دسته: سرمایه و آموزش

نامه سرگشاده کارگران ضد سرمایه داری به معلمان عاصی از رفرمیسم افراطی «کانون صنفی معلمان»!

همرزمان! بیش از دو دهه است که شما کارگران آموزش و شاغل در مدارس کشور، علیه شدت استثمار، وضعیت رقت بار معیشتی، شرائط غیرقابل تحمل محیط کار، محتوای ماوراء ارتجاعی و شعورزدای کتابها و متون آموزشی، محروم ماندن میلیونها کودک دبستانی، دبیرستانی از تحصیل، زیر فشار گرسنگی و اجبار به بردگی مزدی، در حال کارزار […]

کانون صنفی و مبارزات کارگران آموزش

اعضای کانون صنفی در تمام مصاحبه ها وسخنرانی هایشان آگاهانه واقعیت محرز کارگر بودن معلمان (کارگران آموزشی) را تحریف می کنند و از این رو است که از سخنرانی کارگران آموزشی و یا دیگر همزنجیران طبقه کارگر چون کارگران صنعتی یا خدماتی درتحصن (تجمع) کارگران اموزشی توسط لیدرهای کانون صنفی جلوگیری می شود. این موضوع […]

وحشت از مبارزه ضد سرمایه­ داری کارگران

شش تشکلی که خود را مدافع کارگران می ­نامند طبق روال آخر هرسال در باره میزان دستمزد بیانیه­ داده­ و این بار سعی کرده ­اند تا بیانیه خود را بیشتر از سالهای قبل، به لفظ ضدیت با سرمایه ­­داری آراسته­ کنند!! اما بازهم تمام حرفشان بر همان پاشنه رفرمیستی می­ چرخد. این که: افزایش دستمزدها […]

کانون صنفی معلمان همسو با دولت سرمایه و سدی در مقابل دخالت‌گری کارگران آموزشی

هر کارگر آموزشی (معلم) که در تجمع معلمان شرکت کرده باشد به وضوح دریافته است که کانون صنفی معلمان بیش از یک میلیون کارگر مزدی را دعوت به تجمع میکند، یک سری شعارِ از پیش تعیین شده طرح می نماید و از کارگران می‌خواهد این شعارها را فریاد کنند. مضمون شعارها چیزی نیست جز تایید […]

همسنگران معلم! صنفی گری درس سرمایه است. بیرق مبارزه طبقاتی افرازیم!

«کانون صنفی معلمان» در قطعنامه اخیر خود ، بر دو خواست زیر به عنوان دو محور اساسی مطالبات خود تأکید کرده است. 1–  رتبه بندی شاغلان و تعیین مزدها با شاخص 80% «حقوق» هیأت علمی دانشگاهها 2 – یکسان سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون خدمات کشوری. در پایان هم «خط فقر» را پشتوانه آهنین حقانیت […]

به دانشجویان خانواده های کارگری!

پرویز همراه دانشجو بودن هویت انسان ها را نمی سازد. هستی اجتماعی آنانست که هویتشان را تعیین می کند. دانشجو در جهنم بردگی مزدی یا از طبقه کارگر، طبقه استثمارشونده و فرودست است، در غیر این صورت به طبقه سرمایه دار، طبقه استثمارگر مسلط و حاکم تعلق دارد. چیزی به نام جنبش دانشجوئی با علم […]

در حاشیه اعتصاب دوم آبان ماه کارگران بخش آموزش

خیزش آبان ماه 98، در زمره رخدادهای معدود تاریخ جنبش کارگری ایران است که سرکوب فاشیستی بسیار سهمگین و سراسری اش نه فقط موج خشم و عصیان توده کارگر را به عقب نرانده است که آن را سرکش تر و پرخروش تر ساخته است. چرا چنین است. پاسخ را کارگران از ماهها و سالها پیش، […]

صدای کارگران در دانشگاهها

ابراز حمایت از مبارزات کارگران، شعار اتحاد کارگر و دانشجو، حتی رفتن دانشجویان به سمت کارگران و شرکت در مبارزات آنان، پدیده های نوظهور و بدون پیشینه ای در کارنامه اعتراضات درون دانشگاهها نیستند. همه اینها در مقاطع مختلف تاریخی رخ داده اند، اما آنچه در طول دو سال اخیر، به ویژه دیروز، شاهدش بودیم، […]

کارگران آموزش و تعطیل چرخه کار سرمایه

معلمان در سطحی چشمگیر دست از کار کشیده و خواستار تحقق مطالبات عاجل خود هستند. افزایش مزدها، بهبود وضع معیشت و شرایط کار، پیرایش متون آموزشی از آموزه های ماورا ارتجاعی، پاکسازی مدارس از حضور اشغالگرانه 40 ساله نیروهای سرکوب فکری رژیم اسلامی، پایان دادن به تحقیر و توهین و بمباران عزت انسانی معلمان و […]

معلمان و مبارزه ضد‌ سرمایه‌داری

  ما معلمان، کارگران مزدی هستیم. نیروی کارمان را در بخش آموزش به فروش می‌رسانیم. جمعیت وسیعی از ما کارگران مولد هستیم و به طور مستقیم اضافه ارزش تولید می‌کنیم، اگر هم کارگر مولد نباشیم نیروی کارمان به همان اندازه نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه است. حاکمیت سرمایه در عرصه آموزش نوعی از مواد درسی […]