امروز دهمین روز اعتراض کارگران معدن سرب و روی گوهجر برای افزایش دستمزد بود. اعتراض روزهای پیش به شکل تجمع در شهرستان راور بود اما امروز تجمع، مقابل اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان کرمان شکل گرفت.  کارگران این معدن اعتراضاتشان را همزمان را اعتراضات کارگران ذغال سنگ شمال استان آغاز کردند اما با وعده کارفرما به سر کار باز گشتند. با این حال پس از اینکه متوجه شدند کارفرما قصدی برای افزایش حقوق ندارد، اعتراضاتشان را از سر گرفتند.

اعتراضات کارگران معادن ذغال سنگ حدود دو هفته ادامه داشت و نهایتا با افزایش 30 درصدی حقوق پایان گرفت. در مورد چند و چون این توافق اطلاعی در دست نداریم اما همین افزایش 30 درصدی حالا مطالبه کارگران سرب و روی گوهجر است.

کارفرمای وقیح این معدن ساعت های حضور کارگران معترض در تجمعات اعتراضی را از حقوق این ماه آنان کسر کرده است. همین ماجرا کافی است تا وضعیت کارگران در مصاف سرمایه سنجیده شود. اسفناک است که شاهد اعتراضاتی هستیم در معادنی که فاصله چندانی از هم ندارند، حتی نوع کار و شمایل استثمار مشابهی دارند، خواسته و مطالبه یکسانی هم دارند اما به جای آنکه دست ها را به هم گره بزنند اینطور پاره پاره، در مصاف با کافرما و دولت تحقیر می شوند. نزدیک به سه هزار کارگر معادن ذغال سنگ اعتراض برای افزایش دستمزد را شروع کردند، کارگران سرب و روی همراهیشان نکردند. آنها به 30 درصد افزایش حقوق راضی شدند و به سر کار باز گشتند و این کارگران با تعداد اندکشان اعتراض را آغاز کرده اند که لااقل همان 30 درصد افزایش را وصول کنند! – نکته اینکه این معدن توسط سرمایه دار خصوصی مدیریت می شود و مثل سایر معادن این منطقه از روش های سنتی برای استحصال و استخراج استفاده می شود. با این حال این مسئله به هیچ وجه به معنای نجومی نبودن سودهای این معادن نیست. دروغی که صاحبان سرمایه بالاخص مدیران معادن شمال استان کرمان سپر دفاع خود مقابل اعتراضات کارگران می کنند.