دسته: بخش هایی از تاریخ

شورش کارگران جهان چیت

نقل از کتاب تاریخ جنبش کارگری ایران جلد اول ن – پایدار — به یاد اعتصاب اردیبهشت ۱۳۵۰ کارخانه جهان چیت در شهر کرج قرار دارد. سرمایه دار صاحب شرکت محمدصادق فاتح یزدی بود که سوای این مؤسسه، غول های صنعتی فراوانی را در مالکیت خود داشت. چای جهان، روغن نباتی جهان، نخ سازی جهان، […]

گربه های سیاه، گربه های سفید، گربه های وحشی: کارگران اتومبیل سازی در دیترویت، 1969

مقاله معرفی و کارنامه لیگ کارگران انقلابی سیاه پوست و فعالیت های شان در دیترویت  دهه 1960 و 1970 توسط مارتین گلابرمن نوشته شده است (او دو دهه در کارخانه های اتومبیل سازی دیترویت کار می کرد و یکی از اعضا و ازنویسندگان گروه سوسیالیست “رویارو با واقعیت” و ادیتور “آمریکای رادیکال” بود.) کارخانه کلایسلر […]

اعتصاب شورش مانند کارگران مبلیران

( از کتاب تاریخ جنبش کارگری، جلد دوم) در دهه هفتاد، بورژوازی هنوز تحمیل گسترده بیگاری یا کار بدون هیچ مزد بر طبقه کارگر زیر نام «دیرپرداخت دستمزدها» را ساز و کار سراسری و همه جا رایج خویش برای تضمین حتی ­المقدور بقای سرمایه­ داری نساخته بود. در عرصه ای وسیع این راهکار را می‌آزمود […]

تشتت و بلوک بندی در رژیم جمهوری اسلامی

(خلاصه شده از کتاب تاریخ جنبش کارگری ایران، جلد دوم) سرمایه داری برای تداوم چرخه بازتولید، گسترش و بقای خود از یک سو نیازمند زمینگیر ساختن و در هم کوبیدن جهتگیری ضد سرمایه داری طبقه کارگر است و از سوی دیگر به حل و فصل مناقشات درونی میان اقشار و جناح‌های مختلف خود هم محتاج […]

جوانه های پیکار و ابراز حیات جنبش کارگری

از کتاب تاریخ جنبش کارگری ایران جلد اول. برگرفته از سایت سیمای سوسیالیسم دوره اول، پیش از مشروطیت خیزش کارگران ماهیگیر انزلی نخستین شورش بزرگ توده کارگر در داخل ایران بود. اینان، این کارگران علی العموم از خلع ید شدگانی تشکیل می شدند که زیر فشار فقر و گرسنگی و با هدف یافتن کار راهی […]

مبارزات کارگران نفت

از سالهای شروع دهه 50 به بعد حوزه های مختلف شرکت نفت، اعم از مراکز مهم نفتی استان خوزستان یا پالایشگاهها و مؤسسات مستقر در سایر شهرهای ایران بر خلاف دوره های پیش با جنب و جوشهای سرکش اعتراضی کارگران نفتگر رو به رو نبود. رژیم شاه در طول این سال ها با برنامه ریزی […]

اعتصاب بزرگ کارگران سیتروئن

خودروسازی سیتروئن در مالکیت سرمایه داران فرانسوی بود و سهامدار اصلی و مدیر عامل آن «آلفرد آیسه» نام داشت. این شرکت 1000 کارگر را استثمار می کرد، تا سال 1350 اکثریت قریب به اتفاق کارگران روزانه 85 ریال دستمزد می گرفتند. در سال 52 این رقم به حدود 11 تومان در روز رسید. محصول کار […]

برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران

اعتصاب وسیع کارگران نساجی اصفهان در اعتراض به دستگیری دانشجویان: 7 سال پس از کودتای سیاه 28 مرداد، شیرازه قدرت سیاسی رژیم، زیر فشار موج بحران های اقتصادی، تشتت درونی بورژوازی بر سر گزینه ها و راهبردهای مختلف تعیین تکلیف با بقایای نظام فئودال و بالاخره ضربات مؤثر اعتصابات پی در پی کارگران، شروع به […]

حمام خون معدنچیان و اعتصاب کارگران معدن شمشک

این معدن مثل همه معادن دیگر ایران و معادن عظیم ترین بخش دنیای سرمایه داری حکم قتلگاه داشت و فاقد هر نوع امکانات اولیه ایمنی برای حفظ جان توده های کارگر بود، معدن شمشک در آذر سال 39 دچار ریزش بسیار سهمگین شد. 21 کارگر زیر آوار جان باختند. عده ای زخمی شدند. دهها زن […]

/

اعتصاب وسیع کارگران نساجی اصفهان در اعتراض به دستگیری دانشجویان

7 سال پس از کودتای سیاه 28 مرداد، شیرازه قدرت سیاسی رژیم، زیر فشار موج بحران های اقتصادی، تشتت درونی بورژوازی بر سر گزینه ها و راهبردهای مختلف تعیین تکلیف با بقایای نظام فئودال و بالاخره ضربات مؤثر اعتصابات پی در پی کارگران، شروع به لرزیدن کرد. رژیم زیر مهمیز همه این تنگناها، تعارضات و […]