دو سال از آغاز شیوع کووید 19 می گذرد. در لحظه، لحظه این دو سال کل دولت ها، سازمان جهانی بهداشت، هزاران انستیتو و مرکز پژوهش جهان سرمایه داری، از تلاش های شبانه روزی و پیشرفت های عظیم خود در پهنه چالش این بیماری می گویند. تراست های غول پیکر داروئی با تولید و عرضه واکسن ها و افراختن بیرق پیشگامی در این پیشرفتها کهکشانی ترین سودها را تصاحب نموده و دنیا را در گرد و خاک قدرت اعجاز کشفیات خود غرق کرده اند. حرف همه اینها و کل رسانه ها و تریبون های سرمایه آنست که گویا کووید 19 اگر چه وجود دارد اما در حیطه کنترل قرار گرفته است، مرگ و میرها کاهش یافته و شمار مبتلایان به طور نسبی کمتر گردیده است!!! تحریف، جعل و باژگونه سازی سرشت سرمایه داری است و نهادهای نظم سرمایه آن می کنند که از ذات سرمایه بر می خیزد. عین همین نقش را در رابطه با کووید 19 و آنچه بر سر بشر آورده است، انجام داده و هر روز انجام می دهند. به داده ها نظر اندازیم.    

از 25 ژانویه 2020 و ثبت اولین مورد ابتلاء به ویروس تا 31 دسامبر همان سال مجموعا 83953448 نفر در سراسر جهان به ویروس مبتلا شدند بخشی جان باختتند و تعدادی جان به در بردند. در 15 دسامبر 2021 این رقم به 272459383 نفر رسید. اگر این دو را از هم کم کنیم رقم 188505935 به دست می آید که مبین شمار مبتلایان اعم از جان باختگان و نجات یافتگان در سال 2021 است. به بیان شفاف تر تعداد مبتلایان در سال 2021  حدود 105352487 نفر از سال پیش افزون تر بوده است. (رشد 230%) نگاهی به جان باختگان این پاندمی در این دو سال نیز گواه همین فاجعه، همین جنایت سرمایه علیه بشریت و همان شستشوی مغزی سرشتی سرمایه علیه انسان است.  

This figure includes deaths and recovered or discharged patients (cases with an outcome).

در سال 2020 تعداد کشتگان ثبت شده کرونا  1941012 بوده است.  این رقم در 15 دسامبر 2021 به 5345527  رسید. اگر اولی را از دومی کسر کنیم به کشته شدگان سال 2021 می رسیم که 3404515 نفر است. اگر روزانه حساب کنیم در سال 2020 هر روز 5437 نفر و در سال 2021 هر روز 9727  انسان در شبیخون کرونای سرمایه داری تسلیم مرگ شده اند. در اینجا نیز با یک افزایش 179 درصدی مواجه هستیم. اضافه کنیم که متوسط شمار مردگان کرونا در ایالات متحده از 15 فوریه 2020 تا آخر همان سال، هر روز 1160 نفر بوده است. این رقم در سال 2021 به  1296 نفر رسیده است. فراموش نکنیم که جمعیت وسیعی از نجات یافتگان انسانهائی هستند که به گونه دردناکی عوارض ناشی از ابتلا به بیماری را با خود حمل می کنند. اگر چه به هر حال زنده اند اما در عداد معلولان مادام العمر می باشند.

بر اساس اعلام مراکز بهداشت و درمان دنیای سرمایه داری در فاصله میان 15 دسامبر 2020 تا 15 دسامبر 2021 حدود 8 میلیارد و 550 میلیون دوز واکسن تزریق شده است. 56% سکنه جهان حداقل یک دوز دریافت کرده اند. روزانه 37 میلیون واکسن تزریق می شود. در امریکا 60 درصد جمعیت دو دوز واکسن گرفته اند و شمار دریافت کنندگان یک دوز تا 15 دسامبر 2021 به 72 درصد جمعیت رسیده است. 16 درصد جمعیت نیز دوز سوم را تزریق نموده اند. همه این ارقام و آمارها، از شمار مبتلایان دو سال تا کشته شدگان، تا کل ظرفیت چالش و کارنامه پیشگیری و درمان انجام گرفته!! را کنار هم قرار دهیم و از دولت ها، سازمان جهانی بهداشت، انستیتوها و مراکز علمی نظام گند و وحشت سرمایه داری سؤال کنیم که چرا چنین است؟؟!! چرا با جان انسانها چنین می گردد؟!! سرمایه پاسخ راستین این سؤال را آماج وحشیانه ترین بمباران های شستشوی مغزی و مهندسی افکار قرار می دهد. این پاسخ را کارگران خوب می دانند. کل دستاوردهای دانش بشری یکجا صرف سودافزائی و خودگستری کهکشانی سرمایه شده است. آنچه در این میان هیچ محلی از اعراب نداشته است سلامتی جسم و جان آنان بوده است. تنها راه مقابله با گسترش اپیدمی کووید-19 تعطیل تمامی مراکز کار و تولید سوای مراکز درمانی، تولید مواد غذائی و بهداشتی و فروشگاههای این مواد است. باید همه انسان ها تا امحاء کامل کووید 19، ضمن برخورداری کامل از همه مایحتاج معیشتی، رفاهی، درمانی از کار معاف شوند. رایگان سازی تام و تمام درمان، افزایش چندین برابری امکانات مداوا و پیشگیری، مراقبت های بیمارستانی، تعداد بیمارستانها، شمار تخت ها، تعداد پرستاران و پزشکان است باید همه جا خواست عاجل روز و دستور فوری پیکار شود.       کارگران ضد سرمایه داری