طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در بیست و هفتمین متن تکمیلی آمار کشتگان کادر درمان (بین 7 آذر تا 30 بهمن 1400، اطلاعات قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

847مژگان فرخ پی متخصص بیهوشی بیمارستان اهواز848اسماعیل کوتی پرستار بیمارستان اهواز
849همایون علی پناهی پزشک جوان بیمارستان کودکان تبریز850مژگان شیر خانی مامای شبکه بهداشت شهر ریگان
851امیر حسین نوشاد جمال پزشک عمومی درمانگاه امیریه تهران852لیلا پارسه رزیدنت دانشگاه علوم پزشکی اهواز
853مرضیه فلاحی پرستار بیمارستان تامین اجتماعی رشت854جمیله رسولی مامای بیمارستان تهران (دوازدهیمن باردار)
855نیلوفر اکبر زاده رزیدنت بیمارستان بهشتی تهران856محمد تنظیفی رزیدنت دانشگاه پزشکی مشهد
857کیوان آقایی پرستار بیمارستان سقز858فریبا سیف کادر درمان بیمارستان گلستان اهواز

اخبار اعتراضات کارکنان حوزه درمان سرمایه

کادر درمان حوزه بهداشت و درمان سرمایه در تهران و اصفهان در اعتراض به عدم امنیت شغلی، سطح نازل دستمزدها، شرایط سخت کار امروز (شنبه/۶ آذر ماه) مقابل سازمان های دولت سرمایه تجمع کردند. 

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روز ۱۶ آذر در اعتراض به عدم پرداخت حق کرونا و کارانه در حیاط دانشگاه تجمع کردند.

چهارشنبه ۱۷آذر کادر درمانی (استخدام شرکتی) بیمارستان‌های شیراز در محوطه ساختمان مرکزی علوم پزشکی در اعتراض به عدم امنیت شغلی خود تجمع کردند آن‌ها به جای قراردادهای پیمانی با شرکتها، خواهان قرارداد مستقیم با دانشگاه هستند.

روز یک‌شنبه (۵ دی ماه) جمعی از کارگران شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم که به صورت شرکتی مشغول کارند، در اعتراض به وضعیت شغلی و استخدامی خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند.

کادر درمان بدون سهمیه طرحی و ۸۹ روزه تهران در اعتراض به عدم امنیت شغلی در مقابل مجلس دست به تجمع زدند.

گروه های مختلف دستیاری در مراکز درمان تهران از جمله بیمارستان فیروزگر و بیمارستان رسول اکرم در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دستیاری دست به اعتصاب زدند.

روز شش بهمن دستیاران تخصصی زنان علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به سطح نازل دستمزدها اعتصاب کرده و مقابل دفتر رییس دانشکده پزشکی تجمع کردند.

کارکنان بهداشت و درمان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، روز (شنبه/۹ بهمن) در شهرهای اصفهان، شیراز، ایلام،  اسدآباد، شهر پلدختر، مشهد، تهران، یاسوج،  اهواز،  بوکان ، لشت نشا استان گیلان، رشت، فیروز آباد، شهرستان رستم، شهرستان کوار، رودسر در اعتراض به عدم امنیت وضعیت شغلی و معیشتی خود تجمع کردند. این گروه کارگران می گویند به دلیل رواج قراردادهای موقت و برون‌سپاری خدمات دانشگاه‌های علوم پزشکی، پس از فروکش کردن هر موج کرونا، زمینه اخراج آن‌ها فراهم می‌شود.

دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رزیدنت‌های پزشکی علوم پزشکی زنجان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و کمک هزینه تحصیلی دست به تجمع زدند.

کادر درمان و کارکنان اداری بیمارستان مهرگان مشهد در اعتراض به مشخص نبود وضعیت کارشان با توجه به تعلیق شدن بیمارستان و عدم دریافت دستمزد مقابل این مرکز تجمع کردند.

در ادامه اعتصاب سراسری پزشکان طرحی مناطق محروم، برخی از آنان روز پنجشنبه۱۴ بهمن ماه  نیز با انتشار تصاویر، پلاکاردها و ویدیوهایی به سطح نازل دستمزدهای خود اعتراض کردند. این پزشکان از چند روز قبل در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه‌ها و وضعیت دستمزدهای پایین خود اعتصاب کرده بودند.

کارکنان اداری و کادر درمان بیمارستان زاگرس ایلام در اعتراض به عدم  پوشش جمعیت کارگری بیمه تامین اجتماعی در استان ایلام روز ۲۷ بهمن دست به تجمع زدند.

#شورایی_وضد_سرمایه_داری_متشکل_شویم

#مراکزکار را_تعطیل_و_بهداشت_و_درمان_را_رایگان_سازیم

#کارگران_ضد_سرمایه_داری