نویسنده: ac1

در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی»

اسماعیل بخشی همان گونه که وجود طبقاتی، زندگی و کارنامه پیکارش حاکی است یک کارگر عاصی از استثمار، انسان ستیزی و جنایات سرمایه داری است. او سالها در قلب اعتراض پرخروش کارگران هفت تپه نقشی متمایز با رفرمیسم منحط سندیکاچی بازی کرده و به سهم خود، تأثیری در انزوای سندیکالیسم آویزان به رفرمیسم چپ نمای […]

هزینه سرکوب کارگران بیشتر از هزینه معاش و درمان 40 میلیون کارگر!!

در بودجه سال 1400 رژیم اسلامی، سهم سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، پلیس، وزارت دفاع، ستاد نیروهای مسلح، سازمان پژوهش و نوآوری نظامی، وزارات اطلاعات و در یک جمله نیروهای سرکوب و اعمال قهر علیه جنبش کارگری از 121 تریلیون تومان بالاتر رفته است. پاه پاسداران مزید بر بودجه کهکشانی ریالی خود، چیزی معادل 40 تریلیون […]

رژیم اسلامی، درنده علیه کارگران، ذلیل در مقابل رقیب!

فاشیسم دینی بورژوازی با گروگانگیری جنبش کارگری ایران و سرکوب فکری و فیزیکی توده های کارگر بر اریکه قدرت نشست. سطر، سطر کارنامه ننگینش را با تشید سبعانه استثمار کارگران، حمام خون مبارزات آنان، هولوکاستهای دهه شصت، دهه های بعد، قتل عام خیزشهای کارگری 96، 98،  تحمیل نرخ استثمار 1300 درصدی و وحشیانه ترین اشکال […]

کارگران قطعات توربین شهریار و دستمزد های معوقه

شرکت قطعات توربین شهریار در کیلومتر 7 جاده ملارد – کرج و در همجواری چندین کارخانه  متعلق به تراست عظیم مپنا مستقر است. حدود 300 پرسنل شاغل در بخش تولیدی، اداری و خدماتی دارد و کارگرانش کار تعمیر و بازسازی توربین های گازی مربوط به نیرو گاهها و پترو شیمی ها را انجام می دهند. […]

کارگران، مرگ ناشی از گرسنگی و کرونا

آنچه این روزها در خیابان ها و پاره ای از پارک های جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران، در تهران، مراکز استانها، شهرهای بزرگ، حتی روستاها می بینیم، یادآور سال های پایان جنگ جهانی دوم سرمایه داری، در فاصله 1315 تا 1325 خورشیدی و روزهای پایان دیکتاتوری هار رضاخانی سرمایه است. در آن روزها خیابان ها، […]

“جامعه شورائی” را برپا کنیم

در جهنم سرمایه داری ایران در مقابله با فقر و فلاکت، تعویق دستمزدها، بیکارسازی، کشتار آزادی ها، تبعیضات ضد انسانی جنسیتی، آلودگی های مرگ آور زیست محیطی و دیگر جنایات نظام سرمایه داری اسلامی هر روزه و در همه جای ایران موجی از مبارزه و اعتراض در حال جوشش و خروش است. اما این مبارزات […]

جنبش کارگری ایران در 48 ساعت اخیر

در فاصله میان جمعه 25 مهر تا امروز یکشنبه 27 همین ماه، موجی از اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و شکلهای متنوع مبارزه در کارخانه های مختلف ایران، در استانها و نواحی گوناگون کشور در حال خروش و طغیان بوده است. رانندگان مرکز بهداشت مهرستان در سیستان و بلوچستان، کارگران برخی از فازها و سکوهای عسلویه، صدها […]