اسامی زیر تنها بخشی ازکودکان ونوجوانان جان باخته خانواده های کارگری که از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۱۳ آبان ۱۴۰۱ است. مسلما تعداد واقعی بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم.

1امین معرفت ۱۶ ساله، اشنویه2مهدی عسگری ۱۸ ساله، گرمسار 
3پدرام آذرنوش ۱۸ ساله، دهدشت4پویا شیدا ۱۸ ساله، ارومیه
5زکریا خیال ۱۶ ساله، پیرانشهر6امیرعلی فولادی ۱۶ ساله، اسلام آباد غرب
7عبدالله محمدپور ۱۷ ساله، ارومیه8سیدمهدی موسوی ۱۵ساله ، زنجان
9امیر نوروزی ۱۸ ساله، بندرانزلی10مهسا موگویی ۱۸ ساله، فولادشهر
11پارسا رضا دوست ۱۷ ساله، هشتگرد12سارینا اسماعیل زاده ۱۶ ساله، کرج
13سیاوش محمودی ۱۶ ساله، نازی آباد14نیکا شاکرمی ۱۶ ساله، تهران
15سامر هاشمزایی ۱۶، زاهدان16محمد براهویی ۱۸ ساله، زاهدان
17محمد علی گمشاد زهی ۱۸ ساله، زاهدان18محمداقبال نائب‌زهی (شهنوازی) ۱۶ ساله، زاهدان
19امید صفرزهی ۱۷ ساله، زاهدان20امیرحسین بساطی ۱۵ ساله، کرمانشاه
21جابر شیروزهی ۱۲ ساله، زاهدان22سدیس کشانی ۱۴ ساله، زاهدان
23جواد پوشه۱۲ ساله، زاهدان24متین قنبرزهی گرگیج ۱۸ ساله، زاهدان
25میرشکار (دو ساله نام نامشخص)، زاهدان26احسان علی بازی ۱۶ ساله، شهر قدس
27امیر مهدی فرخی پور ۱۷ ساله، تهران28موسی ویراء (نارویی) ۱۸ ساله، زاهدان
29نیما شفیق‌دوست ۱۶ ساله، ارومیه30امید (میلاد) سارانی ۱۳ ساله، زاهدان
31محمد زمانی، ۱۶ ساله، اسلامشهر32محمدرضا سروری، ۱۴ ساله شهر ری
33عبدالله محمدپور ۱۷ ساله، ارومیه34کودک (هویت نامشخص)، زاهدان
35کودک (هویت نامشخص)، شیرآباد36محمد رخشانی ۱۲ ساله، زاهدان
37محمدجواد زاهدی ۱۶ساله، ساری38یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله، زاهدان
39پویا (علی) احمدپور ۱۷ ساله، رشت40ابوالفضل آدینه زاده ۱۶ ساله، مشهد
41علی براهویی ۱۴ ساله، زاهدان42ستاره تاجیک ۱۷ ساله، تهران
43هلن احمدی ۷ساله، بوکان44دانیال شه بخش ۱۱ ساله، زاهدان
45هانا دوزدوزانی ۱۶ ساله، اردبیل46اسرا پناهی جانقاه ۱۵ساله، اردبیل
47مرتضی ۱۴ ساله (افغان فاقد شناسنامه)، شهرستان جم48آرمین صیادی، ۱۸ ساله، کرمانشاه
49آرنیکا قائم مقامی ۱۷ ساله، تهران50مهدی فرحانی ۱۷ ساله زیر شکنجه، خرمشهر
51مونا نقیب ۸ ساله، سراوان52احسان خواجوی ۱۵ ساله، دزفول
53صدف موحدی ۱۷ ساله، تهران54سارینا ساعدی ۱۶ ساله، سنندج
55کیوان درویشی ۱۸ ساله، سنندج56عادل کوچکزایی (بریچی) ۱۵ ساله زاهدان
57پارمیس همنوا ۱۴ ساله زیر شکنجه، ایرانشهر58کومار درافتاده ۱۶ ساله، پیرانشهر
59دیانا محمودی ۷ ساله، پیرانشهر60مومن زندکریمی ۱۸ ساله، سنندج
61عرفان زمانی ۱۶ ساله، لاهیجان62نیما نوری ۱۷ ساله، کرج
63مبین میرکازهی ۱۴ ساله، خاش64محمد قائمی فر۱۷ ساله، دزفول
65اسماعیل حیدری ۱۸ ساله، اردبیل66یاسر بهادر زهی ۱۷ ساله، خاش
67مهدی حضرتی ۱۷ ساله، کرج68امیرمهدی ملک محمدی ۱۷ ساله، تهران
69ابوالفضل بائو، ۱۶ ساله، قائم شهر

کارگران ضد سرمایه داری