شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۷ آذر ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از میان اینان ۸۳ کودک و نو جوان از ۱۸ سال به پایین است.

427کورش پاژخ، کرمانشاه ۳۰ آبان428جواد اسعد زاده، مشهد ۱ آذر
429حسین زرین جویی، خرم آباد ۱ آذر430امید مؤیدی، شیراز ۲۴ آبان
431سعدی شاهروخی، بوکان ۱ آذر432علی اکبر حیدر زاده، کاشمر ۱ آذر
433سمانه نیک نام، شیراز ۲۵ آبان434آرام مجد، قائم شهر ۳۰ شهریور
435مهدی کابلی کفشگیری ۱۵ ساله، گرگان436شمال خدیری پور، مهاباد ۳ آذر
437فرهاد خسروی، سنندج ۲۵ آبان438حسین شیرازی پور، شیراز ۲۸ آبان
439جبار فرقیزاده، مریوان ۳ آذر440آیناز جواهری ۱۵ ساله، کرمانشاه ۱۶ مهر
441الهه سعیدی ۱۷ ساله، سقز ۱۸ مهر442مرضیه دشمن زیاری، بوشهر ۲ آبان
443هیمن امان، بوکان ۲ آذر444بهروز تمندانی، ایرانشهر ۳ آذر
445مجید رحمت آبادی، ایرانشهر ۴ آذر446حسن حسنی، ایرانشهر ۴ آذر
447مائده هاشمی(ماهک) ۱۶ ساله، شیراز ۳ آذر448مهران توانا، فومن ۲۸ آبان
449عباس شفیعی، کرج ۱۴ آبان450عرشیا امامقلی زاده علمداری ۱۶ ساله، جلفا
451شورش نیکنام، مهاباد ۶ آذر452رضا کاظمی ۱۶ ساله، کامیاران ۶ آذر
453مسعود دولتشاهی، تهران ۷ آذر454عاطفه نعامی، اهواز ۶ آذر