طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در بیست و هشتمین متن تکمیلی آمار کشتگان کادر درمان (بین 1 اسفند تا آخر اسفند 1400، اطلاعات قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

859وحید حسینی مقدم پرستار جوان اورژانس جیرفت860مرتضی مختاری پرستار بیمارستان مشهد
861محمد حاجی زاده رزیدنت سال سه بیمارستان تهران862امین عبدی راد رزیدنت دانشگاه رادیو لوژی دانشگاه تهران
863اعظم شب پرستار اتاق عمل بیمارستان دزفول864ندا حمید پرستار بیمارستان نفت امیدیه
865علیرضا یزدی کمک پرستار 27 ساله بیمارستان شهر ری  
    
 

اخبار اعتراضات کارکنان حوزه درمان سرمایه

پنجم اسفند تجمع انترن های علوم پزشکی زنجان در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و همچنین عدم دریافت معوقات حق کووید.

گروهی از کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز  روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه دستمزدهای معوقه و اجرا نشدن تبدیل وضعیت خود مقابل فرمانداری تجمع کردند.

۱۴ اسفند اعتصاب پزشکان مناطق محروم، در اعتراض به وضعیت نامعلوم استخدامی، سطح نازل دستمزد و شرایط سخت کار .

سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به ۱۱ ماه معوقه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و سطح نازل آن دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه کارکنان طرحی کادر درمان تهران در اعتراض به عدم پرداخت سهمیه ایام کرونا مقابل مجلس اسلامی سرمایه دست به تجمع زدند.

همکاران علیرضا یزدی چنین می نویسند : امروز خیلی خیلی ناراحتم . چرا؟ چون دو سه روزی بود خدمات بخشمون سردرد و سرگیجه داشت و شیفت های فشرده، توی آخرین شیفتش یعنی همین دیروز خیلی التماس کرد که واقعا حالم بده آفم کنید، اما بهش گفتن فیلم بازی میکنی و آفش نکردن. دیشب رفت خونه اما طولی نکشید که بدن نیمه جانش رو آوردن بیمارستان. احیا شد و امروز عصر متاسفانه فوت کرد. خیلی خیلی غم جانسوزی داره. اون فقط ۲۷ سالش بود و دوتا بچه کوچیک داشت.

#شورایی_وضد_سرمایه_داری_متشکل_شویم

#کارگران_ضد_سرمایه_داری