شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰آذر ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از میان اینان ۹۳ کودک و نو جوان از ۱۸ سال به پایین است.

483محمدرضا قربانی زیر شکنجه، کرج ۱ آذر484علیرضا خوشکار بیاتی، تهران ۱۶ آذر
485فرانک جباری، طرشت تهران ۱۶ آذر486مصطفی اکبریان، شهرستان باباحیدر ۱۷ آذر
487مجیدرضا رهنورد اعدام، مشهد ۲۱ آذر488شهریار عادلی زیر شکنجه سردشت، ۱۸ آذر
489عباس منصوری، شوش دانیال ۲۰ آذر490زلیخا ترزی ۸۸ ساله، زاهدان هشت مهر
491حبیب‌الله یعقوبی، زاهدان ٢١ آذر492ابراهیم احمدپور سامانی، سامان شهر ۳۰ آبان
493بهزاد احمدپور سامانی، سامان شهر ۳۰ آبان494دنیا فرهادی زیر شکنجه، اهواز حدود ۱۶ آذر
495ابوالفضل احمدپور، تهران ۳۰‌ مهر 496آیدا رستمی، تهران ٢١ آ‌ذر
497احمد گودرزی زیر شکنجه، شهرقدس ۲۲ آذر498بهمن معروفی زیر شکنجه، اشنویه ٢۵ آذر
499اردشیرمیراحمدی، جوانرود ۲۴ آذر500سروش پور احمدی زیرشکنجه، کرج ٢۶ آذر
501فرزین فرخی، سقز ۱۸ مهر502حمید رضا صیادی، کرج ۸ آذر
503محسن منصوری، زندان کرج ٢۶ آذر504محمد حاجی رسول پور شکنجه، بوکان ٢۷ آذر
505معصومه ۱۴ ساله تجاوز، تهران ۷ آبان506مجاهد کور کور، ایذه ۲۹ آذر
507محمود احمدی، ایذه ۲۹ آذر508حسین سعیدی، ایذه ۲۹ آذر
509سیده آمنه وحدت حسینی، کرج اول مهر510افشین شهامت، تهران تاریخ شهادت نامعلوم