دسته: مقالات صوتی

علم یا دین؟

تهاجم کرونا و کشتار ده ها هزار انسان، دست و پا بسته بودن و درماندگی بشریت را با وحشتزدگی و هراس هولناکی بر همگان آشکار ساخت. همه از اعماق وجود خود بی ارزشی جان و حیات خویش و استیصال و بی ارادگی خود را درک کرده و به چشم می بینند. تمام بحث و گفتگوها، […]

کرونا و رویکردهای کارگران

یورش همه گیر کرونا، مرگ دهها هزار انسان، شانه خالی کردن طبقه سرمایه دار و رژیم اسلامی از هر گونه تدارک و هزینه لازم برای مقابله جدی با بیماری، همراه با ترس و وحشت همگانی، ضرورت چاره جویی برای غلبه بر این معضل را موضوع بحث و گفتگوی بسیاری از کارگران کرده است. خیلی ها […]

مراکز کار را تعطیل، بهداشت، دارو و درمان را رایگان سازیم

کارخانه ها و کل چرخه کار سرمایه داری ایران دیگر فقط جهنم استثمار و فرسایش هلاکتبار جسم و جان ما توده های کارگر نیست، بلکه در وجب به وجب خود، باتلاق سرایت کرونا و مرگ و میر گسترده ما توسط این ویروس و بیماری است. ویروسی که از گنداب بی توجهی سرمایه به جان انسانها […]

کرونا و موج اعتراض کارگران در جهنم سرمایه داری اسلامی

جمهوری اسلامی در حالی که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر ایران را تسلیم طوفان تهاجم ویروس کرونا کرده است، کل راههای مصونیت و مداوا را هم بر روی آنان سد ساخته است. توده های وسیع کارگر حتی قادر به یافتن الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، صابون و وسائل شستشو هم نیستند. سرمایه داران سپاهی […]

کارگران هند، اسیر رفرمیسم

هند مدت ها است لقب پرافتخار! بزرگترین کشور دموکراتیک جهان و مدنیت پارلمانتاریستی را از جانب جامعه ملل سرمایه به خود اختصاص داده است. نگاهی به وضعیت زندگی کارگران هند، فشار کار سهمگين، روزانه کار طولانی، شرایط مرگبار کار، گرسنگی، فقر، عدم وجود ساده ترین امکانات بهداشتی، در همان حال که ماهیت جنایتگر نظام سرمایه […]

نیروی کار رایگان و جنبش کارگری مدفون

اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی به توده کارگر ایران القاء کرده اند که سرمایه داری به ذات خود بی عیب است!! اشکال فقط در نوع «نفتی و رانتی» ؟؟!! اسلامی، فاسد، غیرشفاف، سوء مدیریتی، میلیتاریستی، تجاری، بساز و بفروشی یا رشد نکرده آن است!!! اینکه سرمایه داران ایرانی، طبقه سرمایه دار و رژیم اسلامی […]

رژیم اسلامی و گلادیاتورهای خردسال مجبور به فروش شاق جان

سرمایه داری ایران مالامال از محله های «هرندی» است. نقطه ای در خیابان شوش تهران که همسان هزاران بیغوله دیگر آرمانشهر اسلامی سرمایه، سکونتگاه توده میلیونی بیغوله نشینان کارگر است. اینجا نمایشگاهی آیینه وار، موزه ای به تمام و کمال گویا و گنجینه ای اصیل و آموزنده برای ژرف ترین آناتومی ها یا ریشه ای […]

به همزنجیران کارگر در همه جا، در کارخانه و شهر و دانشگاه!

رژیم اسلامی باید سرنگون گردد، اما نه فقط به خاطر دروغگوئی و استتار نقش سبعانه اش در سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و کشتار 176 انسان بی گناه، نه فقط از این لحاظ که دولتی دیکتاتور است، نه فقط از آن روی که حاکمیتی دینی است، نه فقط به جرم داشتن ولایت فقیه و شورای نگهبان، نه […]

شورش کارگری آبان 98

خبر ناگهانی گران شدن بنزین در متن فقر و گرسنگی، آزادی کشی، تبعیضات وحشیانه جنسی، قومی و عقیدتی، آلوده سازی محیط زیست و سایر فاجعه های آوار بر زندگی، خشم توده های طبقه ما را شعله ور ساخت. به اعتراف فرمانده سپاه پاسداران، کارگران در 29 استان از کل 31 استان جهنم سرمایه داری ایران […]