روز یکشنبه 18 مهر ماه جمعی از کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماه جاری و شرایط غیرانسانی محیط کار خود، اعتصاب کردند. پس از ماهها التهاب در شرکت، کارگران اعلام کردند که اگر کارفرما نسبت به افرایش و پرداخت به موقع دستمزد ها اقدامی نکند دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران کارگاه شماره 5 صبح روز یکشنبه دست از کار کشیدند و در مقابل کارگاه تجمع کردند. تلاش و تهدید نمایندگان کارفرما و حراست شرکت برای برگرداندن کارگران به سر کار نتیجه ای نداد و تا پایان ساعت کاری در اعتصاب ماندند. روز دوشنبه کارفرما و مدیریت شرکت که تهدید به اخراج را ناکارآمد دیدند مجبور به مذاکره با کارگران شدند و با قول پرداخت دستمزد ماه جاری و پرداخت به موقع ماههای بعد، کارگران را راضی به بازگشت به کار کردند. شرکت قطعات توربین شهریار در مسیر جاده ملارد کرج واقع است. حدود 300 نفر در استخدام این شرکت هستند. حوزه فعالیت شرکت صنعت برق است. سود حاصل از استثمار بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی خود کارفرمایان، بسیار نجومی است. این در حالی است که هر سال وضعیت معیشتی کارگران نسبت به گذشته افت کرده و شرایط زیست و زندگی آنان فلاکت بارتر می گردد. کارگران هر سال شاهد افزایش شدت کار و استثمار خویش در یک سو و سوداندوزی بی حد و حصر کارفرمایان می باشند. آنها به چشم باز می بینند که هر سال سود صاحبان سرمایه عظیم تر و زندگی خودشان محقرتر و مذلت بارتر می گردد. هر سال دسترسی آنها به دارو و درمان و حداقل امکانات رفاهی نازل تر می شود، در حالی که سرمایه مالکان شرکت غول آساتر می گردد. از سال گذشته با تغییر مدیریت شرکت، فشار کار بطور وحشتناکی افزایش یافته است. افزایش ساعت کاری، گرمای غیر قابل تحمل در محیط کار و نبود سیستم سرمایشی به بهانه بحران برق در سال جاری، گسترش بیماری کرونا، در کنار تعویق دستمزدها و سر باز زدن کارفرما از پرداخت بخشی از دستمزد کارگران، فساد بی حد و حصر مالی مدیران شرکت، گوشه هایی از جهنمی است که سرمایه داری در این شرکت ایجاد کرده است.

سخنی کوتاه با دوستان همزنجیر در قطعات توربین شهریار :

به عنوان تعدادی از همدردان و همزنجیران شما، از اینکه گام نخست مبارزه با سرمایه داران را به درستی برداشته اید و تحقق مطالبات خود را نه در نامه نگاری و التماس و تحصن که در اتکاء به قدرت پیکار خود، شور و مشورت جمعی، دخالتگری تا حد امکان همه افراد جستجو نموده اید، بسیار خوشحالیم. پیشنهاد ما این است که در کوتاه ترین زمان ممکن با سایر بخش های شرکت و سپس کارگران واحدهای همجوار توربین شهریار تماس بگیرید. آنان نیز همین خواستها را دارند، همه ما درد و رنج و مشکلات مشترکی داریم. زیر فشار وحشیانه استثمار و قهر سرمایه داری هستیم. همه از وضع خویش عاصی و آماده کارزاریم. با همزنجیران هر چه بیشتری تماس بگیرید، دامنه اعتراض و پیکار را از چهاردیواری شرکت فراتر رانده و گسترده تر سازید. به قدرتی فراتر از قدرت محدود چند صد کارگر تبدیل شوید. همصدا، همرزم و همسنگر گردید و دست در دست هم خواستار تحقق انبوه خواسته های حیاتی، اساسی خویش گردید. اعتصاب چند سال پیش این شرکت درسها، نقاط مثبت و ایرادهایی داشت. می بایست از آن آموخت. اگر در همان سال تلاشی صورت می گرفت، اگر با کارگران گروه مپنا تماس گرفته می شد و دردها و رنجها به طور مشترک فریاد می شد، اگر ارتباطاتی شکل می گرفت و قدرت عظیم تر و اثرگذارتری می شدیم قطعا نتایج بسیار بیشتری به دست می آوردیم. به این فکر کنید که دنیای سرمایه ها، ثروت ها، رفاه و امکانات را می آفرینیم اما هیچ نداریم، باید یک قدرت سازمان یافته متحد طبقاتی شویم و با این قدرت خواستار تسلط بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش گردیم.