طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در بیست و دومین متن تکمیلی آمار کشتگان (بین 16 اردیبهشت تا 16 تیر 1400، (اطلاعات قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

703محمد شریفی پزشک متخصص درد بیمارستان تجریش704عبدالحسین مرتضی فر متخصص اورتوپدی شهرستان لالی
705امیر همایون فتوحی پزشک بیمارستان تهران706محمد رضا دهخدا پزشک پزشک بیمارستان امام خمینی
707غزال اصغری دانشجوی دندانپزشکی ساری708داوود وزیری متخصص اورژانس پزشکی بیمارستان نفت
709سعید ممدوح پزشک بیمارستان رضوانشهر710لیلا نعیمی دکترای آموزش پزشکی بیمارستان خرمدره زنجان
711امید ابراهیمی فیزیوتراپیست بیمارستان تهران712حسن اعتمادی متخصص بیهوشی بیمارستان فاطمه
713مهرداد کرمی کادر درمان مرکز بهداشت فردیس714شیرین عبداللهی پرستار بیمارستان اهواز
715حشمت الله استادی دندانپزشک نوش آباد716مالک جنگی کادر جوان درمان بیمارستان ایرانمهر
717نظر فخاری بهیار بیمارستان مدرس ساوه718زینب رحمتی متخصص طب اورژانس بیمارستان آبادان
719محمود حیدری متخصص طب اورژانس 115 تهران720خجسته علی ین کادر درمان مرکز بهداشت کرج
721محمد حسن محمد خواه متخصص داخلی بیمارستان رشت722خیر الله محمودیان متخصص بیهوشی بیمارستان میاندوآب
723جواد کلاهدرازی بهیار اورژانس چابهار724بهمنام طالاری فارق اتحصیل علوم پزشکی شهید بهشتی
725حبیب رضا گلپور متخصص بیهوشی بیمارستان تهران726محمد شریفی متخصص درد بیمارستان بوشهر
727ابراهیم خلیلی کادر اروژانس تهران728مهشید گودرز پرستارباردار مرکز پزشکی لقمان
729جلال بهرامی کشکولی متخصص اتاق عمل بیمارستان شیراز730اشرف رحیمی زاده متخصص اتاق عمل بیمارستان اهواز
731یکتا عبادب پزشک اورژانس بیمارستان بیرجند732فیض الله اسماعیل زاده پرستار بیمارستان ارومیه
733عبد الله کدخدا متخصص اورژانس فنوج سیستان و بلوچستان734مرتضی میریان متخصص اورژانس فنوج سیستان و بلوچستان
735فاطمه دهقانی رزیدنت باردار بیمارستان یزد736عباس کدخدا کادر اورژانس فارس
737معین مرادی پرستار جوان بیمارستان جوانرود738جمیل فتاحی امدادگر هلال احمر جوانرود
739المیرا حبیب زاده رادیولوژیست بیمارستان تبریز740راضیه نجفی رزیدنت دانشگاه پزشکی شهرکرد