شمار مراکز در حال اعتصاب مرز 100 واحد را پشت سر نهاده است و جمعیت کارگران اعتصاب کننده از 100 هزار افزون است. کارگران یکصدا و مصمم از عسلویه و کنگان و دیر و بوشهر تا شهرهای مختلف استان های خوزستان، اصفهان، فارس، تهران، گیلان و ارومیه بر دستمزد بالای 12 میلیون تومان، تضمین مطمئن اشتغال و ممنوعیت هر نوع بیکارسازی، بهداشت و دارو و درمان رایگان برای همگان، ایمنی کامل همه محیط های کار و مراکز محل سکونت توده کارگر، برچیدن کامل بساط پیمانکاری و پایان دادن به هر نوع قرارداد موقت کار تأکید کرده اند. شمار اعتصاب کنندگان هر روز و هر ساعت بیشتر می گردد. موج اعتراض مستمرا می توفد و خروش کارگران لحظه به لحظه نیرومندتر می شود، همین امروز هزاران کارگر درسراسر خوزستان دست از کار کشیده و با بستن جاده ها و انسداد شریان های مواصلاتی سرمایه همسنگری خویش با همزنجیران را فریاد زده اند. مطالباتی که بالاتر آوردیم نازل ترین خواست ها یا سطح غیرقابل تنزل انتظارات کل اعتصاب کنندگان می باشد.

در چنین شرائطی، جماعتی کارگرنمای کارگر فروش، عمله و اکره اجرای توطئه های رژیم درنده اسلامی سرمایه علیه جنبش کارگری، زیر عنوان مضحک «بزرگترین گروه کاریابی، پایپینگ و اکیپ پروژه»!! وارد صحنه شده و آهنگ کریه «مطالبه گرائی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی» ساز کرده اند. این خیل خدم و حشم ارتجاع هار بورژوازی رسالت ایفای نقش «دلال مظلمه» به دوش گرفته و عربده سر داده اند که می خواهند مشکلات کارگران معترض پارس جنوبی را از طریق توسل به نهادهای قدرت سرمایه و دخیل بندی به وحوش درنده سرمایه دار یا دولتمردان جنایتکار سرمایه حل کنند!!. «شورای اعتصاب کارگران پیمانی» به درستی این سناریوی سیاه فریب را افشاء کرده است و از همه کارگران خواسته تا هوشیار باشند و فریب این مزدوران را نخورند.

ما به نوبه خود کمپین فریب باند ضد کارگری «پایپینگ» را محکوم می کنیم، توده کارگر همزنجیر ما در طول بیش از یک صد سال مبارزه مستمر و خروشان در جهنم سرمایه داری ایران، با گوشت، پوست و به بهای تحمل عظیم ترین سبعیت ها و قتل عام ها، بسیار ژرف دریافته است که هر گونه قانون گرائی و آویختن به نهادهای دولتی سرمایه صرفا تیرباران قدرت پیکار طبقاتی خویش است. برای تحمیل هر خواست خود بر سرمایه داران و دولت آنها حتی نازل ترین خواست ها سوای اتکاء مصمم و استوار به قدرت متحد طبقه خویش هیچ چاره دیگری نداریم. باید بر سینه مزدوران کارگرنمای سرمایه با قدرت دست رد کوبید و توطئه کریه آنان را خنثی ساخت. باید هر چه سراسری تر دست در دست هم نهیم. شوراهای خویش را در نقطه، نقطه این جهنم برپای داریم. شوراها را به هم پیوند زنیم و یک قدرت متحد سازمان یافته شورائی ضد سرمایه داری گردیم. راه مبارزه ما از اینجا و از این مسیر می گذرد.

کارگران ضد سرمایه داری

تیر 1400