اقتصاد خر

اقتصاد گاو

اقتصاد اسلامی

بانکداری بی بهره

با کارمزد  سی درصد

*****

اقتصاد تورم

با تصاعد هندسی

اقتصاد فقر

با تصاعد نجومی

*****

اقتصاد جنگ

اقتصاد کوپن

اقتصاد رکود

اقتصاد سنکوب

*****

اقتصاد جام زهر

اقتصاد تحریمی

اقتصاد نرمشی

اقتصاد برجامی

اقتصاد سرمایه

*****

اقتصاد اختلاس

اقتصاد فساد

هم مالی هم سیاسی

دزدی دکل

دزدی خمسی

دزد میلیاردی

*****

اقتصاد حاشا

اقتصاد تاراج

اقتصاد کمبود

اقتصاد حراج

*****

دلارهای نفتی

حساب های بانکی

اروپا، مالزی

امارات، کانادا

حساب های مجازی

پول شویی رسمی

بهشت های کاغذی

بهشت های لاتینی

*****

اقتصاد شلاق

در ملاء عام

اقتصاد زندان

اقتصاد جریمه

اقتصاد اعدام

*****

اقتصاد کشتار

کشتار انسان

کشتار آرزوها

کشتار آینده

*****

اقتصاد کار

کار اضافی

کار بیگاری

کار کودک

کار زندانی

کار فقر

کار تن فروشی

کار فروش اعضا

*****

کار دو و سه شیفتی

با دست مزد ده روز

فریاد کارگر

استیصال بیکار

اعتصاب بی جواب

توهم چهل ساله

مرگ واقعیت

*****

 خیزش عمومی

ترک در توهم

دی ماه 96

آبان 98

دستور سرکوب

با اذن پیشوا

با نرخ به هر قیمت

*****

اقتصاد خرید فقرا

برای سرکوب

اقتصاد بسیجی

توزیع ساندیس

توزیع ساندویج

با هجوم گشنگان

زهر خند پیشوا

*****

اقتصاد مقاومتی

در سنگر حزب الله

با چمدان های پول

با خاتم و فاطمیون

در سرکوب عفرین

*****

رونق تولیدی

در صنعت پهبادی و موشکی

فریاد اعتراضی

پوشک به جای موشک

*****

اقتصاد تعظیم

اقتصاد در خدمت

در بلوک های سرمایه

اقتصاد شمشیر

در مصاف توده ها

*****

دست های جویا

دست های کار

دست های بیکار

دست های زن و مرد

دست های پیکار

در جستجوی یاری

در پیکار رهایی

از ستم و استثمار

*****

فریده ثابتی

فروردین 1401