طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در نوزدهمین متن تکمیلی آمار کشتگان بین 6 بهمن تا هفتم اسفند، (اطلاعات قبل را در شماره های قبلی همین نشریه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

589مرتضی سروستانی پزشک خانواده میمند فارس590رحیم محمدی پرستار 28 ساله بیمارستان پیرانشهر
591حامد محمدی عهد پرسنل اورژانس اراک592غلامعلی چمی پزشک بیمارستان نجف آباد
593مینا چاکری رزیدنت جوان بیمارستان کاشان594طیبه براکوهی بهیار بیمارستان کودکان تهران
595فریبا اسماعیلی پرستار بیمارستان اهر596سینا محمدی آذر پزشک درمانگاه بوکان
597شکررحیمی پطرودی بهورز خانه بهداشت جویبار598حسن پورعجم متخصص قلب بیمارستان تبریز
599نوید مسجدی متخصص جوان بیمارستان تهران600سعید حکیم خانی پرستار جوان بیمارستان تبریز
601سعید کشاورزی پرستار جوان بیمارستان جهرم602معصومه کاظمی 28 ساله کادر سلامت بهداشت عاشوری
603حمیدرضا جوادی متخصص بیهوشی بیمارستان سنندج604صمد شبان قصر دشتی بهیار بیمارستان شیراز
605ضیاالدین یزدیان متخصص چشم بیمارستان فارابی606محسن نوربخش کارگر جوان اورژانس سرخس
607جواد آقا پور متخصص گوش و حلق و بنی بروجرد608افسانه سیف الدین پزشک بیمارستان همدان
609احمد داورانی متخصص بیهوشی بیمارستان رفسنجان610مهشید گودرز پرستار جوان باردار بیمارستان تهران
611مریم سادات رشیدی نیا فیزیوتراپیست جوان بیمارستان رشت612سودا خلیل پور دانشجوی دنداپزشکی تهران
613سعید سلیمانی پرستار بیمارستان تهران614لیلا دولت یاری پرستار جوان بیمارستان لقمان
615حمید رضا پایین محلی بهیار بیمارستان گرگان616طیبه صادقیان پرستار بیمارستان قشم
617زهرا اداباقر پزشک کودکان بیمارستان اسلامشهر618حمیرا احمدی بهورز مرکز سلامت باغملک
619فرانک داوودی پرستار باردار بیمارستان کرج، پنجمین پرستارباردار620خاطره پرندآور مامای جوان بیمارستان مرودشت

برخی گزارشات حوزه درمان سرمایه

 2اسفند- حریرچی می گوید از 10 نمونه آزمایش ارسالی از خوزستان به انیستیتو پاستور 9 مورد ویروس جهش یافته انگلیسی بوده است. مواردی از گونه جهش یافته این ویروس در نمونه های شهرهای آبادان، اهواز، شادگان و خرمشهر و بخش هایی از استان هرمزگان و فارس از جمله شیراز نیز مشاهده شده است که شرایط بسیار پیچیده و دشوارتر از دوره های قبلی کرونا است.

1 اسفند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می گوید برخلاف پیک‌های قبل که درگیری بیشتر در گروه‌های سنی بالاتر رخ می‌داد اما در پیک اخیر با انتشار کرونای انگلیسی، کودکان و نوجوانان هم قربانی می‌شوند. امروز دو خردسال یک ساله و کودک ۹ ساله‌ای را در خوزستان بدلیل ابتلا به کرونا انگلیسی فوت کردند.

22 بهمن- رئیس بخش ویژه کرونای بیمارستان اکبر مشهد گفت: آمار بستری کودکان از اسفند سال قبل تاکنون در بیمارستان اکبر که مرکز کرونایی استان است، ۱۱۷۹ کودک بوده که از بین کودکان بستری شده، ۱۰۱ نفر فوت کرده‌اند…

اعتراضات کارکنان درمان

18 بهمن- جمعی از کارکنان شرکتی مراکز درمانی و بیمارستانی علوم پزشکی ایلام روز شنبه ۱۸ بهمن در اعتراض به وضعیت استخدامی خود و عدم امنیت شغلی دست به تجمع زدند.

3 اسفند- جمعی از کارکنان اورژانس ۱۱۵ و کارگران درمان شرکتی مشهد در اعتراض به عدم افزایش دستمزدشان در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

# شورایی_و ضد_سرمایه داری_متشکل_شویم

# مراکز کار را_تعطیل_و_بهداشت_و_درمان_را_رایگان_سازیم # کارگران_ضد_سرمایه_داری