نویسنده: ac1

بیانیه کارگران ضد سرمایه داری (نشر نخست بهمن 97)

اول: خیلی ­ها از مبارزه با استثمار، فقر، کار کودکان، اعتیاد، فحشا، آلودگی­های زیست ­محیطی، تبعیضات جنسیتی، خفقان و استبداد می­گویند!!  حرف ما آنست که ریشه کل این فاجعه ­ها در وجود سرمایه است. پیکار علیه این فجایع بدون تعرض مستقیم به هستی سرمایه­ داری پوچ و بی­نتیجه است. سرمایه است که انسان را از […]

کارگران فرانسه و قدرت اعجاز دموکراسی!!

بورژوازی فرانسه از طریق دولتش عزم جزم کرده است تا در ادامه چندین دهه سلاخی بی وقفه معیشت، رفاه، «حقوق» و «آزادیهای» اساسا مثله، فریب آمیز، باژگون توده کارگر، باز هم بتازد، طوفان سلاخی بیشتر راه اندازد، این بار سن بازنشستگی را که زمانی زیر 60، بعدا 60، بعدتر 62 سال شد، حالا به 64 […]

سالی که رفت و سالی که پیش روست…..

آنچه در سال گذشته بر ما، توده کارگر رفت، امتداد بربریت ها، انسان کشی ها، فقر و فلاکت ها، رنجها، حقارت ها، از هم گسیختگی ها و هیچ بودن های مولود سرمایه داری بود. نه تازگی داشت!! نه فراز و فرود چندانی دارد!! نه قرار است جایی متوقف گردد!! تا سرمایه حاکم است در مدار […]

کارگران و آستانه سال نو

یک سال را پشت سر نهادیم، به عنوان یک طبقه به کارنامه سال خود نگاه کنیم. آمارها، رسمی، نارسمی، دقیق یا تخمینی بانگ می زنند که بالغ بر 60 هزار تریلیون تومان سرمایه و کالا در شکل های مختلف تولید کرده ایم. کل آحاد طبقه ما کمی بیش از 50 میلیون است. از این تعداد […]

متن تکمیلی بیست و هفتم جانباختگان تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن کرد. این کارزار از همان آغاز، قهرا پرتوها یا مه آلودگی رویکردهای اجتماعی موجود در جامعه را بر تار و پود خود تابان یا ویران دید. برای اپوزیسیون دموکراسی خواه، از راست ماوراء […]

پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)!

برای دفاع از جان فرزندان دانش آموز دختر، پسر خود، برای مقابله با مسموم سازی تروریستی و جنایتکارانه این عزیزان توسط رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، هر چه فوری تر دست به تشکیل ستاد مقاومت، تعرض، مبارزه بزنید. این تنها راه است، کمترین تردیدی برای هیچ انسانی در هیچ کجای جهنم سرمایه داری ایران باقی […]