کنسرن لاستیک سازی کنتیننتال که به کونتی معروف است و مرکز آن در شهر هانوفر آلمان قرار دارد قصد دارد 30.000 کارگر خود را در سراسر دنیا از سال 2019 تا 2029 اخراج و بیکار سازد. از این تعداد بیکار سازی 13.000 نفر در آلمان خواهد بود. در آلمان هم مثل سایر کشورهای سرمایه داری سرمایه همواره در جستجوی مناطقی با کارگران ارزان یا ارزان تر است و متناوبا مراکزی تعطیل می شود و تجهیزات به جایی، منطقه ای یا کشوری با نیروی کار ارزان یا ارزان تر منتقل می شود یعنی در جایی که سود آوری سرمایه یا تولید ارزش اضافی بسیار بالاتر باشد. کنسرن قصد دارد بعضی از مراکز داخلی تولید را ببندد و برخی از آن ها را به کشورهای اروپای شرقی منتقل کند، در این صورت با توجه به سطح و اختلاف دستمزد در داخل آلمان و کشورهای شرق اروپا درآمد کنسرن بیسابقه بالا خواهد رفت( حداقل به جای یک کارگر می شود 4 کارگر استخدام شود)، زیرا به جای این 13.000 نفر می تواند با تعداد بسیار کم تری کارگر، ارزش اضافی بیش تری حاصل کند ومخارجش هم بسیار پایین بیاید.

در این مراکز تولید داخلی، برای جلوگیری از اتحاد کارگران، چندین اتحادیه متفاوت فعالند و کارگران بین آن ها تقسیم شده اند. کارگران دفتری و خدمات با اتحادیه خدمات ور.دی؛ بخشی دیگر با اتحادیه شیمی و بخشی با اتحادیه متال. اتحادیه سوای فروش قدرت مبارزه طبقاتی کارگران به سرمایه و تعطیل جنبش ضد سرمایه داری آنان از این طریق یعنی صنف بازی هم ضربه ای بسیار سخت بر جنبش کارگری وارد ساخته است. کاری کرده و می کند که کارگران خیال نمایش و اعمال قدرت سراسری خود به مثابه یک طبقه ضد بردگی مزدی را از سر بیرون سازند. کارگران کنتیننتال حتی هیچ گاه تجمعی جهانی از نمایندگان خود تشکیل نداده اند به جز یک حرکت جمعی اعتراضی محدود شامل کارگران آلمان، فرانسه و مکزیک در هانوفر در دهه اول این قرن. درمورد فعلی اتحادیه ها اخراج کارگران برایشان، تنها به معنی از دست دادن مقداری از درآمد ماهانه یعنی حق عضویت پرداختی این 13.000 نفراست و آینده ی زندگی آن ها برای شان هیچ اهمیتی ندارد، مثل همیشه مترصد هیچ اقدامی برای مجبور ساختن سرمایه دارن به انصراف از اخراج کارگران نیستند. حتی حاضر به اعلام اعتصاب معمول سندیکالیستی قانونی هم نیستند زیرا این کار را مضر به حال سرمایه می بینند. به همین خاطر خود را با مساله غرامت بعد اخراج مشغول کرده اند یعنی پذیرش اخراج و بیکاری کارگران. اتحادیه اعتراضاتی را که سامان می دهد معمولا در روز تعطیل یعنی شنبه است و به این طریق  تمامی تلاش را می نماید تا مبادا هیچ ریالی از سود صاحبان سرمایه کم گردد. از این هم بدتر می کوشد تا روزی را که کارگران می توانستند کنار زن و کودکان خود بمانند و از بودن با آن ها لذت ببرند از دست بدهند. این کنسرن بعد از کنسرن بوش دومین کنسرن مهم ارائه  دهنده خدمات اتومبیل  در آلمان است و در سال 2020  حجم معاملاتش مبلغ 37.7 میلیارد یورو بود. در نه ماه اول سال 2021  حجم معاملات شان 10.3 میلیارد یورو بود. با وجود کاهش معاملات قیمت سهام کونتی با 7% افزایش در جایگاه اول داکس قرار گرفت. کونتی 263.000 کارکن در 561 مرکز تولید و خدمات در 58 کشور دارد. کونتی یک شرکت سهامی است که 46 % سهامش به خانواده شفر – خانم شفر و پسرش – تعلق دارد  که تصمیم گیرنده اصلی است.