مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

  • آب، سرمایه سرمایه داران، کار و بیکاری مرگزای کارگران
  • 17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر
  • رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 26)
  • کنفرانس گلاسکو، هیاهویی فریبکارانه
  • مزد برای خانه داری مطالبه ماست
  • زنان سرپرست خانواده کودکان کار
  • کودکان کار

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.