محمدقادر نوروزمهر، کارگر بیمارستان حشمت رشت

74. حمیدرضا داوودی، داروساز بابل

75. مرتضی وجدان پزشک مشهد

76. اسماعیل یزدی جراح تهران

77. سعید عزیزی چشم پزشک زابل

78. موسی فتح‌آبادی، طب اورژانس دانشگاه تهران

79. حمید رضا زینعلی داروساز تهران

80. امیر رضاهنرکار فیزیوتراپ تهران

81. ذبیح الله کاویانی کارگر مرکز خدمات جامع بروجن

82. قربانعلی حسین زاده پرستار کاشان

83. رضا پور ساکی پرستار آبادان

84. رضا روستا کارگر بیمارستان اختر تهران

85. رقیه رونقی کمک پرستار صومعه سرا

86. سیده عظمت موسوی  ماما ساری

87. شهروز کریمیان  پرستار بیمارستان فیاض تهران

88. بانو خوشگفتار کارگر بیمارستان فومن

89. فریبا ایزد پناهی پرستار شیراز

90. سعید مومنی علوم آزمایشگاهی رودسر

91. مولود جعفری پرستار بیمارستان فیاض تهران

92. محمد کاظم گلرسان علوم آزمایشگاهی یزد

93. نادر حسین پور کارگر بیمارستان پیروز لاهیجان

94. کامران بیات پرستار اطاق عمل بیمارستان فیروز آبادی تهران

95. میسور بعلبکی، متخصص بیهوشی

96. وحید یحیوی تخصص خون و‌انکولوژی بجنورد

97. مجید فرهاد ، پزشک کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

98. فریبا فراهی، متخصص طب اورژانس

99. بهزاد معظمی، متخصص گوش و حلق وبینی

100. علی‌محمود خان‌شیرازی، پزشک شبکه بهداشت قاینات خراسان جنوبی

101. شهرزاد طباطبایی پزشک اهل ارومیه

102. امیر مجد سجادی دندانپزشک تهران

103. محمد یاراحمدی، پرستار بیمارستان خمینی سقز

104. شهربانو جعفری پرستار مرکز بهداشتی درمانی روستایی زیاز

105. رضا فتحعلى، تكنسين سازمان اورژانس تهران

106. آریا سیگارودی مرکز بهداشت ساری

107. سیدحسین احمدمیری پزشک بیمارستان امام علی کرج

108. اسدالله شیخ جابری پرسنل بیمارستان زنجان

109. علی اکبر ناظری پور پرسنل بیمارستان سمنان

110. رشید شیخ آقایی کمک پرستار بوکان

111. مهدی افشاری شبکه بهداشت ملایر

112. علی اصغر رهبان پرسنل بیمارستان بابل

113. اشرف ململی پرسنل بیمارستان‌ تهران

114. حسن مکرمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

115. رامین عزیزی فر پرستار تهران

116. نرجس خانعلی زاده پرستار لاهیجان

117. کبری حسین زاده اسکی پرستار بابل

118. عباس میر هاشمی متخصص بیهوشی آذر شهر

119. علی اکبر ناظری پور پرسنل بیمارستان سمنان

120. رضا برادران روحانی اپتومتریست مشهد

121. احمد سلیم آبادی پرسنل بیمارستان کامکار

122. جمشید محدثی شبکه بهداشت رامسر

123. داریوش پیشرو پرسنل علوم پزشکی گیلان

124. مهدی امین الرعایا ب پزشک بیمارستان سینا

125. مهرداد نوروزی پزشک عمومی کرمانشاه 

126. نادرچاوشی نژاد دندانپزشک سنندج

127. غلامرضا فخری، متخصص بیهوشی تهران

128. نادر برجسته پرسنل بیمارستان تهران

129. غلامحسن قربانی کمک پرستار شفت

130. محمدعلی پورهاشم داروساز تهران

131. حمیدرضا حجاران طوسی پزشک عمومی تهران

132. مجتبی عابدیان پزشک عمومی نکا

133. کیوان یغمائی متخصص پوست تهران

134. سعید حقیقی متخصص طب اورژانس اصفهان

135. سید علی مدنی دندانپزشک تهران

136. سارا عزیزی پرستار تهران

137. داوود غفاری پرسنل بیمارستان ضیائیان تهران

138. قربانعلی حسینزاده پرستار کاشان

139. عین‌الهی چشم پزشک تهران

140. یونس نوروزی، پزشک بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر

141. ملاجعفری روانپزشک گلستان

142. محمود ایروانی متخصص بیهوشی تهران

143-145. انجمن متخصصان بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران اعلام کرد: به غیر از محمود ایروانی که عصر روز شنبه (6 اردیبهشت) در بیمارستان مسیح دانشوری فوت کرد،۳ متخصص دیگر نیز فوت کرده اند. که ما متاسفانه موفق به شناخت اسامی آن ها نشدیم

146. رامین شیخ ابراهیمی پزشک بیمارستان مسیح دانشوری

147. احسان وفاخواه، متخصص بیهوشی شهر مشهد

148. پزشک متخصص کودکان بیمارستان خمینی کرج روز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ماه به دلیل کرونا فوت کرده است. ما متاسفانه موفق به شناخت نام او نشدیم

149. محمود ابراهیمی پزشک بیمارستان مسیح دانشوری

150-152. رئیس دانشگاه تهران گفت: سه دانشجو بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند از این 3 نفر 2 دانشجو پسر و یک دانشجو دختر بوده است.

آمارهای غیر رسمی از حوزه درمان جمهوری اسلامی سرمایه

تعداد کل کارکنان درگیر با کرونامبتلایانبستریفوتاز تاریخ
704123615 اسفند 98
228124792520 اسفند 98
3421891104325 اسفند 98
3752041125929 اسفند 98
569371129694 فروردین 99
1154927149789 فروردین 99
139611191819615 فروردین 99
1571123220913020 فروردین 99
1729136922713330 فروردین 99
230719392251427 اردیبهشت 99
2688228625015217 اردیبهشت 99

کارگران ضد سرمایه داری